ارزش فعلی (PV)


برای مطالعه مطالب قبل در زمینه کاربرد اکسل در مالی و حسابداری به صفحات زیر مراجعه کنید:

محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل

اگر به یاد داشته باشید در مطالب گذشته انواع توابع محاسبه استهلاک در اکسل و تفاوت های هرکدام از این توابع و همچنین چگونگی محاسبه اقساط یک وام با استفاده از تابع PMT را توضیح دادیم. در این مطلب و ذر ادامه مباحث مربوط به کاربرد اکسل در حسابداری و مالی چگونگی محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل با استفاده از تابع PV و تابع FV در اکسل را توضیح میدهیم.

برای مطالعه مطالب قبل در زمینه کاربرد اکسل در مالی و حسابداری به صفحات زیر مراجعه کنید:

تابع PV در اکسل ؛ محاسبه ارزش فعلی

در ابتدا و قبل از اینکه به بررسی تابع PV در اکسل بپردازیم، بهتر است کمی در مورد مفهوم ارزش فعلی بدانیم. مفهوم ارزش قعلی و آتی ، به موضوع ارزش زمانی پول برمیگردد. در علم مالی و اقتصاد پول هرچقدر زودتر به دست شما برسد ارزش بالاتری دارد، به این معنی که اگر شما امروز(ارزش فعلی) X تومان بدست آورید میتوانید آن را با یک نرخ مشخص سرمایه گذاری کنید و از محل سرمایه گذاری مقادیری به پول شما افزوده خواهد شد. ( البته ما تورم را نیز در نظر نگرفتیم وگرنه تفاوت موضوع بسیار آشکارتر میشد). پس هرچه نرخ سرمایه گذاری بالاتر باشد ارزش فعلی پول شما نسبت به آینده نیز بیشتر خواهد بود.

با در نظر گرفتن مقدمه بالا به موضوع اصلی بحث خود یعنی تابع PV در اکسل میپردازیم. استفاده از فرمول های محاسباتی برای محاسبه ارزش فعلی نیز مرسوم است اما فلسفه وجودی اکسل این است که شما به زحمت نیافتید . ترکیب تابع PV در اکسل به شکل زیر است:

PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])

 • rate: نرخ بهره یا نرخ سرمایه گذاری یا نرخ تنزیل
 • nper تعداد دوره هایی که میخواهید عمل تنزیل را انجام دهید
 • pmt: پرداخت هایی که در هر دوره اتفاق افتاده است. مقدار اصل وجوه
 • [fv]: مقدار ارزش آتی یا تراز نقدی که میخواهید در انتهای دوره در اختیار داشته باشید. این پارامتر اختیاری است و در صورتی که خالی قرار داده شود 0 در نظر گرفته میشود.
 • type: این پارامتر نیز اختیاری است و نشان میدهد که پرداخت ها در ابتدای دوره انجام میشود یا انتهای دوره. در صورتی که خالی قرار دهید به صورت اتوماتیک پرداخت های شما را در انتهای دوره در نظر می گیرد.

در انتهای این مطلب در مورد هرکدام از توابع محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل یک مثال را بررسی میکنیم.

تابع FV در اکسل ؛ محاسبه ارزش آتی در اکسل

با استفاده از تابع FV در اکسل میتوانید مقدار ارزش آتی یک سرمایه گذاری را بدست آورید. این تابع دقیقا عکس تابع PV عمل میکند. یعنی در آنجا فرض میشد شما میخواهید ارزش فعلی مربوط به یک مبلغ در آینده را بدست آورید اما در اینجا فرض میکنیم که میخواهیم در حال حاضر یک سرمایه گذاری انجام دهیم و مشخص کنیم که این سرمایه گذاری پس از n دوره و با نرخ x درصد چه مقدار میشود. برای مثال میخواهیم بدانیم اگر امروز 10000 تومان با نرخ 20 درصد سرمایه گذاری کنید بعد از 3 سال چقدر میشود. ترکیب تابع FV در اکسل به شکل زیر است.

