شاخص جادوی روند


ایا طلسم و جادو واقعیت دارد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم سحر و جادو از اموري‌ است‌ که‌ واقعيت‌ دارد. البته‌يادگيري‌ و ياددادن‌ آن‌ حرام‌ است‌. شايان‌ ذکر است‌:گرچه‌ سحر و جادوواقعيت‌ دارد ولي‌ چنين‌ نيست‌ که‌ هر کس‌ ادعا کند ادعاي‌ او پذيرفته‌ باشد.اکثر کساني‌ که‌ به‌ اين‌ امور مي‌پردازندکلاه‌برداراني‌ هستند که‌ از اين‌ طريق‌ قصداخاذي‌ و پر کردن‌ جيب‌ خود را دارند. لذا همان‌ گونه‌ که‌ هر کسي‌ نمي‌تواندادعاي‌ طبابت‌ کند سحر کردن‌ نيز کار هر کس‌ نيست‌ ولي‌ اگر بر فرض‌ موردي‌پيدا شد که‌ سحري‌ در کار بود راه‌هايي‌ براي‌ بطلان‌ آن‌ وجود دارد: 1- استعاذه‌ به‌ خداوند و خواندن‌ سوره‌هاي‌ فلق‌ و ناس‌. 2- خواندن‌ و نوشتن‌ آيات‌ 75 تا 82 سوره‌ يونس‌. 3- دعا وتضرع‌ به‌ درگاه‌ خداوند. 4- درخواست‌ دعا از اولياي‌ واقعي‌ خداوند. پس واقعيت دارد. اگر نداشت خداوند دو فرشته خود به نام هاي هاروت و ماروت را براي باطل کردن سحر جادوگران بر روي زمين نمي فرستاد. (در قرآن کريم به اين موضوع اشاره مستقيم شده است.) جادوگري به کارگيري قوانين ديگر ابعاد هستي است که نبايد در جهان مادي از آن استفاده کرد زيرا نوعي دخل و تصرف در جهان مادي و کاملاً سوءاستفاده تلقي مي شود. مشخصه اصلي جادو اين است که اذن الهي را با خود ندارد و انجام دهنده بر طبق ميل و خواسته خود و براي کسب منافع شخصي مبادرت به انجام آن مي کند. در توضيح مي توان بيان داشت که جادو بر مبناي قوانين هستي (فيزيکي و متافيزيکي) و قوانين کالبد انرژيک انسان انجام مي شود. براي جادوکردن از ابزارها و روش هاي گوناگوني استفاده مي شود. روش هاي باطني مثل تأثيرگذاري ارتباط با ارواح، پيشگوئي با وسايل و شيوه هاي گوناگون انواع اوراد و خوردني ها و. اما هرکسي نمي تواند از اصول و قواعد باطني استفاده کند و يا پديده هاي فوق طبيعي و باطني را مورد استفاده قرار دهد و جادو کند. جادوگري نياز به توانمندي هاي خاصي در حوزه باطن دارد و دانش مخصوص به خود را هم دارد. از طرفي به همين سادگي به جادو نگاه نکنيد. فکر نکنيد که بزرگان باطني خداگرا دست روي دست گذاشته و در طول قرون متمادي شاهد افشاء شدن قواعد باطني مؤثر در ميان عموم مردم بوده اند. مثلاً آيا فکر مي کنيد آن ها مي گذارند قواعدي که مي تواند زندگي مردم را کاملاً زير و رو کند به راحتي در کتاب ها و يا گفته ها حلقه هاي گم شده را بي اثر و ناکارآمد کند. اگر غير از اين بود زندگي ظاهري و باطني انسان و حتي کل زمين و هستي در خطري هولناک و نابودکننده قرار مي گرفت. اگر کسي بخواهد قاچاقي بدون گذرنامه از مرز کشوري وارد شود بايد احتمال هر پيش آمدي را بدهد از دستگير شدن توسط پليس و به زندان افتادن تا حمله دزدها و اشرار، کسي هم که به جادوگري مي پردازد بدون مجوز و قاچاق وارد حيطه غيب و حوزه هاي باطني مي شود و بايد احتمال هر اتفاقي را به جان بخرد. اگر سرنوشت جادوگران و ساحران را دنبال کنيد، عمر کوتاه، مرگ هاي ناگهاني و عجيب و يا کشته شدن را در آن ها بسيار مي بينيد. به هر حال ارواح و فرشتگان مجازات گر بيکار نمي نشينند! کساني هم که به دنبال جادوگران مي روند تا طلسم بگيرند يا گمان مي کنند جادو شده اند و مي خواهند آن را با طلسم و يا جادوي ديگري باطل کنند، مثل اين مي ماند که پنجره اتاقشان را باز گذاشته اند و راه را شاخص جادوی روند براي ورود دزدان هموار کرده اند. منظورم از دزدان، ويروس هاي باطني يعني امواج منفي و ارواح شرور و شيطاني اند که همچون دزد منتظر فرصت هستند تا کسي چراغ سبزي نشان بدهد و آن ها به هاله او هجوم بياورند. بسياري از صفات اخلاقي ناپسند، اعمال زشت و قبيح و افکار ناجور حاصل ورود همين ويروس هاي باطني به هاله انسان است که توسط بعضي اعمال خراش برداشته يا پاره مي شود، يکي از اين اعمال جادوست. و. موفق و پيروز باشيد.

