شکاف وتحلیل شکاف


تمامی مسائل پادمانی باقی مانده‌ اند مدیر کل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود در نشست شورای حکام آژانس، مدعی شد که فعالیت راستی‌ آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات هسته‌ ای ایران تحت برجام [ توافق هسته‌ ای ]، به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است.

اولین تحلیل جامع از وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور های در حال گذار/ اولویت ها و پیشنهادات

گزارش جدید بانک فناوری سازمان ملل برای کشور های در حال گذار با عنوان «وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور های در حال گذار» به تازگی منتشر شد.

- گروه اقتصادوفناوری خبرگزاری آنا؛ گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر به سرمایه گذاری در علم، فناوری و سیستم های نوآوری پایدار در کشور های درحال گذار برای کمک به ارتقای بهره وری بلندمدت، توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و همچنین رسیدگی به چالش های اجتماعی تاکید می کند.

با این حال، اختلاف مالی قابل توجهی بین سطوح سرمایه گذاری فعلی و اهداف سیاستی باقی مانده است و نیاز به همکاری بین المللی برای کاهش این اختلاف دارد.

گزارش جدید بانک فناوری سازمان ملل برای کشور های در حال گذار با عنوان وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور های در حال گذار به تازگی منتشر شد.

این گزارش اولین تحلیل جامع از وضعیت فعلی علم، فناوری و نوآوری در کشور های در حال گذار است.

همه گیری جهانی کرونا بر ارتباط دانش و فناوری های علمی در حفاظت از سلامت و حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی تاکید می کند.

علم، فناوری و نوآوری محرک های قدرتمند تغییر هستند و نقش کلیدی در تغییر اقتصاد و توسعه پایدار دارند.

کشور های در حال گذار نمی توانند در موج جدید تغییرات سریع فناوری عقب بمانند.

در عوض، آن ها باید از مزیت متاخرین برای جهش و اتخاذ مستقیم جدیدترین و موثرترین راه حل های علم، فناوری و نوآوری استفاده کنند.

بانک فناوری سازمان ملل برای کشور های در حال گذار موظف است از کشور های کمتر توسعه یافته برای دسترسی به فناوری های مرتبط و تقویت ظرفیت های علمی، فناوری و نوآوری در آسیب پذیرترین 46 کشور جهان حمایت کند.

دکتر تافر تسفچو (Dr.

Taffere Tesfachew) مدیر بانک فناوری سازمان ملل متحد تاکید کرد: برنامه دوحه برای کشور های کمتر توسعه یافته، نقش بانک فناوری سازمان ملل متحد را به عنوان نقطه کانونی آن ها برای تقویت ظرفیت علمی، فناوری و نوآوری خود در جهت ایجاد ظرفیت های پربار پایدار و ارتقای تحولات اقتصادی ساختاری تأیید کرده است.

به عنوان بخشی از این نقش، این گزارش و بحث مربوط به آن، گامی کلیدی برای حمایت از دانش و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها پیرامون علم، فناوری و نوآوری در کشور های کمتر توسعه یافته است.

ما از دولت ها، شرکای توسعه و سایر نهاد های سازمان ملل می خواهیم که در این کار بلندپروازانه به ما بپیوندند و اقداماتی را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی انجام دهند.

یکی از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که زنان در کشور های در حال گذار به طور قابل توجهی در بخش های علم، فناوری و نوآوری، به ویژه در مشارکت در استفاده از فناوری و ارتباطات، انتشارات علمی و ثبت اختراع، کمتر حضور دارند.

ضروری است که کشور ها اهمیت برابری جنسیتی در علم، فناوری و نوآوری را بشناسند و توسعه فراگیر را تضمین کنند.

سایر یافته های کلیدی این تحقیقات عبارتند شکاف وتحلیل شکاف از: علمدولت ها در کشور های در حال گذار، با شکاف بزرگی بین سطوح فعلی هزینه ها و اهداف سیاستی، سرمایه گذاری بسیار کمی روی علم دارند، اگرچه کشور هایی که وضعیت بهتری دارند، معمولاً بیشتر برای علم هزینه می کنند.

با این وجود، کشور های در حال گذاز از هزینه های کمتری استفاده می کنند و رویکرد های اندکی را برای ارائه نتایج علمی با ابزار های محدود اتخاذ می کنند.