=FV (rate, nper, pmt, [pv], [type])

 • rate: نرخ بهره یا نرخ سرمایه گذاری یا نرخ تنزیل
 • nper تعداد دوره های سرمایه گذاری
 • pmt: مقادیر سرمایه گذاری شده
 • [fv]: این پارامتر اختیاری است و ارزش حال یک پرداخت در آینده را نشان میدهد. در صورتی که خالی قرار دهید 0 در نظر گرفته میشود.
 • type: این پارامتر نیز اختیاری است و نشان میدهد که پرداخت ها در ابتدای دوره انجام میشود یا انتهای دوره. در صورتی که خالی قرار دهید به صورت اتوماتیک پرداخت های شما را در انتهای دوره در نظر می گیرد.اگر پرداخت ها را در ابتدای هر دوره انجام میدهید، عدد 1 را قرار دهید.

نکات مربوط به توابع PV و FV در اکسل

 • همیشه به یاد داشته باشید که پارامتر nper و پارامتر rate را با هم هماهنگ کنید. برای مثال اگر نرخ سالیانه سود 20 درصد است و شما وجوه خود را به صورت ماهیانه سرمایه گذاری میکنید، می بایست 0.2 را ارزش فعلی (PV) تقسیم بر 12 کنید تا نرخ تنزیل ماهیانه بدست آید.
 • در مورد پارامتر pmt اینکه اگر سرمایه گذاری شما دارای جریان نقد خروجی است، برای مثال سرمایه گذاری و خرید بیمه نامه، واریز به حساب پس انداز و … می بایست این پارامتر را به صورت منفی وارد کنید. اما اگر جریان های نقد شما به صورت ورودی است مثل دریافت درآمد، سود سهام و … می بایست پارامتر pmt را به صورت مثبت وارد کنید.

فرض کنید به صورت ماهانه 200000 تومان با نرخ 20 درصد ارزش فعلی (PV) در بانک سرمایه گذاری میکنید و میخواهید بدانید پس از 5 سال که این سرمایه گذاری را انجام دهید، چه مقدار پول عاید شما خواهد شد. برای بررسی این موضوع می بایست از تابع FV در اکسل استفاده کرد.

همانطور که مشاهده میکنید به جای پارامتر PMT عدد 200000، به جای rate مقدار 20/12 % و به جای nper تعداد پرداخت ها یعنی 60 را قرار داده ایم. دقت داشته باشید که به دلیل اینکه پرداخت ها توسط شما انجام میگرفته، مقدار PMT در فرمول به صورت منفی است (قبل از B1‌ در فرمول علامت منفی قرار داده ایم)و به دلیل اینکه وجوه سرمایه گذاری در انتهای ماه پرداخت میشده پارامتر آخر خالی قرار داده شده است. بر این اساس شما بعد از 5 سال مقدار 20 میلیون و 351 هزار و 642 تومان بدست خواهید آورد.

مثال مربوط به تابع PV

بحث مربوط به محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل را با یک مثال در مورد تابع PV به پایان می رسانیم . فرض کنید شخصی یک وام با نرخ سالانه ۲۵ درصد دریافت کرده و قرار است ماهانه 150000 تومان در انتهای هر ماه بابت این وام پرداخت کند. تعداد اقساط نیز ۲۰ مورد اشت. به نظر شما مقدار اصل وام چقدر است:

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

ارقام پیش بینی شده در جدول جریانات نقدینگی مربوط به سال های مختلف است که براساس عملکرد طرح و برای هر سال بصورت جداگانه پیش بینی می گردد و در واقع ارزش آتی یا FV می باشد. باوجود آنکه واحد این ارقام پول می باشد اما باتوجه به اینکه این ارقام در سال های مختلف بدست می آید نمی توان آنها را بایکدیگر جمع نمود. اما درصورتیکه رقم مربوط به هر سال را با استفاده از فرمول محاسبه ارزش فعلی، به ارزش روز تبدیل و با یکدیگر جمع نماییم، شاخص ارزش فعلی خالص بدست می آید که یکی از مهم ترین شاخص های مالی می باشد. براین اساس فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص بصورت زیر خواهد بود.

NPV (i) = PV1 + PV2 + . + PVn = FV1/(1+i)+FV2/(1+i)^2+. + FVn/(1+i)^n

n مجموع دوران احداث و بهره برداری

نرخ تنزیل فرمول فوق براساس توضیحات ارائه شده در بخش های قبل یک متغیر مستقل است که از سوی تحلیل گر مالی تعیین می گردد و مقدار تعیین شده برای آن وابسته به شرایط مکانی، زمانی و نوع صنعت مورد بررسی است. از دیدگاه دیگر می توان نرخ تنزیل را بعنوان حداقل نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری تعریف نمود که براساس آن ارزش های آتی هر سال طرح به ارزش فعلی تبدیل می شوند. هرچه درصد تخصیص داده شده به نرخ تنزیل افزایش یابد، نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری افزایش، ارزش فعلی جریانات نقدی سالهای آتی کمتر و در نتیجه شاخص NPV کوچکتر خواهد بود. بعنوان مثال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 25 درصد برای جدول جریانات نقدی ارائه شده فوق، ارزش فعلی این جریانات بصورت زیر محاسبه می گردد.