چند رسانه

جادویی از جنس عروسک ها

اخبار فرهنگی هنری پایشگر -فهیمه عابدینی که اثری عاشقانه و ایرانی را بر اساس اپرایی معروف اثر پوشکین روی صحنه برده است درباره مسیری که به خلق “سیمین و فرزان” انجامیده یاداشتی در اختیارمان گذاشت که پر لطافت طبع و خواندنی است.لطافتی از جنس جادوی عروسک ها

او در این یاداشت نوشته است:

ای در درون جانم و جان از تو بی‌خبر

همیشه وقتی داستانی می‌شنوم، به این فکر می‌کنم که اگر خودم بخواهم آن را تعریف کنم، چگونه خواهد بود. شاید به تنهایی داستان‌گوی خوبی نباشم اما وقتی پای عروسک به میان بیاید، همه چیز متفاوت می‌شود. کمرویی و تپق زدن کنار می‌رود و انرژی خاص عروسک، مخاطب را جذب می‌کند. این همان ترکیب اضافی مورد علاقه‌ی من است: «جادوی عروسک». هنگامی که داستان یا نمایشنامه‌ی جذّابی می‌خوانم، زود به این فکر می‌کنم که چطور آن را با تآتر عروسکی عرضه کنم. چه عروسکهایی؟ کدام تکنیک؟ کدام قالب؟ فکر می‌کنم این ویژگی مشترک همه‌ی عروسکی‌های تآتر باشد: اینکه چطور هر موضوعی را به عروسک ربط بدهیم، برای داستان عروسک بسازیم و برای عروسک، داستان.

برو بَر رَه، پُرس از رهگذرها

که آن همراه جان‌افزا کجا شد

چند سال پیش که ذهنم بسیار درگیر یک اجرای روایی بود و در پی متنی بودم متناسب با ایده‌های اجرایی‌ای که در سر می‌پروراندم، آغاز کردم به جستجو در داستان اپراها، چراکه بسیاری از این داستانها سرشار از فراز و نشیب و اتفاقات دراماتیک هستند. این جستجوی شیرین مرا به اپرای «روسلان و لیودمیلا» اثر میخاییل گلینکا، بر اساس داستان منظومی از آلکساندر پوشکین، رساند. اپرای زیبایی که گلینکا در آن با به‌کارگیری موسیقی فولکلور روسیه‌ی وقت، داستان دو دلداده را بیان می‌کند. ترجمه‌ی انگلیسی متن اصلی را یافتم و مدتها در آن غرق شدم. متنی غنی از زیبایی‌های ادبیات رمانتیک سده‌ی ۱۹ که اساسش نبرد خیر و شر بود.