تعداد انتشارات علمی کشور های در حال گذار طی سال های 2000-2020 رشد قابل توجهی داشته و سریعتر از رشد کشور های OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) در همان دوره بوده است.

با این حال، کیفیت انتشارات و ظرفیت دسترسی به شبکه های تحقیقاتی هنوز نیاز به تلاش دارد.

تنوع در نتایج علمی در میان کشور های در حال گذار به دلیل شایستگی حکومت، سطوح ظرفیت سازمانی و میزان همکاری بین المللی است.

این کشور ها می توانند از افراد با انگیزه ای که پراکنده شده اند، برای کمک به توسعه تحقیقات استفاده کنند.

فناوریکشور های در حال گذار توسعه فناوری کمی دارند و با توجه به زیرساخت های قابل اعتماد و مهارت های محدود، آمادگی کمی برای استفاده از فرصت های دیجیتالی شدن و انقلاب صنعتی چهارم دارند.

در حالی که آمادگی فناوری در برخی از این کشور ها مانند بورکینافاسو بهبود یافته است، این کشور ها باید در استفاده از فناوری های دیجیتال برای بهبود بهره وری و کارایی شرکت های خود بهتر عمل کنند.

با این حال، این ظرفیت های جذبی هنوز در اکثر کشور های در حال گذار بسیار کم است و شرکت ها برای حل این مشکل، ایجاد تغییرات سازمانی و در نهایت ارتقای مدل کسب وکار خود باید روی مهارت های فردی سرمایه گذاری کنند.

نوآوریبرخی از کشور های در حال گذار، مانند رواندا، دارای محیط نوآورانه تری از جمله مراکز نوآوری برای کسب وکارهای نوپا(استارت آپ ها) برای کسب و کار دوستانه هستند.

کارآفرینان و مدیران شرکت این کشور ها به شدت درگیر نوآوری هستند و مایل به سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و استفاده از بیشترین نوآوری ها در شرکت خود هستند.

با این حال، نوآوری ها و همچنین تحقیق و توسعه، به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، سطح پایین سازمان و عدم دسترسی به بازار های بین المللی، نسبتاً غیررسمی و محدود ​​هستند.

زمینه مساعدی برای افزایش بهره وری از طریق اقتباس از فناوری ها وجود دارد.

با این حال، رشد مبتنی بر نوآوری از طریق اقتباس همچنان نیازمند سرمایه گذاری زیاد و تکامل سازمان ها، چارچوب ها و همچنین حمایت است.

چشم اندازی از سیاست علم، فناوری و نوآوریتنها چند کشور کمتر توسعه یافته، همکاری قوی فناوری بین دانشگاه و صنعت را نشان می دهند.

در بسیاری از این کشور ها، سیستم های ملی نوآوری پراکنده هستند؛ افراد زیادی در ایجاد و تبادل دانش دخیل هستند، اما همکاری ضعیف است.

تعدادی از این کشور ها که بهترین عملکرد را دارند، اغلب حکومت ساختارمندتری از جمله تمایل سیاسی و نهاد ها، نقش ها، سیاست ها و استراتژی های روشن را نشان می دهند.

بسیاری از کشور های درحال گذار در زمینه برنامه ریزی، برنامه نویسی، بودجه بندی، ارتقاء و ارزیابی سیاست ها و طرح های علم، فناوری و نوآوری به پیشرفت هایی دست یافته اند.

کشور های کمتر توسعه یافته، مانند بنگلادش، کامبوج، نیجر، رواندا و سیرالئون، سیستم های نوآوری ملی امیدوارکننده ای را با چارچوب های سیاستی و حکومتی قوی و تعهد سیاسی بارز نشان می دهند.

این کشور ها، در حالی که هر یک دارای ویژگی های خاص خود هستند، دارای تعدادی ویژگی مشابه هستند، مانند درجه بالای غیر رسمی بودن و دانش بومی که از نظر تنظیمات و سیاست های نهادی علم، فناوری و نوآوری نقش ایفا می کنند.

پیشنهادات اولویت ها برای خیرین و همکاری های بین المللی از توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور های در حال گذار برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مانند تأمین مالی، ساخت سیستم های علمی، فناوری و نوآوری، تقویت زیرساخت ها به سوی تحول دیجیتالی و اطمینان دسترسی آن ها به فناوری های موجود بر اساس شرایط مورد توافق طرفین حمایت کنید.