نمونه جدول جریانات نقدینگی تنزیل شده یک طرح

جریانات نقدی تنزیل شده

با جمع جبری ارقام سالهای مختلف مربوط به ردیف جریانات نقدی تنزیل شده، شاخص NPV این طرح فرضی معادل 596،480 خواهد شد که واحد آن برابر واحد پولی است که جریانات نقدی براساس آن پیش بینی شده است. یعنی اگر واحد ارقام مندرج در جدول براساس میلیون ریال باشد واحد مربوط به شاخص NPV محاسبه شده نیز براساس میلیون ریال خواهد بود.

چنانچه مشاهده می گردد بمنظور برآورد شاخص NPV طرح ضروری است که در ابتدا جدول جریانات نقدی آن براساس هزینه ها و درآمدهای دوران احداث و بهره برداری پیش بینی و سپس با استفاده از فرمول فوق و نرخ تنزیل مورد نظر این شاخص برای طرح محاسبه گردد. البته با استفاده از نرم افزارهای دیگری نظیر Excel نیز می توان این شاخص را برای یک طرح محاسبه نمود. بدین منظور پیشنهاد می گردد که جریانات نقدی فوق را وارد Excel نموده و با وارد نمودن فرمان =NPV () در یکی از سل های مجاور جدول و تخصیص نرخ تنزیل و جریانات نقدی، این شاخص را با استفاده از فرمول Excel محاسبه و با رقم فوق مقایسه نمایید. در نرم افزارهایی نظیر کامفار، پیش بینی جریانات نقدی طرح و همچنین محاسبه شاخص NPV بصورت اتوماتیک و توسط خود نرم افزار و البته برمبنای مفروضات ورودی بدان محاسبه می گردد.

در محاسبه شاخص NPV در واقع سرمایه گذاری در طرح با سرمایه گذاری در یک بازار با نرخ سود سالانه i که همان نرخ تنزیل می باشد و به نوعی حداقل نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری است، مقایسه می گردد. بر این اساس در صورتیکه رقم محاسبه شده برای این شاخص در یک طرح خاص و براساس نرخ تنزیل تعیین شده، منفی گردد این طرح دارای نرخ سود سالانه کمتر از i می باشد و لذا توجیه پذیر نخواهد بود و درصورتیکه این رقم صفر و یا مثبت گردد نشانگر آن است که طرح دارای نرخ بازدهی حداقل معادل نرخ تنزیل (نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری) می باشد. چنانچه مشاهده می گردد تعیین نرخ تنزیل مناسب جهت محاسبه شاخص NPV و تصمیم گیری در خصوص توجیه پذیری طرح براساس آن بسیار حائز اهمیت می باشد. مطابق نمودار فوق درصورتیکه نرخ تنزیل تعیین شده برای طرح در نقطه ای قبل از محل برخورد منحنی با خط افقی قرارگرفته باشد طرح توجیه پذیر خواهد بود و به ازاء نرخ تنزیل های بیش از محل برخورد، طرح توجیه مالی نخواهد داشت.

ارزش زمانی پول چیست؟

در علم اقتصاد و امور مالی، پول دارای ارزش است که با مرور زمان دچار تغییر می‌شود. درواقع پول در هر مقطع دارای ارزش فعلی است که با هر نرخ تنزیلی در پرداخت‌ها و یا دریافت‌های بعد تغییر می‌کند. بر این اساس با کمک فرمول‌ها و روش‌هایی اقدام به محاسبه ارزش پول در حال حاضر و آینده میکنند تا بتوانند ارزش پول را تبدیل به زمان های مختلف بکنند. در این مقاله به طور مفصل ارزش زمانی پول را بررسی میکنیم.

