بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه


آشنایی با حسابداری یکطرفه و دو طرفه

حسابداری یکی از رشته‌های کاربردی در تمام مشاغل است. در واقع مدیران، سرمایه گذاران و حتی دولت با اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری برای آنها فراهم کرده است نسبت به مسائل مالی و اقتصادی تصمیم گیری خواهند کرد. در طول زمان، روش‌ها و سیستم‌های مختلفی برای پاسخ به نیازهای مالی سازمان‌ها و موسسات استفاده شده است؛ همچنین با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، این سیستم‌ها تغییرات بسیاری در جهت بهبود کیفیت و گزارش‌گیری دقیق‌تر داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین انواع روش‌های حسابداری، حسابداری چند سویه است. در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان حسابداری، به معرفی و بررسی حسابداری دوطرفه و تفاوت آن با حسابداری یک طرفه می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

انواع سیستم حسابداری

حسابداری فرآیند جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی، ثبت و تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی در زمان مناسب است. امروزه برای داشتن یک کسب و کار موفق، داشتن یک سیستم حسابداری مناسب ضروری است. اما پیش از آن بهتر است با انواع سیستم‌های حسابداری از دیدگاه نحوه ثبت حساب‌ها آشنا شویم. روش‌های حسابداری به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

♦️ حسابداری یکطرفه

♦️ حسابداری دوطرفه

♦️ حسابداری سه طرفه

♦️ حسابداری چند طرفه یا چند بعدی

در این مقاله در کنار معرفی هر سه سیستم حسابداری، مزایا و معایب حسابداری دوطرفه را بررسی خواهیم نمود.

حسابداری یکطرفه چیست؟

از حسابداری یکطرفه معمولا برای کسب وکارهای کوچک که حجم خرید و فروش بالایی ندارند، استفاده می‌شود. یکی از جاهایی که به صورت وسیعی از حسابداری یکطرفه استفاده می‌کنند، بازار است. پس حسابداری یکطرفه را می‌توان حسابداری بازاری نامید.

نحوه ثبت حساب ها در حسابداری یکطرفه

شیوه کار به این صورت است که کاسب برای هر طرف مقابل یک حساب جداگانه دارد و کلیه داد و ستدهای مربوط به او را در آن ثبت می‌کند. این حساب‌ها دارای دو ستون بدهکار و بستانکار هستند؛ همچنین در ستون سوم مانده هر حساب را می‌نویسد. به عبارت دیگر، صاحب کسب و کار مبالغ دریافتی را در ستون بستانکار و مبالغ پرداختی را در ستون بدهکار یادداشت می‌کند؛ سپس با کسر بدهکار از بستانکار مانده سود یا ضرر خود را محاسبه و در ستون مانده درج می‌کند.

مزایای روش حسابداری یکطرفه

♦️ از مزایای این روش حسابداری می‌توان به گزارش‌گیری سریع اشاره نمود. از آنجا که حجم اطلاعات در این روش چندان زیاد نیست، تهیه گزارشات نیز با سرعت انجام می‌شود.

♦️ در حسابداری یکطرفه نیاز به تهیه ترازنامه برای مالیات نیست. زیرا مبنای تهیه ترازنامه، معادله حسابداری است که در روش یکطرفه کاربرد ندارد.

معایب روش حسابداری یکطرفه

1- مهم‌ترین مشکل روش حسابداری یکطرفه، دقت کم و احتمال بالای وقوع خطا و اشتباه است

2- کنترل حساب‌ها و کشف اشتباهات بسیارسخت است

به همین دلیل از این روش تنها برای فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی که شرایط زیر را داشته باشند، انجام می‌شود.

♦️ اطلاعات محدودی جهت ثبت دارند

♦️ تقاضا برای حسابرسی آنها نیز به ندرت صورت می‌گیرد

حسابداری دوطرفه یا دوبل چیست؟

حسابداری دوطرفه یا دوبل که بعد از به وجود آمدن، به صورت چشمگیری در بین صاحبان کسب و کارها رواج پیدا کرد، مبتنی بر معادله حسابداری یا معادله ترازنامه است. علت گسترش سریع این سبک حسابداری، دقت بالاتر و همچنین سادگی ثبت و کنترل حساب‌ها با کمک حساب‌های واسطه بود.

داراییسرمایه + بدهی
معادله اساسی حسابداری

به بیان دیگر، مهم‌ترین تفاوت سیستم حسابداری دوبل با بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه سیستم حسابداری یک طرفه، وجود حساب‌های واسطه است. بعضی از حساب‌های واسطه عبارتند از: حساب صندوق، حساب اسناد پرداختنی، حساب سرمایه، حساب فروش، حساب بهای تمام شده و حساب سود و زیان

🔻نکته

فرآیند طبقه‌بندی و کنترل حساب‌های هم گروه در حسابداری دوطرفه، با کمک کدینگ حسابداری از هم جدا شده و قابل کنترل هستند.

نحوه ثبت حساب ها در حسابداری دو طرفه یا دوبل

در سیستم حسابداری دو طرفه یا دوبل، برای هر حساب، یک سطر بدهکار در سمت راست و یک سطر بستانکار در سمت چپ وجود دارد. برای هر ثبت باید سمت بدهکار و بستانکار حساب با هم برابر باشد. در نتیجه وقتی جمع دو ستون بدهکار و بستانکار هر حساب با هم برابر باشد، دارای ثبت تراز خواهد بود.

تفاوت دیگر حسابداری دوطرفه با یکطرفه در ثبت مبالغ عملیات در حداقل دو حساب متفاوت است؛ که علت نام‌گذاری روش دوبل نیز همین مسئله است. به بیان دیگر، در این روش هر معامله دارای دو اثر بدهکار و بستانکار است و هر حساب بدهکار با یک حساب بستانکار هم‌تراز است؛ که در نهایت به برابری ستون‌های بدهکار و بستانکار ترازنامه ختم می‌شود.

🔍 مثال

برای درک بهتر حسابداری دوطرفه به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک شرکت در سال جاری اقدام به خرید کامپیوتری می‌کند. واحد حسابداری تنها خرید کامپیوتر را در سیستم ثبت می‌کند؛ اما وجه پرداختی را بدون ثبت در سیستم حسابداری از حساب بانک یا صندوق خارج کرده است. در این صورت در سیستم حسابداری شرکت خرید کامپیوتر نمایش داده می‌شود؛ اما وجه نقدی که برای خرید کامپیوتر پرداخت شده، هنوز در شرکت باقی مانده است. در حقیقت ثبت حسابداری دوطرفه ناقص انجام شده است.