از ایجاد حکومت بر اساس علم، فناوری و نوآوری و تقویت اکوسیستم های نوآوری، با کمک به ایجاد ظرفیت های تولیدی و تنوع بخشی به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر حمایت کنید.

به شبکه های ملی و منطقه ای با کارکنان سیستم های نوآوری ملی توسعه دهید؛ از مراکز نوآوری موجود و یکپارچه سازی شبکه آن ها پشتیبانی کنید؛ پژوهش و نوآوری مشترک بین دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بخش های خصوصی و شهروندان را ترویج دهید.

از مداخلات پایدار علم، فناوری و نوآوری که بر اساس واقعیت کشور های در حال گذار است و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیطی را در نظر می گیرد و تلاش ها برای ایجاد ظرفیت در تحقیقات کاربردی مبتنی بر استفاده را ترویج می کند، حمایت کنید.

این امر مستلزم ارزیابی دقیق نتایج مورد نظر و ناخواسته است.

اولویت های دولت هاجریان اصلی علم، فناوری و نوآوری در دستور کار توسعه ملی قرار گیرد؛ ارتقای حکمرانی علم، فناوری و نوآوری و توجه به علم، فناوری و نوآوری به عنوان یک سیستم جامع مد نظر باشد.

از بین بردن انگیزه های سرمایه گذاری در علم، فناوری و نوآوری و حمایت از توسعه یک اکوسیستم نوآوری باز با اطمینان از حفظ افراد بسیار ماهر مورد توجه باشد.

ساخت، تقویت و حفظ سیستم های اطلاعاتی کامل علم، فناوری و نوآوری، شاخص های کافی علم، فناوری و نوآوری را که منعکس کننده ماهیت منحصر به فرد آن ها باشد، تعریف کنید.

تقویت اتصال اینترنتی گسترده در خارج از پایتخت و شهر های اصلی برای ارتباط مردم ضروری است.شکاف وتحلیل شکاف

چگونه NFT ها آینده املاک و مستغلات را متحول می‌کند؟

املاک و مستغلات با استفاده از فضای وب ۳، NFT‌ ها این قدرت را دارند که صنعت املاک و مستغلات را در طول زمان شفاف‌تر، سود آورتر و فراگیرتر کنند. از سوی دیگر، صنعت املاک و مستغلات می‌تواند به وب ۳ اعتبار و ثباتی را ارائه ‌دهد که به طور جدی این نوآوری توسط جریان‌های اصلی مورد استفاده قرار گیرد و فقط به عنوان یک مد گذرا دیده نشود.

چگونه NFT ها آینده املاک و مستغلات را متحول می‌کند؟

  • سهولت در معاملات
  • توزیع ثروت
  • ساخت جوامع املاک و مستغلات

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ در نگاه اول، صنعت املاک و مستغلات و بازار NFT (توکن‌های غیرقابل تعویض) خیلی متفاوت و دور از هم ظاهر می‌شوند. املاک و مستغلات یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین صنایع در تاریخ است، در حالی که NFT ها کمتر از یک دهه پیش سرچشمه گرفته‌اند و مملو از کلاهبرداری، هک، سرقت و نوسانات هستند. بنابراین، پر کردن شکاف بین دنیای NFT و املاک و مستغلات ممکن است در نگاه اول و در حال حاضر دور و عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که پیش‌ نیاز‌های آن از قبل شروع شده است و این شکاف را کمرنگ شده است.

اگر وب ۳ بتواند از سرمایه گذاران خود در برابر هکرها و کلاهبرداران، بهتر محافظت کند، NFT‌ ها این قدرت را دارند که صنعت املاک و مستغلات را در طول زمان شفاف‌تر، سود شکاف وتحلیل شکاف آورتر و فراگیرتر کنند. در حال حاضر، یک ناراحتی بزرگ در دنیای سرمایه گذاری املاک و مستغلات، عدم شفافیت و سرعت در تلاش برای سندیکا‌ها است. (سندیکا، تشکیلاتی خودگردان از افراد، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها یا افراد حقوقی است که برای این متشکل می‌شوند تا منافعی که در آن سهیم هستند را ارتقاء دهند. در اکثر موارد هدف این تشکل‌ها این است که سود اقتصادی خود را به حداکثر برسانند). با فناوری فعلی، تجزیه و تحلیل معاملات املاک و مستغلات می‎تواند وقت گیر و نا امید کننده باشد، اما بلاکچین‌ها شفافیتی را در عملکرد داخلی معاملات املاک به ارمغان می‌آورند که بی‌سابقه است.

