نسبت های اهرمی


به صدا درآمدن زنگ خطر برای نماد «وسپهر»

بر اساس اطلاعات منتشره از وسپهر، وضعیت مالی شرکت به گونه‌ای است که نسبت‌های سودآوری کاهشی و نسبت‌های بدهی افزایشی است که شاید بتوان گفت که زنگ خطر برای این نماد به صدا درآمده است.

بازار؛ گروه بورس : اطلاعات صورت مالی میان دوره‌ای(سه ماه) حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری سپر صادرات با نماد وسپهر نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.نسبت های اهرمی

این شرکت سرمایه گذاری از بازوهای اصلی فعالیت‌های سرمایه گذاری مالی بانک صادرات ایران است. سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط رشد غیر عادی بازار سرمایه سود وسپهر ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود که علی رغم وضع بد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ این میزان در همین حد به میزان ۳۲۷۰ میلیارد تومان نگه داشته شد که نشان از عملکرد مطلوب وسپهر در سال ۱۴۰۰ بوده است. اما عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۱ که با تغییر رویکرد مدیریتی در فروردین ماه مواجه نسبت های اهرمی بوده است نشان از عدم تحقق بودجه به میزان حداقل ۱۵درصد، در کنار نزول و عملکرد ضعیف نسبت های مالی است.

افزایش نسبت های بدهی و کاهش سودآوری

بر اساس اطلاعات منتشره از وسپهر، وضعیت مالی شرکت به گونه‌ای است که نسبت‌های سودآوری شرکت کاهشی و نسبت‌های بدهی افزایشی است که شاید بتوان گفت که زنگ خطر وسپهر به صدا درآمده و باید مدیران منصوب شده از سوی سهام دار عمده (بانک صادرات ایران) به سایر سهامداران خرد شرکت توضیحاتی ارائه کنند.

بازدهی منفی سهام شرکت

وضعیت قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر در شش ماهه سال ۱۴۰۱ در گروه سرمایه گذاری ها مناسب نبوده به نحوی که فاصله قیمتی از سقف آن در بازه شش ماهه ۱۵ درصد افت را نشان می‌دهد این در حالی است که همین شاخص در صنعت سرمایه گذاری به میزان ۱۲درصد می باشد. که ۲۵ درصد عملکرد منفی نسبت به هم گروه های خود را نشان می دهد.

برای کسی که در یکسال گذشته سهام شرکت را نگه داشته است در واقع نه تنها هیچ بازدهی نداشته و حتی با محاسبه تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی و یا نرخ سود سپرده (ریسک فری) او ضرر کرده است. در واقع اگر سود ۸۲ تومانی را در نظر نگیریم وسپهر برای سهامداران خود هیچ اورده ای نداشت.

نسبت‌های مالی

وسپهر در سال ۱۳۹۹ همانند بازار وضعیت خوبی را داشته و در سال ۱۴۰۰ علیرغم وضعیت بد بازار سعی کرده تا شرایط خوب سال گذشته خود را از منظر سود دهی تثبیت نماید. این شرکت در سال ۱۴۰۱، بر اساس داده‌های منتشره، دارای شرایط متزلزلی از منظر تصمیم گیری مدیریتی شده و نسبت به دوره های قبل شرایط بدتری داشته است.

سودخالص شرکت وضعیت نزولی دارد. حتی در شش ماهه علی رغم تلاش برای فروش دارایی ها نتوانسته حتی بودجه سال قبل خود را در سه ماهه محقق سازد و به میران ۱۵درصد از آن عقب بوده است. بر اساس اطلاعات منتشره در کدال، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به نظر می رسد این شرکت تلاش دارد با فروش دارایی‌های خود دست به خلق سود حسابداری بزند که آینده شرکت را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.

همه اینها در حالی است که نرخ رشد سود نسبت های اهرمی عملیاتی فصل به فصل مشابه نیز منفی ۱۳ درصد بوده است که بیان می دارد عملکرد شش ماهه نیز به همین میزان منفی باشد.