📌 این کار نمونه یک ثبت اشتباه است. بنابراین ترازهای مالی این شرکت موجب سردرگمی است و قابل اطمینان نخواهند بود.

اثرات حسابداری دوطرفه یا دوبل

استفاده از انواع حساب‌ها در سیستم حسابداری دوطرفه یا دوبل هیچ محدودیتی ندارد؛ اما ثبت هر تراکنشی در حساب‌ها تاثیر متفاوتی به شرح زیر دارد:

تاثیر ثبت در سمت بدهکار در حسابداری دوبل

ثبت در بخش بدهکار حساب، باعث افزایش کلیه حساب‌ها با ماهیت دارایی و هزینه و کاهش کلیه حساب‌ها با ماهیت درآمد و سرمایه و بدهی می‌شود.

نوع حساب تاثیر ثبت در بخش بدهکار حساب
داراییافزایش
هزینهافزایش
بدهیکاهش
حقوق صاحبان سهام (حقوق مالکانه)کاهش
درآمدکاهش
تاثیر ثبت بدهکار در حسابداری دوطرفه

تاثیر ثبت در سمت بستانکار در حسابداری دوبل

ثبت در بخش بستانکار حساب، باعث کاهش کلیه حساب‌ها با ماهیت دارایی و هزینه و افزایش کلیه حساب‌ها با ماهیت درآمد و سرمایه و بدهی می‌شود.

نوع حساب تاثیر ثبت در بخش بستانکار حساب
داراییکاهش
هزینهکاهش
بدهیافزایش
حقوق صاحبان سهام(حقوق مالکانه)افزایش
درآمدافزایش
تاثیر ثبت بستانکار در حسابداری دوطرفه

🔻نکته

بر اساس معادله حسابداری، همواره افزایش در بدهی‌ها (بستانکار)، با افزایش دارایی‌ها (بدهکار) و یا کاهش حقوق مالکانه (بستانکار) خنثی می‌شود.

دارایی = بدهی + سرمایه

مزایای حسابداری دوبل

1- نگهداری کامل اطلاعات حساب‌ها و امکان تهیه صورت‌های مالی اساسی برای واحد اقتصادی

2- ثبت همه دارایی‌ها و بدهی‌ها و امکان بررسی وضعیت سود یا زیان‌دهی شرکت

3- قابل اعتماد بودن سیستم حسابداری دوبل جهت تشخیص و تسویه بدهی‌ها

4- پیش بینی درآمدها و هزینه‌های سال جاری در مقایسه با سال قبل، به منظور اجرای صحیح برنامه‌های مجموعه

5- سادگی تشخیص و اصلاح اشتباهات ثبتی و حسابداری

6- سادگی ثبت، انتقال و گزارش‌گیری از اطلاعات

معایب حسابداری دوبل

1- اجتناب ناپذیر بودن بروز خطا و اشتباه در سیستم

2- الزام به آموزش‌های نظری و مهارتی حسابدار جهت کار با سیستم دوطرفه؛ بی‌تجربگی کاربر ممکن است چالش‌های بزرگی برای مجموعه ایجاد نماید

3- استفاده از نیروی کار، زمان و هزینه زیاد جهت استفاده از سیستم حسابداری دوطرفه

4- استفاده از قوانین و روش‌های پیچیده جهت انجام محاسبات که ممکن است حسابدار را با مشکل مواجه سازد

محاسبات در حسابداری دوبل چگونه است؟

در سیستم حسابداری دوبل یا دوطرفه، باید میزان بدهکاری و بستانکاری را به دقت محاسبه و سپس ثبت کنیم. در این روش، هر حساب دارای دوسطر است که در سطر سمت راست بدهکاری‌ها و در سطر سمت چپ بستانکاری‌ها نوشته می‌شوند. به این ترتیب سمت بدهکار و بستانکار حساب باید با هم برابر باشد تا تراز مالی صورت بگیرد.

🔻نکته

در بعضی حساب‌ها افزایش میزان بدهی‌ها باعث افزایش بستانکاری می‌شود؛ در حالی که در بعضی حساب‌ها افزایش میزان بدهی‌ها باعث کاهش بستانکاری‌ها می‌شود.

🔍 برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شرکت با دریافت وام بانکی قصد افزایش سرمایه داشته باشد؛ وام یک حساب پرداختنی و نوعی بدهی محسوب می‌شود که ماهیت بستانکار دارد؛ همچنین افزایش سرمایه نیز نوعی بستانکاری است. پس افزایش بدهی، بستانکاری را افزایش داده است.

حال تصور کنید شرکت با دریافت وام بانکی قصد پرداخت بدهی یکی از طلبکاران را دارد؛ در این صورت افزایش بدهی شرکت (وام پرداختنی) موجب کاهش بستانکاری (کاهش حساب پرداختنی طلبکار) می‌شود.

منظور از حسابداری چند بعدی چیست؟

گذشت زمان و پیشرفته شدن کسب و کارها از یک سو و ازدیاد تراکنش‌های مالی و پیچیدگی معاملات از سوی دیگر، کارایی حسابداری دوبل را کاهش داد. در واقع شیوه حسابداری دوطرفه دیگر قادر به مدیریت و کنترل همه حسابها از همه ابعاد نبود. بنابراین وجود سیستم جدیدتری برای مدیریت و کنترل تمامی حسابها نیاز بود؛ سیستمی که بتواند در یک لحظه عملیات کنترل موجودی انبار یا محاسبه بهای کالای فروش رفته را بررسی و اعلام نماید.

به این ترتیب ابعاد دیگری به حسابداری دوبل اضافه شد. حسابداری چند بعدی در حدود 15 سال پیش توسط شرکت‌های داده پردازی طراحی شد. علیرغم اینکه هنوز هم در بسیاری از شرکت‌ها از حسابداری دوبل، برای امور مالی و حسابداری استفاده می‌شود؛ بسیاری از شرکت‌ها به نرم‌افزارهای حسابداری با شیوه کار حسابداری چند بعدی روی آورده‌اند. حسابداری چند بعدی، بنیان اصلی حسابداری نوین امروزی است که برای کمک به حسابداری و حسابدار به وجود آمده است.