ارز دیجیتال

به عنوان مثال، اگر یک ساختمان آپارتمانی سندیکایی شود و توسط گروهی از سرمایه گذاران به عنوان یک NFT پویا روی یک بلاکچین قرار گیرد، عملکرد آن ساختمان بر روی بلاکچین ردیابی می‌شود. این به سرمایه گذاران بالقوه نگاهی درونی به جریان نقدی ساختمان، ارزش گذاری‌ها و نقدینگی می‌دهد، بنابراین آنها می‌توانند با سرعت و دقت بیشتری تصمیم بگیرند که آیا بازگشت سرمایه‌ای که امیدوارند قابل اجرا است یا خیر. این نه تنها به نفع کسانی است که به دنبال سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند، بلکه با گذشت زمان، مجموعه‌ای دقیق را نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و اعتبار آنها را در فضای املاک و مستغلات افزایش می‌دهد.

سهولت در معاملات

معاملات NFT نیز بسیار ساده‌تر و کارآمدتر از معاملات سنتی املاک و مستغلات هستند. به طوری که فرد می‌تواند فوراً با هر ارز دیجیتال تراکنش انجام دهد و یک قرارداد NFT بخرد، سپس به آن فرد حق ویژه‌ای برای ساختمانی می‌دهد که مبلغی را در بلاکچین به جریان می‌اندازد. این مقدار زیادی نقدینگی را در اطراف املاک و مستغلات فراهم شکاف وتحلیل شکاف می‌کند، در حالی که زمان معاملات را از هفته‌ها و ماه‌ها تا عملاً آنی افزایش می‌دهد.

ارز دیجیتال

توزیع ثروت

املاک و مستغلات و NFT ها واقعاً یک رابطه سودمند متقابل خواهند داشت. علاوه بر ایجاد شفافیت و کارایی بیشتر در فضای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، NFT ها توزیع برخی از مقادیر انبوه ثروتی را که در فضای رمزنگاری ایجاد شده و هنوز در محصولات فیزیکی مستقر نشده‌اند، تشویق می‌کند. ایمن سازی دارایی‌های سخت، در برابر سودهایی که سرمایه گذاران در کریپتو به دست می‌آورند، برای کسانی که مایل به پوشش موقعیت خود هستند، بسیار سودآور خواهد بود. هر چه تعداد دارایی‌های کریپتو پر نوسان بیشتر و بیشتر به املاک و مستغلات گره بخورد، نوسان هر دو بازار کمتر می‌شود.

ساخت جوامع املاک و مستغلات

در حالی که همه این مزایای فنی NFTها و املاک و مستغلات در کنار هم عالی هستند، NFTها فراتر از فناوری هستند. بسته به نوع پروژه، برخی از NFT ها جوامع خرد را در اختیار افراد قرار می‌دهند که بسیار پر اهمیت است. این جوامع متشکل از گروه‌هایی از افراد از سراسر جهان هستند که به صورت آنلاین و حتی در رویدادها و ملاقات‌های حضوری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین با این موارد، جوامع NFT به تقسیم املاک و مستغلات کمک می‎کنند و سرمایه گذاران کوچکتری را که به طور معمول نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ املاک و مستغلات را شریک شوند، گرد هم می‌آورند.

ارز دیجیتال

با این شرایط، این جوامع قدرت خرید بالایی خواهند داشت که افراد سرمایه خود را در کنار هم جمع می‌کنند و با رهبری صحیح می‌توانند، بازده قابل توجهی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. همچنین افراد در جوامع می‌توانند ثروت بیشتری جمع کنند و در عین حال نقدینگی را در پروژه‌های املاک و مستغلات که در غیر این صورت برای مدت محدودی در بازار می‌ماندند، فراهم می‌کنند و زیبایی و فضاهای قابل سکونت بیشتری را به بازارهای سراسر جهان می‌آورند.NFT ها کارایی و شفافیتی را ارائه می‌دهند که فضای املاک و مستغلات سال‌ها به شدت به آن نیاز داشت. فن‌آوری‌های بلاکچین و جوامع فوق‌العاده پرسود و هدایت‌شده که از آن‌ها حمایت می‌کنند، این پتانسیل را دارند که ابزارهایی را برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات با تمام سطوح تجربه فراهم کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات بگیرند، ثروت بیشتری تولید کنند و به سرمایه‌گذاری در املاک ادامه دهند.