با اشتیاق، ترجمه را آغاز کردم اما در میانه‌ی راه، شباهت‌هایی با داستانها و ادبیات فارسی برایم مشهود شد و فکر کردم چه بهتر که این داستان را در یک قالب ایرانی، عرضه کنم. با همکاری همسرم، نامها را تغییر دادم، برخی از شخصیتها و اتفاقات را در جهت متمرکزتر شدن داستان، حذف کردم و به بعضی دیگر، بال و پر دادم. اما متن همچنان نیاز به پررنگ‌تر شدن سویه‌ی ایرانی‌اش داشت. به این فکر افتادم که برای تقویت فضاها از ردیف آوازی ایرانی، بهره ببرم و بر اساس ردیف آوازی استاد شاخص جادوی روند محمود کریمی، پیش رفتم: با گرایلیِ شور، فرزان را به تاختن و جستجو در پی سیمین، فراخواندم، وقتی دلتنگ و غصه‌دار بود، دیلمان می‌خواند، وقتی سیمین به خواب می‌رفت، دشتستانی و حاجیانی و…

نقش شیرین رَود از سنگ ولی ممکن نیست

که خیال رُخش از خاطر فرهاد رَود

هنگامی که متن، در پی فراخوان جشنواره‌ی عروسکی تهران مبارک، پذیرفته شد و به مرحله‌ی اجرا رسیدیم، طراحان عروسکِ گروه، پیشنهاد دادند که عروسکها بر اساس تصویرسازی‌های کتابهای چاپ سنگیِ دوره‌ی قاجار، طراحی و ساخته شوند. پیشنهاد هیجان‌انگیزی که هم کاری نو در تآتر بود، هم سویه‌ی ایرانیِ کار را تقویت می‌کرد، هم یادآور منابع غنی تصویرسازی ایرانی بود و هم جذابیت‌های بصری فراوانی به کار افزود.

خُرّم آن لحظه که مشتاق، به یاری برسد

خلاصه اینکه «سیمین و فرزان» پس از یک دوره کار سخت و شیرین، در هفدهمین جشنواره‌ی عروسکی تهران مبارک، به اجرا رسید و تماشاچیان، اعم از اساتید نمایش عروسکی و غیر عروسکی، دوستش داشتند و اکنون که مشتاقانه به اجرای عموم رسیده‌ایم، تلاش کرده‌ایم ظرائف بیشتری در کار بگنجانیم و نکات مبهم و پیچیده‌ی داستان را با راهنماییِ اساتید، روشن کنیم.

به امید آنکه تآتر عروسکی بزرگسال، هر روز بالنده‌تر شود، از حاشیه بیرون آمده و در متن بنشیند.

و سخن آخر اینکه فراوانْ قدردان خانم مرضیه برومند و آقای دکتر سعید اسدی هستم که اگر لطف بی‌دریغ ایشان نبود، «سیمین و فرزان» به اجرا نمی‌رسید.”

نمایش عروسکی «سیمین و فرزان» بر اساس منظومه‌ی «روسلان و لیودمیلا» نوشته‌ی آلکساندر پوشکین است که فهیمه عابدینی آن را نوشته و کارگردانی کرده است. در خلاصه داستان این نمایش آمده است که سیمین در شب عروسی‌اش با فرزان، گم می‌شود و فرزان راهی پرفراز و نشیب برای یافتن او آغاز می‌کند.

در این نمایش عروسکی فهیمه عابدینی و صادق صادقی‌پور به شاخص جادوی روند عنوان بازیسازان حضور دارند. نوازندگان موسیقی آرش لطفی، مانا جوادی، طراحی و ساخت عروسک را رفعت هاشمی سی‌سخت، مرضیه سرمشقی و طراحی و ساخت دکور را بابک جوانمرد، صادق صادقی‌پور، طراحی و دوخت لباس را الهه میرزایی، هانیه زحمتکش (خنده‌ی باران) بر عهده دارند.

این نمایش ساعت ۲۰ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است و علاقه مندان می توانند از طریق سایت تیوال نسبت به خرید بلیط این نمایش اقدام کنند.

وزیر انرژی آمریکا: ای کاش عصایی جادویی داشتم

وزیر انرژی آمریکا: ای کاش عصایی جادویی داشتم

وزیر انرژی آمریکا در اظهار نظری درباره عرضه نفت ایالات متحده گفت که کاش عصایی جادویی داشت.

به گزارش برنا به نقل از رویترز، "جنیفر گرانهلمگ" روز جمعه (۱۴ آبان‌ماه) به قدرت محدود دولت بایدن برای واداشتن تولیدکنندگان نفت این کشور برای افزایش تولید به‌منظور پایین بردن قیمت‌ها اشاره کرد.