قبل از تعریف ارزش زمانی پول، به یک سوال ساده پاسخ دهید: اگر فردی بخواهد به شما 50 میلیون پول بدهد حاضرید این مبلغ را الان دریافت کنید یا یک سال آینده؟ قاعدتا پاسخ بیشتر افراد به این سوال دریافت 50 میلیون در زمان فعلی است. دلایلی که افراد میتوانند برای این موضوع بیاورند این است که :

1) نقش تورم : یکی از دلایلی که افراد حاضر نیستند دریافت پول خود را عقب بیندازند، تورم میباشد. تورم یکی از عواملی است که به شدت باعث از دست رفتن ارزش پول در طول زمان خواهد شد و همین دلیل قانع کننده ای است که پول را زودتر دریافت کنیم.

2) عدم اطمینان به آینده: عدم اطمینان به دریافت پول پس از یکسال انتظار، باعث می‌شود که افراد ریسک‌گریز تمایل داشته باشند که هرچه زود‌تر، پول را دریافت کنند.

3) با دریافت پول در زمان فعلی امکان سرمایه گذاری برای شما فراهم میشود و می توانید ارزش پول خود را حفظ یا حتی آن را افزایش دهید.

4) در دیدگاه روانشناسی، انسان‌ها تمایل دارند موارد مطلوب و رضایت‌بخش را سریع‌تر دریافت کنند و دریافت موارد ناپسند و نامطلوب را به تاخیر بیندازند. اگر 50 میلیون تومان را امروز دریافت کنید، می‌توانید سریع‌تر نسبت به تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود اقدام کنید. با دریافت این مبلغ پول در سال دیگر، باید تا یکسال از خرید تمام کالاهای دلخواه خود محروم شوید.

تعریف ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول (Time Value Of Money) که به اختصار TVM، گفته می‌شود، یعنی پولی که اکنون در اختیار دارید بهتر و با ارزش‌تر از پولی است که در آینده خواهید داشت. زیرا علاوه بر اینکه به شما توان و قدرت خرید و سرمایه‌گذاری را می‌دهد، بلکه با توجه به تورم بعدها این توان خرید را کاهش و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری الآن را نیز از دست خواهید داد.

ارزش فعلی چیست؟

در تئوری های مالی به ارزش پول در زمان‌های مختلف، اسامی متنوعی اختصاص داده شده است. در محاسبات مالی، پول دریافت شده امروز را «ارزش فعلی» ( Present Value | PV) می‌نامند. ارزش فعلی، نشان‌دهنده ارزش مبلغ پول شما در حال حاضر است.

ارزش آتی چیست؟

«ارزش آتی» (Future Value | FV) نشان‌دهنده ارزش پول در دست شما در آینده است. با دو روش می‌توان به محاسبه ارزش پول فعلی در آینده پرداخت. بسته به ساده یا مرکب بودن نرخ بهره تعلق گرفته به منابع مالی، ارزش آن‌ها در آینده با ارزش فعلی‌ آن‌ها تفاوت خواهد داشت. به صورت کلی، تبدیل ارزش فعلی به ارزش آتی را «مرکب کردن» (Compounding) و تبدیل ارزش آتی به ارزش فعلی را «تنزیل» (Discounting) می‌نامند.

ارزش زمانی پول در آینده از جمع ارزش فعلی پول با نرخ بهره بدست می‌آید:

بهره + ارزش فعلی = ارزش آتی

اغلب تراکنش‌های مالی شامل نرخ بهره مرکب میباشد، با این‌ حال، بعضی از تراکنش‌های مصرف‌کنندگان دارای «بهره ساده» (Simple Interest) هستند. با وجود نرخ بهره ساده، مبلغ بازپرداختی معادل اصل سرمایه به همراه بهره تعلق گرفته است. یعنی بهره تنها بر سرمایه اصلی یا مبلغ استقراضی وضع می‌شود. به عنوان مثال هزار تومان وجه نقد برای پنج سال با نرخ بهره ساده 10 درصد دارای ارزش آتی 1500 تومان است ولی همین مبلغ با نرخ بهره مرکب 10 درصد دارای ارزش آتی 1610.51 تومان است.