ارز دیجیتال

از سوی دیگر، املاک و مستغلات به وب ۳ اعتبار و ثباتی را ارائه می‌دهد که به طور جدی توسط جریان‌های اصلی مورد استفاده قرار گیرد و فقط به عنوان یک مد گذرا دیده نشود. سرمایه افزایش یافته‌ای که از طریق املاک و مستغلات در وب ۳ مستقر می‌شود، می‌تواند برای ایمن سازی سیستم‌های این نوآوری و محافظت از سرمایه گذاران آن در برابر هکرها و کلاهبرداران استفاده شود. با بسته شدن شکاف بین وب ۳ و املاک و مستغلات، هر دو طرف سود زیادی خواهند برد، زیرا ثروت بیشتری تولید می‌کنند و فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند که شیوه تجارت مردم را در سراسر جهان تغییر می‌دهد.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

اولین تحلیل جامع از وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار/ اولویت‌ها و پیشنهادات

گزارش جدید بانک فناوری سازمان ملل برای کشور‌های در حال گذار با عنوان «وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار» به تازگی منتشر شد. این گزارش اولین تحلیل جامع از وضعیت فعلی علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار است.

گروه اقتصادوفناوری خبرگزاری آنا؛ گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر به سرمایه گذاری در علم، فناوری و سیستم‌های نوآوری پایدار در کشور‌های درحال گذار برای کمک به ارتقای بهره وری بلندمدت، توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و همچنین رسیدگی به چالش‌های اجتماعی تاکید می‌کند.

با این حال، اختلاف مالی قابل توجهی بین سطوح سرمایه گذاری فعلی و اهداف سیاستی باقی مانده است و نیاز به همکاری بین المللی برای کاهش این اختلاف دارد.

گزارش جدید بانک فناوری سازمان ملل برای کشور‌های در حال گذار با عنوان «وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار» به تازگی منتشر شد. این گزارش اولین تحلیل جامع از وضعیت فعلی علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار است.

همه گیری جهانی کرونا بر ارتباط دانش و فناوری‌های علمی در حفاظت از سلامت و حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کند. علم، فناوری و نوآوری محرک‌های قدرتمند تغییر هستند و نقش کلیدی در تغییر اقتصاد و توسعه پایدار دارند.

کشور‌های در حال گذار نمی‌توانند در موج جدید تغییرات سریع فناوری عقب بمانند. در عوض، آن‌ها باید از «مزیت متاخرین» برای جهش و اتخاذ مستقیم جدیدترین و موثرترین راه حل‌های علم، فناوری و نوآوری استفاده کنند.

بانک فناوری سازمان ملل برای کشور‌های در حال گذار موظف است از کشور‌های کمتر توسعه‌یافته برای دسترسی به فناوری‌های مرتبط و تقویت ظرفیت‌های علمی، فناوری و نوآوری در آسیب‌پذیرترین ۴۶ کشور جهان حمایت کند.

دکتر تافر تسفچو (Dr. Taffere Tesfachew) مدیر بانک فناوری سازمان ملل متحد تاکید کرد: «برنامه دوحه برای کشور‌های کمتر توسعه یافته، نقش بانک فناوری سازمان ملل متحد را به عنوان نقطه کانونی آن‌ها برای تقویت ظرفیت علمی، فناوری و نوآوری خود در جهت ایجاد ظرفیت‌های پربار پایدار و ارتقای تحولات اقتصادی ساختاری تأیید کرده است. به عنوان بخشی از این نقش، این گزارش و بحث مربوط به آن، گامی کلیدی برای حمایت از دانش و به اشتراک گذاری بهترین شیوه‌ها پیرامون علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های کمتر توسعه یافته است. ما از دولت‌ها، شرکای توسعه و سایر نهاد‌های سازمان ملل می‌خواهیم که در این کار بلندپروازانه به ما بپیوندند و اقداماتی را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی انجام دهند.»

یکی از تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زنان در کشور‌های در حال گذار به‌طور قابل‌توجهی در بخش‌های علم، فناوری و نوآوری، به ویژه در مشارکت در استفاده از فناوری و ارتباطات، انتشارات علمی و ثبت اختراع، کمتر حضور دارند.