شیوه کار سیستم حسابداری چند بعدی به این صورت است که با ثبت یک رویداد در بخش حسابداری، سیستم به صورت خودکار بقیه بخش‌ها را بررسی و کنترل می‌کند؛ همچنین هر بخش کلیه بخش‌های مربوطه را کنترل می‌کند و تغییرات لازم اعمال می‌شود؛ با این روش، در صورت بروز مشکل در هر بخش، سیستم به کاربر هشدار می‌دهد.

اثرات حسابداری چند بعدی

حسابداری چند بعدی وظیفه انجام عملیاتی را دارد که از عهده حسابدار خارج است. این عملیات عبارتند از:

♦️ برقراری ارتباط بین سیستم‌های زیر مجموعه و مرتبط با حسابداری

♦️ کنترل دقیق ثبت‌ها و محاسبات پیچیده و بسیار زیاد حسابداری

♦️ ارائه گزارش از زیرسیستم‌های مرتبط با حسابداری به منظور بررسی صحت عملیات صورت گرفته

با انجام سیستمی عملیات فوق، حسابدار زمان کافی برای جمع‌آوری و بایگانی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل حساب‌ها و رویدادهای حسابداری خواهد داشت.

🔍 برای درک بهتر حسابداری چند بعدی به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شرکتی به آقای الف تعداد 50 عدد کالا به قیمت هر عدد 1,000 ریال فروخته است. در سیستم حسابداری یکطرفه یا دو طرفه، حساب آقای الف 50,000 ریال بدهکار می‌شود. اپراتور به اشتباه این رقم را در فاکتور 500,000 ریال ثبت می‌کند و حسابدار هم در سیستم حسابداری این اشتباه را تکرار تثبیت می‌کند؛ این اشتباه در بهترین حالت در پایان دوره و یا زمان بررسی حساب‌ها کشف خواهد شد. اما در صورتی که از سیستم حسابداری چند بعدی استفاده نماییم، با کنترل و مقایسه موجودی انبار و پیگیری حساب فروش به صورت موازی، اشتباه کشف و اصلاح خواهد شد.

سیستم حسابداری چند بعدی با کنترل ریالی، اعتباری و انباری و همچنین موجودی، مانع از به وجودآمدن اشتباهات و متضرر شدن مجموعه اقتصادی می‌شود.

پیشنهاد ما

در این مقاله با انواع سیستم‌های حسابداری و مزایا و معایب هر یک آشنا شدیم. همان گونه که متوجه شدید امروزه استفاده از سیستم‌های حسابداری پیشرفته اجتناب ناپذیر است؛ آموزش حسابداری اصولی شما را با انواع سیستم‌های حسابداری و نحوه به کار گیری آنها آشنا خواهد نمود. همچنین آموزش گام به گام تهیه صورتهای مالی اساسی به شما در گزارش گیری از سیستم و تجزیه و تحلیل گزارشات کمک خواهد نمود.

آشنایی با معاملات دو طرفه

بصورت کلی و عام ما دو نوع بازار یا مارکت داریم: بازارهای یک طرفه و بازارهای دو طرفه. در بازارهای یک طرفه مانند بورس تهران شما صرفا می توانید با آورده مالی خود سهامی را بخرید و بعد از گذشت زمان سهامی را که از قبل خریداری کرده اید را با سود یا ضرر بفروشید.

اما در بازارهای دو طرفه نظیر آتی سکه در ایران یا بازارهای جهانی شما می توانید علاوه بر خرید، فروش هم انجام دهید، فروش سهامی که از قبل نداشته اید! و از کاهش قیمت ها نیز سود کنید. در ادامه مطلب به آموزش انواع معاملات در بازارهای یک طرفه و دو طرفه می پردازیم.

معرفی معاملات یک طرفه:

فرض کنید شما سهام ایران خودرو را در بورس تهران خریداری کرده اید. اگر قیمت این سهام رشد کند شما هم سود می کنید و اگر کاهش پیدا کند شما نیز ضرر می کنید این کل داستان بازارهای یک طرفه هست که شما صرفا فقط از افزایش و گران شدن سهام می توانید سود کنید و متنفع شوید.

یعنی معامله گران فقط می توانند در سهام های صعودی (گاوی) سود کنند. لذا در بازارهای یک طرفهباید کمین کنید برای خرید در یک قیمت مناسب تا با افزایش آن سود کسب کنید.

معاملات دو طرفه

معرفی معاملات دو طرفه:

در بازار های دو طرفه شما می توانید هم از خرید سود کنید هم از فروش. فرض کنید نظرتان این است که سهام شرکت اپل (فراچارت: اپل در بورس آمریکا که یک بازار دوطرفه هست قرار دارد)، گران معامله می شود و حباب قیمتی دارد لذا می توانید سهام شرکت اپل را بفروشید و در صورت کاهش قیمت آن سود ببرید. در این حالت شما هرگز از قبل سهام اپل را نداشته اید و به تعبیری مال و جنس نداشته را فروخته اید.

به تصویر زیر که نمودار قیمتی ایران خودرو در سالهای ۹۵ تا ۹۶ می باشد دقت کنید: اگر امکان معاملات دو طرفه بر روی این سهم ممکن بود شما می توانستید از نزول قیمتی که از حدود ۴۵۰ تومان تا ۲۴۰ تومان بوده فروش بزنید و کسب منفعت کنید (بدون اینکه سهام ایران خودرور را از قبل داشته یا خریداری کرده باشید). ولی همانطور که می بینید صرفا می توانید از ریز موج های صعودی کوچک آن در طول مسیر نزول، سود ببرید چون شما در یک بازار یک طرفه معامله میکنید.

معاملات دو طرفه

نکته! همان طور که در بازارهای یک طرفه وقتی سهامی را میخرید و صعود می کند شما نیز سود می کنید و اگر نزول کند شما نیز ضرر می کنید، در بازارهای دو طرفه هم اگر سهامی را بفروشید و قیمت افت کند شما سود می کنید و اگر قیمت بالا برود شما ضرر می کنید.