وی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ در پاسخ به این پرسش که برنامه‌اش برای افزایش تولید نفت آمریکا چیست، با لبخند گفت: کاش در این باره عصایی جادویی داشتم.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا ماه جاری میلادی پیش‌بینی کرد که تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱، ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و به حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.

گرانهلم گفت: نفت بازاری جهانی است که اوپک بر آن اثرگذار است. دولت جو بایدن، اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) را برای افزایش تولید زیر فشار قرار داده است تا روند احیای اقتصاد جهانی به خطر نیفتد. اما اوپک پلاس در نشست روز پنجشنبه (۱۳ آبان‌ماه) خود تصویب کرد که برنامه افزایش تدریجی تولید این ائتلاف تمدید شود.

وزیر انرژی آمریکا گفت: اگر قیمت بالای ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت، شرکت‌های نفتی را تشویق به افزایش تولید نکند، نمی‌دانم چه چیزی این قدرت را خواهد داشت. وی این ایده که محدودیت‌های دولت بایدن برای حفاری در اراضی فدرال سبب کندی رشد تولید شرکت‌های نفت و گاز شده است را رد کرد و گفت: آنها در بیش از ۷ هزار زمین دولتی و خصوصی مجاز، فعالیت نمی‌کنند.

وزیر انرژی آمریکا با اشاره به این که بعضی از افراد فقیر حدود ۳۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای سوخت هزینه می‌کنند، گفت: بایدن نمی‌خواهد قیمت سوخت به مردم عادی آسیب بزند.

طرح احداث دانشکده پزشکی گیلان پشتیبانی مالی می شود/ باید در شاخص های بهداشت و درمان گیلان به ایده آل برسیم

۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴:۱۸ چاپ

استاندار گیلان در بازدید از طرح‌های در دست‌ساخت حوزه سلامت گیلان از پشتیبانی مالی طرح‌های در دست احداث خبر داد و اظهار داشت: باید در شاخص‌های بهداشت و درمان گیلان به وضعیت مطلوب و ایده آلی برسیم.

گیل خبر/ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ دکتر اسدالله عباسی- استاندار گیلان، امروز در حاشیه بازدید از طرح در حال احداث دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سایت لاکان رشت با بیان اینکه این مجموعه از سال ۱۳۷۵ معطل و بلاتکلیف مانده بود، اظهار داشت: این طرح از سال گذشته طی قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه، روند عملیات اجرایی آن با جدیت آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه طی بازه زمانی سه‌ساله باید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تکمیل شود، افزود: در حال حاضر بخش سازه و مقاوم‌سازی این طرح عام‌المنفعه در حال احداث است و بر اساس صورت‌ وضعیت پیمانکار، پشتیبانی مالی می‌شود.
استاندار گیلان با اشاره به احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی پروفسور سمیعی رشت نیز خاطرنشان کرد: مجموعه بیمارستانی ۴۰۰ تختخوابی مطلوبی نیز در سایت لاکان در نظر گرفته‌شده است که نیمه‌تمام بوده و خوشبختانه از منابع سفر رییس‌جمهوری به گیلان، اعتبارات خوبی برای آن پیش‌بینی‌شده که به روند احداث آن را شتاب خواهد داد.
نماینده عالی دولت در استان گیلان به قدمت یک‌صد ساله برخی بیمارستان‌ها همچون پورسینا و رازی رشت اشاره کرد و یادآور شد: عملیات اجرایی احداث بیمارستان جایگزین پورسینا با اعتباری بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رییس‌جمهوری به گیلان، آغاز شده است.
دکتر عباسی با تأکید بر اینکه باید در شاخص‌های بهداشت و درمان گیلان به وضعیت مطلوب و ایده آلی برسیم، اذعان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای گیلان و وجود پزشکان متخصص، باید با استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها، از انتقال بیماران به مرکز کشور بی‌نیاز شویم.
وی به عزم دولت در تمرکززدایی و بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب سلامت در داخل استان نیز اشاره و تصریح کرد: در تلاشیم تا با تقویت بخش تخصصی و فوق تخصصی گیلان و امکانات درمانی، دغدغه‌های مردم در این خصوص را کاهش دهیم.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه روند اقدامات باید به‌صورت روزشمار رصد شود، گفت: ظرفیت‌ نهادهای حاکمیتی نیز بکار گرفته‌شده تا در کنار دولت، تکمیل امور برجای‌مانده تسریع شده و از هدر رفت بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین به معاون عمرانی استانداری دستور پیگیری طراحی یک زیرگذر با توجه به حجم بالای تردد و جلوگیری از بروز حوادث در ورودی مجتمع پزشکی لاکان رشت و نیز بهره‌برداری از جاده دسترسی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی قبل از افتتاح این پروژه‌ها را داد.