ضروری است که کشور‌ها اهمیت برابری جنسیتی در علم، فناوری و نوآوری را بشناسند و توسعه فراگیر را تضمین کنند. سایر یافته‌های کلیدی این تحقیقات عبارتند از:

علم
دولت‌ها در کشور‌های در حال گذار، با شکاف بزرگی بین سطوح فعلی هزینه‌ها و اهداف سیاستی، سرمایه گذاری بسیار کمی روی علم دارند، اگرچه کشور‌هایی که وضعیت بهتری دارند، معمولاً بیشتر برای علم هزینه می‌کنند. با این وجود، کشور‌های در حال گذاز از هزینه‌های کمتری استفاده می‌کنند و رویکرد‌های اندکی را برای ارائه نتایج علمی با ابزار‌های محدود اتخاذ می‌کنند.

تعداد انتشارات علمی کشور‌های در حال گذار طی سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۲۰ رشد قابل توجهی داشته و سریعتر از رشد کشور‌های OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) در همان دوره بوده است. با این حال، کیفیت انتشارات و ظرفیت دسترسی به شبکه‌های تحقیقاتی هنوز نیاز به تلاش دارد.

تنوع در نتایج علمی در میان کشور‌های در حال گذار به دلیل شایستگی حکومت، سطوح ظرفیت سازمانی و میزان همکاری بین المللی است. این کشور‌ها می‌توانند از افراد با انگیزه‌ای که پراکنده شده‌اند، برای کمک به توسعه تحقیقات استفاده کنند.

فناوری
کشور‌های در حال گذار توسعه فناوری کمی دارند و با توجه به زیرساخت‌های قابل اعتماد و مهارت‌های محدود، آمادگی کمی برای استفاده از فرصت‌های دیجیتالی شدن و انقلاب صنعتی چهارم دارند. در حالی که آمادگی فناوری در برخی از این کشور‌ها مانند بورکینافاسو بهبود یافته است، این کشور‌ها باید در استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود بهره وری و کارایی شرکت‌های خود بهتر عمل کنند.

با این حال، این «ظرفیت‌های جذبی» هنوز در اکثر کشور‌های در حال گذار بسیار کم است و شرکت‌ها برای حل این مشکل، ایجاد تغییرات سازمانی و در نهایت ارتقای مدل کسب‌وکار خود باید روی مهارت‌های فردی سرمایه‌گذاری کنند.

نوآوری
برخی از کشور‌های در حال گذار، مانند رواندا، دارای محیط نوآورانه تری از جمله مراکز نوآوری برای کسب‌وکارهای نوپا(استارت آپ‌ها) برای کسب و کار دوستانه هستند. کارآفرینان و مدیران شرکت این کشور‌ها به شدت درگیر نوآوری هستند و مایل به سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و استفاده از بیشترین نوآوری‌ها در شرکت خود هستند. با این حال، نوآوری‌ها و همچنین تحقیق و توسعه، به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، سطح پایین سازمان و عدم دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، نسبتاً غیررسمی و محدود ​​هستند.

زمینه مساعدی برای افزایش بهره وری از طریق اقتباس از فناوری‌ها وجود دارد. با این حال، رشد مبتنی بر نوآوری از طریق اقتباس همچنان نیازمند سرمایه گذاری زیاد و تکامل سازمان‌ها، چارچوب‌ها و همچنین حمایت است.

چشم اندازی از سیاست علم، فناوری و نوآوری
تنها چند کشور کمتر توسعه یافته، همکاری قوی فناوری بین دانشگاه و صنعت را نشان می‌دهند. در بسیاری از این کشور‌ها، سیستم‌های ملی نوآوری پراکنده هستند؛ افراد زیادی در ایجاد و تبادل دانش دخیل هستند، اما همکاری ضعیف است. تعدادی از این کشور‌ها که بهترین عملکرد را دارند، اغلب حکومت ساختارمندتری از جمله تمایل سیاسی و نهاد‌ها، نقش ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های روشن را نشان می‌دهند.

بسیاری از شکاف وتحلیل شکاف کشور‌های درحال گذار در زمینه برنامه ریزی، برنامه نویسی، بودجه بندی، ارتقاء و ارزیابی سیاست‌ها و طرح‌های علم، فناوری و نوآوری به پیشرفت‌هایی دست یافته اند.