اکسپرت فارکس چیست؟ اکسپرت مارتینگل اکسپرت مووینگ اوریج اکسپرت نویسی اکسپرت نویسی در فارکس اکسپرت نویسی فارکس اکسپرت های فارکس

به نمودار سهام شرکت اپل در زیر نگاه کنید. علاوه بر اینکه می توانید این سهام را در قیمت های دلخواه بخرید و با صعود سهام سود کنید، می توانید سهام اپل در قیمت ۱۶۱ دلار بفروشید البته اگر استدلال شما بر این است که این سهم در این قیمت گران معامله می شود و حباب قیمتی دارد. اگر حق با شما بود و قیمت ها کاهش پیدا کرد شما سود میکنید. پر واضح است که اگر اشتباه کنید و قیمت سهام اپل افزایش بیابد و شما در معامله فروش باشید دچار ضرر می شوید.

معاملات دو طرفه

حال به مثال زیر توجه کنید که همه حالتهای فرضی معاملات را در نمودار سهام شرکت تسلا در بورس آمریکا (فراچارت: این شرکت در زمینه تولید خودرو های برقی فعالیت دارد) تشریح کردیم. در این نمودار هم معاملات سوده ده را و هم ضرر ده یک معامله گر بیان شده.

معاملات دو طرفه

آشنایی با انواع خرید و فروش

اکنون که مفهوم معاملات دوطرفه را درک کردید لازم است با چهار واژه (Sell,Buy,Long,Short) نیز به خوبی آشنا شوید.

Long (باز کردن پوزیشن خرید): وقتی شما به منظور ورود به معامله خرید، اقدام به خرید سهام یا کالایی می کنید به آن Long (فراچارت: با تلفظ فارسی لانگ) گفته می شود یعنی شما از قبل موقعیت نداشتید و اکنون یک معامله خرید باز می کنید.

Short (باز کردن موقعیت فروش): وقتی شما به منظور ورود به معامله فروش، اقدام به فروش سهام یا کالایی می کنید (فراچارت: در بازارهای دوطرفه) به آن Short (فراچارت: با تلفظ فارسی شورت) گفته می شود یعنی شما از قبل موقعیتی نداشتید و اکنون یک معامله فروش باز می کنید.

Buy (خرید به معنای بستن موقعیت Short): وقتی شما در معامله ای فروش میزنید (Short) حال برای خروج از معامله و آفست شدن (فراچارت: نقدشدن. بدون معامله شدن) باید Buy بزنید یعنی معامله فروش خود را با یک خرید ببندید.

Sell (فروش به معنای بستن موقعیت Long): وقتی شما در معامله ای خرید میزنید (Long) حال برای خروج از معامله و آفست شدن باید Sell بزنید یعنی معامله خرید خود را با یک فروش ببندید.

معاملات دو طرفه

بسیاری از معامله گران Long را معادل Buy و Short را معادل Sell می دانند و تفاوتی برای آن قائل نمی شوند. شاید در عمل خیلی مهم نباشید ولی از لحاظ آکادمیک این واژه ها تعاریف خاص خود را دارند.

اکسپرتیج اموزش فارکس طلا انتخاب استراتژی معاملاتی انواع استراتژی معاملاتی انواع استراتژی های معاملاتی در بورس انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ایا فارکس غیرقانونی است بروکر اینستا فارکس

با ذکر مثالی موضوع را دنبال می کنیم تا مطلب کامل برای شما قابل درک شود. فرض کنید سهام ایران خودرو را در آستانه روند صعودی به قیمت ۱۷۵ تومان خریداری کرده اید به این خرید شما Long گفته می شود و اگر بعد از مدتی قصد داشته باشید این سهام را بفروشید (چه با سود چه با ضرر) و از معامله خارج شوید در اصل این فروش شما Sell نام دارد.

معاملات دو طرفه

به نمودار زیر که سهام شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۶ است توجه کنید. اگر شما سهام این شرکت را به امید آنکه در آینده کاهش پیدا میکند در قیمت ۱۱۲ دلار بفروشید در اصل Short انجام دادید و برای خارج شدن از این معامله در آینده (چه با سود چه با ضرر) باید این فروش خود را با یک خرید ببندید که به این خرید Buy گفته می شود.

سقف وافل یک طرفه و دو طرفه

سقف وافل یک طرفه و دو طرفه

در این مطلب قصد داریم به بررسی مهمترین نکات سقف وافل یک طرفه و دو طرفه بپردازیم. ما در اینجا مسائلی مانند نوع سقف، عملکرد، نوع قالب ها، نحوه طراحی و اجرای انواع سقف وافل را شرح می دهیم. ما را همراهی کنید تا به صورت کلی اطلاعات مفید و ضروری را در اختیارتان قرار دهیم.

سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه

عملکرد سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه تحت یک عامل مهم بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه یعنی نوع قالب وافل مشخص می شود. سقف وافل یک طرفه و دو طرفه با توجه به قالب های مستطیلی وافل یا قالب های مربعی وافل طراحی و اجرا می شود. طراحی سقف وافل یک طرفه و دوطرفه نیز وابسته به میزان دهانه و فاصله آکس به آکس ستون ها و پلان معماری انجام می شود. بنابراین نتیجه می گیریم. طراحی، عملکرد و کارایی هر کدام از این قالب های یک طرفه و دو طرفه متفاوت و منحصر به فرد می باشد.

اجرای سقف وافل یک طرفه و دو طرفه

اجرای سقف وافل دو طرفه

در ادامه با زاگرس بنا همراه باشید. تا توضیحاتی در مورد چیستی، تولید، تفاوت، طراحی و اجرای سقف وافل یک طرفه و دو طرفه بیان نماییم. تیم مهندسی زاگرس بنا به عنوان یک تیم حرفه ای در زمینه تولید و فروش قالب وافل یک طرفه بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه و دو طرفه به فعالیت روز افزون خود می پردازد. همچنین از صفر تا صد طراحی و اجرای سقف وافل یک طرفه و دوطرفه آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و مهندسان گرامی می باشد.

انواع قالب سقف های وافل یک طرفه و دو طرفه

سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه از نظر عملکرد و انتقال بار با هم متفاوت هستند. قالب وافل یک طرفه به دلیل شکل و ماهیت خود بارهای ثقلی ساختمان را تنها به دو تیر روی به روی هم انتقال می دهند. برخلاف آن، قالب وافل دو طرفه بارهای مرده و زنده وارد بر کف را به چهار تیر اطراف خود انتقال می دهد. در ادامه این قالب ها را بیشتر توضیح می دهیم.