حتما این مقاله را مطالعه فرمایید: نرخ بهره چیست و انواع آن کدام است؟

محاسبه ارزش آتی پول

فرمول زیر یکی از اساسی ترین فرمول ها برای ارزش آتی پول میباشد. این فرمول به این معنی است ارزش آتی (FV) برابر است با ارزش فعلی پول(PV) ضربدر عامل رشد به توان مدت زمان(n)

FV = PV * ( 1+ r ) n

روش محاسبه بالا برای زمانی مناسب است که مرکب شدن هر سال صورت بگیرد. اگر مرکب شدن را به صورت فصلی انجام دهیم، نرخ بهره تعلق گرفته برابر r/4 است و 4n دوره مرکب شدن در n سال رخ میدهد. به صورت مشابه، برای مرکب شدن ماهانه نرخ بهره تقسیم بر 12 میشود و دوره زمانی 12 برابر میشود. فرمول ارزش آتی پول بعد به صورت ماهانه:

FV = PV * ( 1 + r/12 ) 12n

مرکب شدن پول چگونه است؟

برای درک بهتر تناوب مرکب شدن پول به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید که سپرده‌ای به مبلغ 100هزار تومان در بانک نگهداری می‌کنید که نرخ بهره مرکب سالانه آن برابر 16 درصد است و به صورت فصلی مرکب می‌شود. یعنی در انتهای فصل اول، مانده حساب به صورت زیر بدست می‌آید:

FV = 100000 (1+ (0.16/4) ) = 100000 + (1+0.04) =104000

مانده حساب در انتهای فصل‌های دیگر را نیز با توجه به وضع شدن بهره بر مانده حساب، به روش مشابه بدست می‌آوریم.

FV= 104000 (1 + 0.04) =108160
FV= 108160 (1 + 0.04) = 112486.4
FV= 112486.4 (1 + 0.04) = 116985.8

در نتیجه، در انتهای سال اول، مانده حساب برابر 116985.8تومان است. توجه داشته باشید که هرچه تعداد دوره‌های مرکب شدن در یک سال، بیشتر باشد، ارزش زمانی پول در آینده زیادتر خواهد شد.

تنزیل چیست؟

از تنزیل برای تبدیل ارزش زمانی پول ارزش فعلی (PV) در آینده به ارزش فعلی آن استفاده می‌کنیم. در مواقعی، لازم است که ارزش فعلی پولی که در آینده به آن دست می‌یابیم را محاسبه کنیم. به همین علت، فرمول نگاشته شده در بالا را به شکل زیر می‌نویسیم.

PV = FV / (1+r) n

با فرمول بالا می‌توانیم ارزش زمانی پول کسب‌شده در آینده را برای زمان فعلی بدست آوریم. «تنزیل» (Discount)، همان فرایند تبدیل ارزش آتی مبلغ به ارزش فعلی آن است. مفهوم تنزیل یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی است زیرا امکان مقایسه بین ارزش‌های فعلی پرداختی‌های آتی را فراهم می‌آورد.
برای مثال، ارزش یک سهام به سود انتظاری آینده آن بستگی دارد. همچنین، ارزش یک اوراق قرضه، نشان‌دهنده ارزش فعلی نرخ بهره و بازپرداخت اصل مبلغ انتظاری اوراق قرضه در آینده است. سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که در انتهای سال اول ۱۰ میلیون تومان، در انتهای سال دوم ۲۰ میلیون تومان و در انتهای سال سوم ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند. اگر نرخ تنزیل برابر ۵ درصد باشد، ارزش فعلی این سرمایه‌گذاری، امروز به چه میزان خواهد بود؟

در این مسئله باید هر کدام از جریان‌های نقدی را به صورت جداگانه تنزیل کنیم تا ارزش فعلی سرمایه‌گذاری انجام شده، محاسبه شود.

بهترین نرم افزار حسابداری رایگان برای سازمان ها

در این مقاله به محاسبات مربوط به ارزش سرمایه گذاری ها توسط توابعNPV, PV, ارزش فعلی (PV) FV که توابع برنامه نویسی شده برای محاسبات ارزش آتی، ارزش فعلی و در نهایت ارزش خالص فعلی است می پردازیم.

تابعFV , محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری:

تابع مالیFV در اکسل به محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی ارزش آینده جریانات نقدی را در یک زمان مشخص و با یک نرخ مشخص که معمولا نرخ بهره می باشد محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع FV ) در زیر قابل مشاهده است:

( FV ( Rate , Nper , Pmt , Pv , Type

محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

( معرف زمان پرداخت . ارزش فعلی سرمایه گذاری . مبلغ سرمایه گذاری ادواری . تعداد کل دوره های پرداخت . نرخ بهره )

 • پارامترpmt در تابع FV اکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط به ماهانه و سالانه درمحاسبه نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل کنند.