کشور‌های کمتر توسعه یافته، مانند بنگلادش، کامبوج، نیجر، رواندا و سیرالئون، سیستم‌های نوآوری ملی امیدوارکننده‌ای را با چارچوب‌های سیاستی و حکومتی قوی و تعهد سیاسی بارز نشان می‌دهند.

این کشور‌ها، در حالی که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود هستند، دارای تعدادی ویژگی مشابه هستند، مانند درجه بالای غیر رسمی بودن و دانش بومی که از نظر تنظیمات و سیاست‌های نهادی علم، فناوری و نوآوری نقش ایفا می‌کنند.

پیشنهادات

اولویت‌ها برای خیرین و همکاری‌های بین المللی از توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور‌های در حال گذار برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مانند تأمین مالی، ساخت سیستم‌های علمی، فناوری و نوآوری، تقویت زیرساخت‌ها به سوی تحول دیجیتالی و اطمینان دسترسی آن‌ها به فناوری‌های موجود بر اساس شرایط مورد توافق طرفین حمایت کنید.

از ایجاد حکومت بر اساس علم، فناوری و نوآوری و تقویت اکوسیستم‌های نوآوری، با کمک به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و تنوع بخشی به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر حمایت کنید.

به شبکه‌های ملی و منطقه‌ای با کارکنان سیستم‌های نوآوری ملی توسعه دهید؛ از مراکز نوآوری موجود و یکپارچه سازی شبکه آن‌ها پشتیبانی کنید؛ پژوهش و نوآوری مشترک بین دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، بخش‌های خصوصی و شهروندان را ترویج دهید.

از مداخلات پایدار علم، فناوری و نوآوری که بر اساس واقعیت شکاف وتحلیل شکاف کشور‌های در حال گذار است و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیطی را در نظر می‌گیرد و تلاش‌ها برای ایجاد ظرفیت در تحقیقات کاربردی مبتنی بر استفاده را ترویج می‌کند، حمایت کنید. این امر مستلزم ارزیابی دقیق نتایج مورد نظر و ناخواسته است.

اولویت‌های دولت‌ها
جریان اصلی علم، فناوری و نوآوری در دستور کار توسعه ملی قرار گیرد؛ ارتقای حکمرانی علم، فناوری و نوآوری و توجه به علم، فناوری و نوآوری به عنوان یک سیستم جامع مد نظر باشد.

از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در علم، فناوری و نوآوری و حمایت از توسعه یک اکوسیستم نوآوری باز با اطمینان از حفظ افراد بسیار ماهر مورد توجه باشد.

ساخت، تقویت و حفظ سیستم‌های اطلاعاتی کامل علم، فناوری و نوآوری، شاخص‌های کافی علم، فناوری و نوآوری را که منعکس کننده ماهیت منحصر به فرد آن‌ها باشد، تعریف کنید.

تقویت اتصال اینترنتی گسترده در خارج از پایتخت و شهر‌های اصلی برای ارتباط مردم ضروری است.

بیانیه گروسی در شورای حکام: ایران با آژانس همکاری نکرده است

تمامی مسائل پادمانی باقی مانده‌ اند مدیر کل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود در نشست شورای حکام آژانس، مدعی شد که فعالیت راستی‌ آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات هسته‌ ای ایران تحت برجام [ توافق هسته‌ ای ]، به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است.

بیانیه گروسی در شورای حکام: ایران با آژانس همکاری نکرده است

بورس24 : ما آثاری از اورانیوم را در مکان‌هایی پیدا کردیم که هرگز اعلام نشدند، مکان‌هایی که هرگز قرار نبود فعالیت هسته‌ای داشته باشند، و ما سؤال می‌کنیم. برای من توضیح دهید که چرا می‌گویید این یک فعالیت سیاسی است.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود در نشست شورای حکام آژانس، مدعی شد که فعالیت راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام[توافق هسته‌ای]، به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است.

در بخشی از متن بیانیه آغازین رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وبگاه آژانس منتشر شده، آمده است: از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام[توافق هسته‌ای] به طور جدی تحت تاثیر تصمیم ایران برای اجرایی کردن برخی فعالیت‌های هسته‌ای قرار گرفته است، از جمله تعهدات آن ذیل پروتکل الحاقی.