قالب وافل یک طرفه

قالب وافل یک طرفه را با نام قالب های تابوتی نیز می شناسند. این قالب ها به صورت مونتاژی می باشند. اغلب به صورت سه قالب 50 سانتی متری در وسط و دو قالب درپوش 15 سانتی متری در انتها و ابتدا، مونتاژ می شوند. نکته ی مهم اینجاست. که دو قالب 10 سانتی متری برای آنکه طول نهایی طبق طراحی به دست بیاید. ممکن است قبل از قالب های 15 سانتی متری در پوش، اضافه شوند. همچنین ارتفاع قالب وافل یک طرفه معمولاً 25 سانتی متر و در آکس های 60 یا 70 سانتی متری می باشد.

قالب وافل یک طرفه

اجرای سقف وافل یک طرفه

قالب وافل دو طرفه

قالب وافل دو طرفه قالب هایی مربعی شکل هستند. این قالب ها به صورت تعدادی به فروش می رسد. قالب وافل دو طرفه 60 در 60 با ارتفاع 18 سانتی متری و قالب دو طرفه 60 در 60 با ارتفاع 25 سانتی متری از دیگر قالب ها پرکاربردتر هستند. اما پرکاربردترین آنها قالب های دو طرفه با ابعاد 80 در 80 و ارتفاع 28 سانتی متری می باشند. که در بازار بیش از قالب های دیگر به فروش می رسند. همچنین اکثر طراحی ها بر اساس این سایز قالب انجام می شود، در نتیجه این قالب تقاضای بیشتری در بازار دارد.

اجرای سقف وافل دو طرفه

قالب وافل دو طرفه

یک تفاوت اساسی

سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه دارای یک تفاوت اصلی هستند. این تفاوت در شکل نهایی سقف می باشد. برخلاف انواع سقف دال مجوف می توان به سادگی سقف های وافل یک طرفه و دو طرفه را از هم تشخیص داد. نمای اکسپوز سقف وافل یک طرفه دارای حفره هایی مستطیلی شکل می باشد. بر خلاف آن نمای اکسپوز سقف وافل دو طرفه حفره های مربعی شکل تو خالی است. که زیبایی بیشتری در نمای سقف ایجاد می کند. علاوه بر این نیز تفاوت دیگر این دو سقف از نظر حداکثر طول دهانه سقف وافل که قابل اجرا می باشد، است.

البته سقف وافل یک طرفه و دو طرفه تفاوت های بسیاری از لحاظ نوع طراحی، آرماتور گذاری و تیرچه دارند. که می توانید آنها را مفصلاً در مقاله جذاب و کامل تفاوت سقف وافل یک طرفه با سقف وافل دو طرفه مطالعه نمایید. در ادامه نگاهی به نحوه طراحی و اجرای سقف وافل یک طرفه و دوطرفه می اندازیم.

طراحی انوع سقف وافل

به طور کلی طراحی سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه ملزم به رعایت اصول و روابط و ظوابط آیین نامه ای می باشد. این مرحله بسیار مهم است. چراکه با یک بی توجهی در طراحی ممکن است. خسارات جانی و مالی زیادی اتفاق بیوفتد. در نتیجه توصیه می شود این مرحله را جدی بگیرید و کار را به متخصصان این حرفه بسپارید. همچنین شما عزیزان می توانید برای بررسی نهایی و گرفتن تاییدیه از مراجع ذی صلاح، طراحی اولیه سقف وافل، روی ما حساب کنید.

کنترل فاصله آکس به بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه آکس تیرچه ها طبق آیین نامه، کنترل ضخامت سقف با در نظر گرفتن خیز بلندمدت و کوتاه مدت سقف وافل، طراحی آماتورها و خاموت های سقف با در نظرداشتن بار سقف. طراحی و کنترل تیرهای میانی، کنترل برش یک طرفه و دو طرفه و همچنین کنترل دیتیلینگ سقف برای دست یابی به شکل پذیری مورد انتظار از مراحل مهم در طراحی سقف وافل یک طرفه و دو طرفه محسوب می شود. در ادامه نیز توضیحی در مورد طراحی اولیه هر کدام از انواع سقف وافل در اختیارتان می گذاریم.

طراحی سقف های وافل یک طرفه

سقف وافل یک طرفه با همان ضوابط سقف تیرچه یونولیت طراحی می گردد. که معمولاً از جداول طراحی به این منظور استفاده می شود. چراکه این سقف در دهانه های کوچک قابل اجرا است. که می توانید به طور مفصل این مبحث را در مقاله طراحی سقف وافل یک طرفه مطالعه نمایید. سپس در صورت تایید مهندس ناظر پروژه می توان از این طراحی برای اجرای سقف وافل استفاده نمود. نکته ی مهم در سقف وافل یک طرفه این است که بتن به صورت یکپارچه ریخته شده و تیرچه ها به صورت درجا اجرا می شوند.

طراحی سقف های وافل دو طرفه

معمولاً سقف وافل دو طرفه برای دهانه های بلندتر از 9 متر طراحی می شوند. همچنین برای سازه هایی که بارگذاری در آن ها زیاد است نیز مناسب می باشند. طراحی سقف وافل همانند سقف دال دو طرفه می باشد. این سقف با به کارگیری الزامات آیین نامه ای و استفاده از روش قاب معادل انجام می شود. شما می توانید نکات دقیق تر در مورد طراحی سقف وافل دو طرفه را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید.

اجرای انواع سقف های وافل اعم از یک طرفه و دوطرفه

اجرای سقف وافل یک طرفه و دو طرفه هر کدام ملزم به یک برنامه ریزی مرحله ای منظم می باشد. همچنین اجرای سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه به دست یک مجری و پیمانکار سقف وافل می تواند در روند کار تاثیر بسیار مثبتی بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه داشته باشد. تنها تفاوت کلی که در اجرای سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه وجود دارد. می توان به فاصله ی بین پروفیل هایی که برای زیر سازی سقف جایگذاری می کنند، اشاره کرد.

در زیر سازی سقف وافل دو طرفه، زیر تمام تیرچه ها به فاصله 60 یا 80 سانتی متری، باید از حداقل یک پروفیل قرار بگیرد. اما در سقف وافل بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه یک طرفه چنین نیست. پروفیل ها در سقف وافل یک طرفه یا به زیر آکس تیرچه ها و یا در جهت عمود با آنها قرار می گیرند.