 • پارامتر pvیا همان ارزش فعلی در صورت مشخص نشدن صفر در نظر گرفته می شود.
 • پارامتر Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.

مثال 1: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی سالانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

مثال 2: مبلغ 5.000.000 تومان را در موسسه قرض الحسنه مهر به عنوان پس انداز قرار دادیم؛ نرخ بهره پرداختی ماهانه 15 درصد است. در پایان اولین سال چقدرپس انداز خواهیم داشت؟

همانطور که در مثال 1 و 2 قابل مشاهده است وقتی نرخ بهره به صورت سالانه ویا ماهانه باشد محاسبات اعمال شده متفاوت خواهد بود. به محاسبات مربوط درعکس ها توجه کنید.

تابع PV , محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری:

تابع مالیPV در اکسل به محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی ارزش کنونی (جاری) جریانات نقدی را که در زمان های مشخص و با نرخ بهره صورت می گیرد، محاسبه می کند. شکل کلی ساختاراین تابع ( فرمول تابع PV ) در زیر قابل مشاهده است:

( PV ( Rate , Nper , Pmt , Fv , Type

محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری

( معرف زمان پرداخت . ارزش آتی سرمایه گذاری . مبلغ سرمایه گذاری ادواری . تعداد کل دوره های پرداخت . نرخ بهره )

 • پارامترpmt در تابع PVاکسل که نشان دهنده مبلغ سرمایه گذاری ادواری یا همان مقدار پرداخت در هر دوره می باشد برای پرداخت ها با عدد منفی و برای دریافت ها با عدد مثبت در فرمول ثبت می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه لازم را داشته باشید دوره ها می باشند . زیرا ممکن است دوره های مربوط به ماهانه و سالانه درمحاسبه نرخ بهره و پرداخت ها با یکدیگر متفاوت عمل کنند.

 • پارامتر Fvیا همان ارزش آتی به صورت اختیاری می باشد و در صورت مشخص نشدن به صورت خودکار صفر در نظر گرفته می شود.
 • پارامتر Typeدر تابع اکسل که معرف زمان پرداخت می باشد اگر در اول دوره باشد عدد 1 و اگر در پایان دوره باشد عدد صفر می گیرد و اگر هیچ عددی را به آن اختصاص ندهیم به طور خودکار صفر می شود که معادل پایان دوره می باشد.

مثال: ارزش فعلی 20.000.000 تومان که قرار است 7 سال دیگر با نرخ بهره ارزش فعلی (PV) 4% دریافت شود چقدر است ؟

مثال برای محاسبه PV

تابع , NPV محاسبه ارزش خالص فعلی، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری:

تابع مالیNPV در اکسل به محاسبه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری ها می پردازد. یعنی توسط تابع NPV ارزشیابی اقتصادی در مورد پروژه ها با استفاده از نرخ تنزیل صورت می گیرد. برای کار با این تابع باید از خالص جریانات نقدی هرسال استفاده نمایید، یعنی برای هر سال خالص جریانات را محاسبه کنید و پارامتر value را معادل مقدار جریانات هر سال قرار دهید. در صورتی که جواب نهایی تابع مثبت باشد یعنی پروژه سودآور بوده و در صورتی که منفی باشد پروژه زیان آور خواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد و مناسب سرمایه گذاری نیست. فرمول تابع NPV به شرح زیر می باشد:

(. < NPV ( Rate , Value1 , < Value2

محاسبه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری

( خالص جریانات نقدی به ترتیب هرسال یا دوره . نرخ تنزیل )

ارزش فعلی به زبان انگلیسی

ارزش فعلی در انگلیسی به: PV, Present value (PV), Present worth ترجمه می شود (مجموع ترجمه های ۳). ترجمه های موجود در متن با ارزش فعلی حداقل شامل جملات ۱۴ هستند. از جمله: نرخ تخفیف برای محاسبه ارزش فعلی اعمال میشود. ↔ A discount rate is applied to calculate present value. .

ارزش فعلی

ترجمه‌ها ارزش فعلی

Present value (PV)

Present worth

عبارات مشابه

نمونه‌ها

Such future cash flows are then discounted to determine their present value (see Time value of money).

Obviously it is the labor cost of the paper, printing, and binding of it about a fifth of its present cost.