در ادامه بیانیه گروسی آمده است: من در گزارشم تاکید کردم، در صورتی که ایران تعهدات هسته‌ای‌اش ذیل برجام را به طور کامل از سر بگیرد، لازم خواهد بود که آژانس شکاف موجود در زمینه اشراف اطلاعاتی‌ خود که هنگام غیرفعال بودن تجهیزات بازرسی و نظارتی‌ آژانس ایجاد شده، را رفع کند. به این منظور، آژانس باید اقدامات اضافی پادمانی انجام داده و ایران نیز باید مدارک جامع و دقیقی به آژانس ارائه کند. همچنین ما باید از جامعیت و دقیق‌بودن اطلاعات بایگانی شده توسط تجهیزات نظراتی‌ خود در بازه زمانی ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ تا ۸ ژوئن ۲۰۲۲ مطمئن شویم. حتی آن موقع هم چالش‌های قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت تا تایید کنیم وضعیت موجود سانتریفیوژها و آب سنگینی که از سوی ایران اعلام شده با وضعیت آن در پیش از ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ مطابقت دارد.

مدیر کل آژانس درباره توافق پادمانی با ایران افزود: متاسفانه، از زمان گزارش قبلی‌ام و با وجود آمادگی اعلام شده از سوی آژانس برای تعامل بدون تاخیر با ایران برای حل‌وفصل این مسائل، ایران با آژانس همکاری نکرده است. به دنبال آن، هیچ پیشرفتی در مدت ارائه این گزارش و هیچ یک از مسائل باقی‌‎مانده حل‌نشده، حاصل نشده است. بنابراین، تمامی این مسائل پادمانی هنوز[حل‌نشده] باقی مانده‌اند.

گروسی در بخش پایانی این بیانیه مطرح کرد: مادامی که ایران توضیحات فنی موثقی برای وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سه محل اعلام نشده در ایران ارائه نکند و به آژانس درباره محل(محل‌های) فعلی این مواد یا تجهیزات آلوده به آن اطلاع ندهد، آژانس قادر نخواهد بود صحت و جامعیت اظهارات ایران ذیل توافق جامع پادمانی‌اش را تایید کند.

چون [ایران] تا الان این کار را نکرده است، آژانس در موقعیتی نیست که اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز است. آژانس آماده از سرگیری همکاری بدون تاخیر با ایران برای حل و فصل این مسائل است.

افشاگری شبکه خبری آمریکایی درباره نگرانی جدید واشنگتن

اقتصادنیوز: سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد ایالات‌متحده نگران است که بحران انرژی به شکاف در کشورهای اروپایی منجر شود.

افشاگری شبکه خبری آمریکایی درباره نگرانی جدید واشنگتن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که آمریکا نگران است که بحران انرژی باعث ایجاد شکاف در اروپا شود.

بر اساس گزارش این شبکه خبری، واشنگتن بیمناک است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است که در بحبوحه بحران انرژی، موضع خود در قبال روسیه در جنگ اوکراین را تغییر دهند که این موضع می‌تواند به شکاف میان آمریکا و قاره اروپا شود.

در مقاله سی‌ان‌ان آمده است: «خطر شکال در اروپا واقعی است. شهروندان در اروپا ممکن است که علیه راهبرد غرب در خصوص انزوای اقتصادی روسیه شورش کنند».

مقام‌های آمریکایی طی روزهای اخیر از نزدیک اعتراض‌ها و تظاهرات در کشورهای اروپایی را دنبال می‌کنند.

چند روز پیش بود که هزاران نفر از مردم جمهوری چک با حضور در خیابان‌ها به دولت این کشور، اتحادیه اروپا و ناتو اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری «رویترز» حدود ۷۰ هزار نفر روز شنبه در شهر «پراگ» پایتخت جمهوری چک علیه دولت تظاهرات کردند و از ائتلاف حاکم خواستند اقدامات بیشتری برای کنترل افزایش قیمت انرژی انجام دهد. تظاهرکنندگان همچنین مخالفت خود را با اتحادیه اروپا و ناتو اعلام کردند.

این تظاهرات از سوی گروه راست افراطی و گروه‌های سیاسی دیگر از جمله حزب کمونیست سازماندهی شده بود و پلیس نیز ناظر این رویداد بود. این گروه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری چک باید از نظر نظامی بی‌طرف باشد و از قراردادهای مستقیم با تامین کنندگان گاز از جمله روسیه اطمینان حاصل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.