اگر پروفیل ها را زیر آکس تیرچه ها قرار بدهیم. لزوماً فاصله ی بین آنها باید 60 تا 70 سانتی متر باشد. اما اگر پروفیل در زیر سازی سقف وافل یک طرفه در جهت عمود بر آنها قرار داده شود. نقطه ی اجباری برای وجود پروفیل ها وجود ندارد. اگرچه توصیه می شود در این حالت نیز فاصله بین پروفیل ها از 60 یا 70 سانتی متر پیشروی نکند.

سقف وافل یک طرفه و دو طرفه

اجرای سقف وافل دو طرفه

هدف اصلی مجریان و کارفرمایان

به طور کلی اجرای هر نوع سیستم سقف در سازه می تواند معایب و مزایایی داشته باشد. در این راستا هدف اصلی کارفرمایان و مجریان این است. که تا با کنترل هزینه ها، سیستمی را انتخاب کنند که حتی الامکان بیشترین مزیت و کمترین عیب را داشته باشد. با کمی تحقیق و پرس و جو می توانید به این نتیجه برسید. مزیت های استفاده از اجرای سقف های وافل یک طرفه و دو طرفه ، در پروژه ها هم هزینه و هم زمان کمتری را در بر می گیرد.

کلام آخر

به عنوان جمع بندی از مطالب بالا، عرض می کنیم. که سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه می تواند یکی از مقرون به صرفه ترین سیستم های سقف معرفی شود. همچنین اجرای بدون نقص و موفقیت آمیز سقف وافل در گرو یک طراحی بهینه و صحیح است. همچنین یک مجری کارآزموده می باشد.

شما عزیزان می توانید از صفر تا صد پروژه های خود را در اقسا نقاط کشور به دست تیم زاگرس بنا بسپارید. چراکه هدف ما کنترل هزینه اجرای سقف وافل، استحکام سازه، زیبایی نمای اکسپوز و از همه مهمتر لبخند رضایت کارفرمایان است.

تفاوت دال یکطرفه و دوطرفه چیست ؟

دال (اسلب) یکی از اجزای ساختمان است که به عنوان تراز طبقات استفاده شده و وظیفه اصلی آن ایجاد سطح‌های صاف در سقف و کف ساختمان می‌باشد. دال بتنی معمولاً بصورت المان افقی در هر ساختمان است که برای کف، سقف و بام استفاده می‌گردد. ولی عمدتاً در بام بیشترین استفاده را دارد. دال‌‌های بتنی برحسب نوع کاربردشان انواع مختلفی دارند که در ادامه بیشتر با آن‌‌ها آشنا خواهیم شد.

تفاوت دال یکطرفه و دوطرفه چیست ؟

دال‌ها برای ساختن سطح صاف در کف و سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از همین رو بر اساس نوع کاربردشان به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. ما در این مقاله می‌خواهیم تفاوت دال یکطرفه و دوطرفه را بررسی نماییم. همراه ما باشید تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

  • دال چیست؟
  • دال بتنی چیست؟
  • دال یکطرفه
  • دال دوطرفه
  • برخی از تفاوت دال‌ یکطرفه و دوطرفه
  • انواع دیگر دال‌های بتنی

دال چیست؟


قبل از آنکه به سراغ تعریف انواع دال‌های بتنی برویم بهتر است پیش زمینه‌ای درخصوص دال‌ها داشته باشیم. دال نوعی سقف بتنی است که به صورت یکپارچه و از مصالح بسیار مقاوم مانند بتن و فولاد تشکیل می‌شود، به همین دلیل به آن‌ها دال بتنی گفته می‌شود. دال‌ها در انواع سازه‌ها، عرشه پل‌ها و کف سازی کاربرد دارند. ضخامت دال‌ها بطور قابل توجهی کمتراز طول و عرض آن‌ها است.

بازار آنلاین خرید و فروش محصولات فولادی

دال بتنی چیست؟


دال یک مولفه ساختاری مسطح و دو بعدی است که نسبت به دو بعد دیگرش، ضخامت بسیار کمی دارد. عملکرد اصلی آن انتقال بار با خم شدن در یک یا دو جهت است و در سقف، کف و بام استفاده می‌شوند. صفحات ممکن است بر روی تیرهای اصلی یا بتنی یکپارچه، دیوارها یا حتی مستقیماً بر روی ستون‌ها اجرا شوند.
دال‌های بتنی بر اساس مقاومت موردنیاز، به طور کلی به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم می‌شوند.

دال یک طرفه

برای احداث این نوع دال روی تیر سقف از روش قالب‌‌‌‌‌‌‌گیری در محل استفاده می‌گردد که شامل تثبیت قالب، نصب استحکامات و در آخر ریختن بتن تازه است.
از دال یک طرفه بیشتر برای ارتفاع‌های 6‌‌‌‌‌‌‌‌3 متر و وزن زنده‌‌‌‌‌‌‌ی 3 الی 5 کیلونیوتن بر مترمربع استفاده می‌گردد. قابل ذکر است از این نوع دال‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توان برای اندازه‌‌‌‌‌‌‌ بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تر هم استفاده بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه کرد اما هزینه و انحنای دال به همین نسبت افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌کند.

دال بتنی
دال دو طرفه


دال دو طرفه، سقفی است كه بار خود را به تمامی تیرها پیرامونی منتقل می‌کند. نسبت طول به عرض این دال كمتر از دو است و در حین انتقال بارها به تیرها از هر دو جهت خم می‌شود. دال دو طرفه هنگامی که باری بر آن وارد می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد، شبیه بشقاب می‌شود. گوشه‌های دال دو طرفه اگر به صورت یکپارچه با تکیه‌گاه‌ها (تیرها) حمایت شود، فرو نمی‌ریزند. در این دال سهم هر تیر بسته به دهانه متغییر است (سهم بار به شکل ذوزنقه و مثلث تقسیم می‌شود). معمولاً ضخامت دال دو طرفه بسته به دهانه بین 100 تا 200 میلی‌متر متغیر است.
ساختار این نوع از دال بسیار شبیه به ساختار دال یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه روی تیر سقف است با این تفاوت که به چهارچوب بیشتری نیاز دارد زیرا دال دوطرفه از هر چهار طرف حمایت می‌‌‌‌‌‌‌شود. دال روی تیر سقف برای طرفین بین 6 و 9 متر و وزن زنده‌‌‌‌‌‌‌ی 6‌‌‌‌‌‌‌‌3 کیلونیوتن بر مترمربع KN/m2 مناسب است. وظیفه تیر سقف این است که مقاومت دال را افزایش داده تا خمیدگی و انحنای آن کاهش یابد. این دال‌ها به چهارچوب اضافی نیاز دارد.