با این حال، ارزش فعلی بناها، میزان و ارزش لوازم آموزشی آنها نیز باید ثبت و به دایره ثبت عمومی ارسال شوند.»

However, the present value of the buildings, the amount and value of its educational materials needs to be registered and sent to the department of general recordkeeping.

ابتدا زمانی که ارزش فعلی خالص سودهای انتظاری را محاسبه می کنیم، قیمتها و نرخهای بهره میتواند در شرایط واقعی مورد محاسبه قرار گیرد.

First, when calculating the present value of expected net benefits, prices and interest rates can be calculated in real terms.

برای هر سرمایه گذاری سرمایه یا ورقه بهادار، قیمت تئوریک منصفانه اوراق قرضه، ارزش فعلی جریان نقدی است که انتظار تولید آن می رود.

As with any security or capital investment, the theoretical fair value of a bond is the present value of the stream of cash flows it is expected to generate.

بر خلاف یک ورقه قرضهٔ معمول، چون در اقساط مادام العمر، اصل پول، هیچگاه بازپرداخت نمیشود، ارزش فعلی ای برای اصل پول در نظر گرفته نمیشود.

Unlike a typical bond, because the principal is never repaid, there is no present value for the principal.

این امر حس خاصی را در میان برخی از مشاوران و تنظیمکنندههای مشمول بازنشستگی به ارمغان آوردهاست و این امر منطقی است که از فرضیههای خوشبینانه برای محاسبه ارزش فعلی بدهیهای بازنشستگی آینده استفاده کنیم.

This brought a certain sense of complacency amongst some pension actuarial consultants and regulators, making it seem reasonable to use optimistic economic assumptions to calculate the present value of future pension liabilities.

برای این مقایسه شما نیاز دارید یک تخمین مستقل از چشمانداز نرخ بازده برای ورقه بهادار بر اساس هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی، از جمله P / E، M / B و غیره با فرض این که CAPM درست باشد، یک دارایی را به درستی قیمتگذاری میکند، این همان ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده از دارایی است که قیمت آن برآورد میکند، تنزیل در نرخ پیشنهاد شده توسط CAPM است.

To make this comparison, you need an independent estimate of the return outlook for the security based on either fundamental or technical analysis techniques, including P/E, M/B etc. Assuming that the CAPM is correct, an asset is correctly priced when its estimated price is the same as the present value of future cash flows of the asset, discounted at the rate suggested by CAPM.

اگر ده هزار سال دیگر نسل بشر منقرض شده باشد این فقط به دلیل این خواهد بود که ما نتوانسته ایم از هدیه ای که یک جوان هلندی در سال ۱۷۳۸ به ما داده است استفاده کنیم. چرا که ما احتمال دردهای آینده مان را کوچک دیده ایم و ارزش خوشی های فعلی مان را زیاد دیده ایم.

If we're not here in 10,000 years, it's going to be because we could not take advantage of the gift given to us by a young Dutch fellow in 1738, because we underestimated the odds of our future pains and overestimated the value of our present pleasures.

برای ضریب سود بهره، نرخ کوپن نسبت کوپن سالانه به ازای هر واحد ارزش واحد پولی است، در حالیکه سود فعلی نسبت کوپن سالانه تقسیم بر قیمت کنونی بازار است.

For an interest-bearing security, coupon rate is the ratio of the annual coupon amount (the coupon paid per year) per unit of par value, whereas current yield is the ratio of the annual coupon divided by its current market price.

این مدولها روی سر درها و نمای ساختمان (روی ساختار فعلی) نصب میشوند و میتوانند ظاهر ساختمان و ارزش فروش آن را بالا ببرند.

These modules are mounted on the facade of the building, over the existing structure, which can increase the appeal of the building and its resale value.

به رسمیت شناختن نرخ بازده مورد انتظار در باند است، فرض بر این است که آن را تا بلوغ نگه میدارد، یعنی نرخ تنزیل است که همه جریانهای نقدی باقیمانده را به سرمایهگذار (همه کوپنهای باقیمانده و بازپرداخت ارزش نسبی در زمان بلوغ) برابر با قیمت بازار فعلی.

Yield to maturity is a bond's expected internal rate of return, assuming it will be held to maturity, that is, the discount rate which equates all remaining cash flows to the investor (all remaining coupons and repayment of the par value at maturity) with the current market price.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.