پیش بینی بورس ؛ جاده یک طرفه شاخص کل به سمت جنوب

به گزارش سرویس بورس هوشمند نیوز؛ بورس روز شنبه حال و روز خوبی نداشت. شاید با توجه به تحولات روزهای پایانی هفته گذشته چنین معاملاتی دور از انتظار نبود،‌ اما همیشه انسان منتظر معجزه است. به ویژه اگر فعال بازار سهامی باشید که طی چهار ماه گذشته همواره روند نزولی را تجربه کرده است و

پیش بینی بورس ؛ جاده یک طرفه شاخص کل به سمت جنوب

به گزارش سرویس بورس هوشمند نیوز؛ بورس روز شنبه حال و روز خوبی نداشت. شاید با توجه به تحولات روزهای پایانی هفته گذشته چنین معاملاتی دور از انتظار نبود،‌ اما همیشه انسان منتظر معجزه است. به ویژه اگر فعال بازار سهامی باشید که طی چهار ماه گذشته همواره روند نزولی را تجربه کرده است و هر بار با خود می گوییم که دیگر اینجا کف بازار است. اما شاخص کل نشان داده که فعلاً هیچ کفی نمی تواند آن را متوقف کند.

شاخص کل در معاملات روز شنبه بیش از ۱۵هزار و ۵۰۰ واحد کاهش یافت و تا سطح یک میلیون و ۳۳۰هزار واحدی عقب نشینی کرد. نگاهی به روند شاخص کل در طول روز شنبه نشان می دهد که فشار فروش در طول روز ادامه داشت و این فشار فروش در تایم ابتدایی و پایانی بیش تر بود؛ موضوعی که احتمالا به افزایش فشار فروش حداقل در شاخص جادوی روند نیمه اول بورس امروز منجر شود.

شاخص هم وزن هم روز گذشته با کاهش بیش ۶٬۳۰۰ واحدی همراه شد و تا سطح ۳۸۶هزار واحدی پایین آمد. روند ساعتی شاخص هم وزن هم تصویر مشابهی با شاخص کل ارائه می دهد؛ جاییکه در ابتدا و انتهای بازار بیش ترین فشار فروش همراه بود.

شاخص هم وزن

ارزش معاملات خرد هم همچنان در مرز ۲هزار میلیارد تومان بود. هرچند که ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه افزایش پیدا کرده بود اما این شاخص جادوی روند افزایش نسبی همراه با تشدید خروج پول حقیقی بود؛ موضوعی که یکی از سرعت گیرهای بازگشت بازار محسوب می شود.

ارزش معاملات

در جریان معاملات روز شنبه شاهد خروج حدود ۵۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی بودیم که به معنای این است که حقیقی ها بیش از ۲۵ درصد ارزش معاملات خرد، پول از بازار خارج کردند.

پول حقیقی

پیش بینی بورس یکشنبه دهم مهر

تکنیکالیست ها می گویند بازار به کف رسیده و در مرحله اشباع فروش قرار دارد، تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار به کف قیمتی رسیده و با توجه به قیمت دلار و روند تولید و فروش شرکت‌ها،‌اغلب نمادها در قیمت های ارزنده ای هستند اما… . اما در فضای مبهم اقتصادی و سیاسی این تحلیل ها نیستند که روند بازار را تعیین می کند بلکه انتظارات معامله گران است که افسار بازار را در دست گرفته است. بنابراین هرچند در یک شرایط عادی، موقعیت کنونی بورس می توانست نوید آغاز یک روند صعودی را بدهد اما در فضای نااطمینانی شاخص جادوی روند اقتصادی و سیاسی کشور، به نظر می رسد که بازار فردا هم با فشار فروش همراه باشد و نمی توان انتظار صعود را از این بازار داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.