برخی از تفاوت دال‌ یکطرفه و دو طرفه


تفاوت دال یکطرفه و دوطرفه در مقدار و جهت قرارگیری آرماتورها است. به این صورت که دال یک طرفه فقط در‌ جهت طولی و دال دو طرفه در هر دو جهت نیاز به آرماتور خمشی دارد. دال‌ها در اسکلت بتنی به صورت درجا اجرا می‌شوند. در سال‌های اخیر و در سیستم‌های بزرگ پنل و تونلی از سقف دال (عموماً دو طرفه‌) بیشتر استفاده می‌گردد.

انواع دیگر دال‌های بتنی


در زیر به چند نوع از دال بتنی رایج اشاره می‌کنیم:


دال بتنی وافل (Waffle Slab)


نوع دیگر دال‌ها دال وافل است که یک المان سازه‌ای است و روی آن مسطح و پایین آن یک سیستم شبکه مانند دارد. معمولاً نازک است و در هر دو جهت دارای آرماتورهای تقویتی است. سقف‌هایی که از دال وافل تشکیل شده‌اند، پایداری بیشتری دارند و به همین خاطر جهت دهانه‌های بزرگ مناسب هستند.

برخی از تفاوت دال یکطرفه و دوطرفه

دال بتنی مجوف (Hollow Core Slab)


در این نوع دال جهت کاهش وزن جسم دال، حفره‌هایی در داخل دال ایجاد می‌کنند که دال مجوف نام دارد. درحقیقت دال مجوف، همان بهبود یافته دال و تیر است با این تفاوت که فاصله تیرها (حداکثر 75 سانتی بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه متر) بهینه شده و عرض تیرها بین 10 تا 20 سانتی متر کاهش یافته و دارای کمترین ضخامت یعنی بین 6 تا 10 سانتیمتر می‌باشد.


دال بتنی حبابی (Bubble Deck Slab)


برای احداث این نوع دال همانطور که از نامش پیداست از حباب‌های پلاستیکی از پیش ساخته استفاده می‌کنند. سپس استحکامات بین و روی پلاستیک را انجام می‌دهند و در آخر هم بتن تازه ریخته می‌شود.
از مزایای این نوع دال می‌توان به استفاده دال حبابی در ظرفیت‌های بالا اشاره نمود همچنین وزن را کاهش می‌دهد و قدرت را بیشتر می‌کند. در نهایت به ستون کم تری نیاز دارد و دیگر نیازی به قرار دادن تیر یا میله زیر سقف نیست. در نتیجه کم هزینه تر بوده و به دلیل استفاده پایین از بتن مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند.

دال بتنی حبابی

دال بتنی کامپوزیت یا عرشه فولادی (Composite Slab)


این نوع دال بر روی کف پوش فولادی قرار گرفته و معمولاً از بتن محکم استفاده می‌شود. مثل چهارچوب عمل کرده که ساخت این دال بستگی به ضخامت کف پوش فولادی دارد. به این صورت که اگرضخامت کف پوش فولادی بین 50 یا 60mm باشد، ظرفیت دال به 3 متر هم می‌تواند برسد. اما اگر ضخامت کف پوش فولادی به 80 mm برسد ، دال را می‌توان با ضخامت 4.5 متر اجرا کرد.


دال لانه‌‌‌‌‌‌‌زنبوری (دال مشبک)


دال زنبوری که به صورت شبکه‌های مربعی است به این صورت تهیه می‌شود که ابتدا روی شبکه‌ای از آجرهای پلی استرین بتن ریخته می‌شود و کاملاً بالای زمین قرار دارد. اغلب مناسب مناطقی است که خاک آن زیاد جا به جا نمی‌شود. جالب است بدانید از مزایای این نوع دال نسبت به دال مسطح این است که دال مسطح %30 بتن و 20 درصد فولاد کمتری مصرف می‌کند و به نسبت سایر انواع دیگر دال‌ها ارزان تر و سریعتر نصب می‌شوند.

دال صفحات هموار


ساخت صفحات هموار، ساده و به چهارچوب ساده نیاز دارد و بصورت یک طرفه و دو طرفه ساخته می‌شود. وزنش مستقیم توسط دیوار یا ستون تحمل می‌گردد و بیشتر جهت ظرفیت 6 الی 8 متر و وزن بین 3 و 5 کیلونیوتن بر مترمربع مناسب است. همچنین دارای گنجایش مطلق پایین بوده که این امر موجب کاهش مقاومت آن شده و در برخی موارد ممکن است سبب خمیدگی آن شود.

ویژگی صفحات هموار:
هزینه پایین چهارچوب
سقف صاف
سرعت احداث

نقش تورم در رونق بازار سهام + دو عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۹

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تورم باعث رونق بورس می‌شود،گفت: اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد با تاخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهام و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.

حسن کاظم‌ زاده با اشاره به گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی در حوزه عملکرد اقتصادی سال ۹۹ این نهاد به مهر اعلام کرد: شاخص بورس بخصوص در معاملات ثانویه سهام، عمدتاً معلول سایر متغیرها بوده و کمتر این موضوع تجربه شده که معاملات اوراق سهام بتواند بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأثیرگذار باشد. به این معنا که بورس محلی برای تسویه اقتصادی بشمار می‌آید که بسیاری آن را جمع صفر می‌خوانند و البته این با آنچه در بازارهای مالی مطرح است، متفاوت است.

در سال ۹۹ مناقشه عظیمی مبنی بر اینکه آیا رابطه یک طرفه یا دوطرفه بین تورم و رونق و رکود بورس وجود دارد یا خیر شکل گرفت و تمام کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید داشتند که رشد نقدینگی مداوم با کم و کیف سایر متغیرها تشکیل دهنده سیاست‌های پولی، باعث تورم مداوم در اقتصاد ایران شده است. ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال ۹۹ اعلام کرده تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است.

در این گزارش، تکالیف مداخله‌ای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است. این در حالی است که در فضای اقتصادی نمی‌توان صرفاً با یک ایده و مقایسه چشمی، اعداد و ارقام را لحاظ و در رابطه با نتیجه، اظهار نظر کرد. در مورد رابطه رونق بورس و تورم در ایران مطالعات بسیاری انجام گرفته که عموماً نتیجه به این صورت بوده که تورم باعث رونق بورس می‌شود یعنی اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد با تأخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهم‌ها و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.

بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند

با مطالعات بین المللی، بسیاری نیز مدعی هستند بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند پس در واقع هدایت فعالیت سفته‌بازی به بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند در حالی که سال ۹۹ ادعایی مربوط به تحریک تورم به دلیل افزایش بازده در بازار سهام مطرح شده که به نظر نمی‌رسد پشتوانه علمی داشته باشد.

بازده مورد انتظار هر فرد بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه از هر دارایی عموماً از دو بخش تشکیل می‌شود که یک بخش شامل بازده بدون ریسک یا بازده حداقلی است که فرد صرفاً به دلیل سرمایه‌گذاری، انتظار کسب آن را دارد و صرف ریسک یا بازده بیشتری که بابت سرمایه گذاری در آن دارایی خاص خواستار است، مبنای محاسبات را تغییر می‌دهد. این در حالی است که در ایران، معمولاً بازده بدون ریسک یا تورم سالانه بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه به عنوان حداقل بازده مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و بازده مازاد نسبت به آن چیزی است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند.

بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام در بازده بدون ریسک و تورم با سایر بازارها مثلاً ملک ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل است که افزایش بازده مازاد نمی‌تواند محرک درخواست بازده بیشتر در سایر بازارها باشد. در واقع اگر بازده بورس به قدری بالا باشد که بتواند تقاضای وام را افزایش بدهد و در نتیجه نرخ بهره بصورت خودکار رشد کند، آنگاه خواهد توانست روی بازده سایر بازارها تأثیر بگذارد در حالی که عموماً در اقتصادهای آزاد اگر سیاستگذار، برنامه کنترل نرخ بهره را نداشته باشد، بورس بصورت درونزا بعد از یک رشد، دچار افت می‌شود.

با توجه به اینکه در دوره رشد بورس با رشد تقاضای وام برای سرمایه گذاری در سهام مواجهه وجود نداشت و بانک‌ها نیز وام جدید از این بابت ایجاد نکردند، این گذاره از اساس غلط است پس باید به تهیه کنندگان گزارش بانک مرکزی اعلام کرد فعالیت سفته‌بازی در یک بازار دارایی یا همه آنها ناشی از تحولات کلان اقتصاد بوده و اگر بستر کلان محیای آن نباشد، بازارها متلاطم نمی‌شوند.

احتمالاً منظور از انحراف منابع هم باید تبدیل شبه پول به پول باشد در غیر این صورت انحراف منابع بانکی معنا پیدا نخواهد کرد ضمن اینکه گردش منابع در بورس به دلیل ماهیت پایاپای تهاتری باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی مثلاً ۱۰۰۰ میلیاردی با پول یا به همان معنای آن در شبه پول، ۱۰۰ میلیارد و بلکه کمتر پایاپای شود در حالی که در سایر بازارها، معمولاً تمام تقاضای سفته‌بازی باید با پول برابر پایاپای شود.

با توجه به اینکه تقاضای سفته بازی همواره با عرضه سرمایه گذاران بلندمدت مواجه است، گردش منابع با سرعت بسیار بالا عموماً به شبه پول تبدیل می‌شود ضمن اینکه زمانی که دو طرف عرضه و تقاضا، سفته‌بازانه عمل کنند آن آتش به سرعت فروکش می‌کند پس به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعل و انفعال جزئی را در استدلال تغییرات متغیرهای کلان و پایدار استفاده کرده که احتمالاً به دلیل توجیه بوده در غیر این صورت سیاستگذار به خوبی می‌داند رشد پایدار پایه پولی و نقدینگی، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها دارد.

حمایت بانک‌ها از بازار دارایی در دو حالت منجر به رشد نقدینگی مازاد می‌شود به نحوی که حالت اول آن است که بانک مرکزی اعتبار در اختیار آنها قرار داده و به نوعی اجازه ایجاد اعتبار بیشتر از ظرفیت به بانک‌ها بدهد. به معنای دیگر، اعتبار لازم برای حمایت از بازار دارایی، سر از پایه پولی در بیاورد اما سوال اینجا است آیا واقعاً این اتفاق افتاده که بررسی ارقام پولی نشان می‌دهد نیفتاده است.

حالت دوم که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد شود آن است که اعتبار اعطا شده برای حمایت، تبدیل به پول شود و گردش پیدا کند آن هم با نسبتی متفاوت از اعتبار در حالتی که به فعالیت دیگری اعطا می‌شده به این معنا که اگر فرض شود ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار به جای تخصیص به فعالیت بازرگانی به حمایت از بورس تخصیص پیدا کرده، فروشندگان سهام در این فرآیند حمایتی باید منابع ناشی از فروش را با نسبت متفاوتی از پول و شبه پول موجود در آن تاریخ صرف کنند در حالی که در مقطع حمایتی پاییز بطور کلی نسبت پول به شبه پول کاهش پیدا کرده است.

البته این موضوع به دلیل حمایت از بورس نبوده بلکه کاهش انتظارات تورمی به دلایل کلان، باعث شده تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد. هر کسی که دستی بر آتش دارد، می‌داند شرایط کلان تورم را اجتناب ناپذیر کرده البته ارکان اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانستند مدیریتی بهتری داشته باشند اما بهتر است بهانه‌جویی کنار گذاشته شده و بهانه دست افرادی که قصد فریاد بیهوده دارند، داده نشود. مهمترین سوالی که باید سیاستگذار پولی به آن پاسخ دهد این است که با وجود داشتن ابزارهای لازم، چرا زمان افت شدید تقاضای پول در اقتصاد، سیاست کنترل نرخ بهره در پیش گرفته نشده و بستر کلان تلاطم‌های آتی در بازارهای دارایی بوجود نیامده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.