اشنایی با انواع نسبت های مالی

انواع نسبت های مالی را میتوان به به شرح زیر نام برد

نسبت های مالی

1.نسبت های نقدینگی

از طرق فاکتور مالی هر شرکت میتوان به این میزان دست یافت این میزان برای اگاهی ما از میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت بدهی کوتاه مدت بدست میاید

اگر این نسبت بالا باشد بیانگر حاشیه منیت بالای شرکت است بنابر این از پس بدهی ها برمیاید اما باید توجه داشت که در این قسمت منظور این نیست که نسبت نقدینگی هر چه بالا تر بهتر چون اگر به بالا تر از حد تعیین شده برسد بیانگر عدم توانایی شرکت در جذب سرمایه ومنابع خارجی میباشد یا عدم توانایی سرمایه گذاری روی دارایی

نسبت نقدینگی به سه دسته تقسیم میشود

نسبت جاری:

(دارایی جاری / بدهی جاری)

عدد بدست امده اگر کوچک باشد ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی ها است و اگر بزرگ باشد به این معناست که موجودی کالای زیادی نگهداری میشود بنابراین بهتر است این نسبت حدود 2باشد

نسبت آنی:

بدهی کنونی/(موجودی کالا_ دارایی جاری)

اگر این عدد حدود یک باشد خوب است زیرا اگر زیاد باشد بیناگر هریک از این دلایل است (موجودی کالای کمی نگهداری میشود یا دارایی جاری زیاد یا اعتبارات کوتاه مدت کمی جذب شده)

نسبت پول نقد:

بدهی جاری /(سرمایه گذاری کوتاه مدت+پول نقد)

توانایی پرداخت تعهدات شرکت را ارزیابی میکند

2.نسبت های اهرمی و پوششی

نسبت اهرمی مقدار منابع دریافتی از بدهی را اندازه گیری میکند برای ارزیابی بدهی بلند مدت و کوتاه مدت شرکت بکار میرود

که به سه دسته تقسیم میشود

نسبت بدهی :

(مجموع بدهی / مجموع دارایی)

توانایی شرکت در پرداخت بدهی بلند مدت و کوتاه مدت است

نسبت تسهیلات به سرمایه:

(مجموع تسهیلات/مجموع تسهیلات+حقوق صاحبان سهام)

بیناگر میزان اتکای شرکت به استقراض

نسبت پوشش بهره:

(سود عملیاتی /هزینه مالی)

توانایی شرکت در پرداخت هزینه مالی ازمحل سود عملیاتی

3.نسبت های فعالیت

بیانگر به کار گیری موثر منابع هر شرکت میباشد و میزان کارایی هر دارایی شامل موارد زیر میشود

دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا:

(متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات:

( متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه)

دوره گردش عملیات:

( دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا)

گردش دارایی:

( فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها)

گردش دارایی‌های ثابت:

( فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت)

دوره پرداخت بدهی‌­ها:

( متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه) نسبت های اهرمی

نسبت گردش سرمایه جاری:

( فروش / سرمایه در گردش)

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش:

( موجودی کالا / سرمایه در گردش)

4.نسبت های سوداوری

تواناییﺷﺮﻛﺖ را در ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و روش ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ، ﻓﺮوش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ارزیابی میکند

انواع نسبت سود اوری

نسبت های حاشیه سود ناخالص:

( فروش خالص / سود ناخالص)

بیانگر درصد سود ناخالص شرکت از فروش کل محصولات

نسبت حاشیه سود خالص:

( فروش خالص / سود پس از کسر مالیات)

سنجش ارزنده بودن شرکت بورسی

نسبت حاشیه سود عملیاتی:

( فروش خالص / سود عملیاتی)

بیانگر سود عملیاتی شرکت از کل فروش

نسبت بازده سرمایه گذاری:

( کل دارایی‌ها / سود خالص )

بیانگر میزان سوداوری شرکت از بازده دارایی شرکت

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

( جمع حقوق صاحبان سهام / سود خالص )

5.نسبت های ارزش بازار

نگرش تحلیل گران و سهامداران بازار سرمایه درمورد عملکرد گذشته و پیشبینی عملکرد آتی شرکت است از جمله این نسبت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

مقایسه نسبت های مالی پتروشیمی ها

مقایسه نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های ساختاری و نسبت های عملیاتی شرکت های پتروشیمی در ایران.

تحلیل صنعت پتروشیمی

به گزارش بورس نیوز، در این مطلب به مقایسه نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های ساختاری و نسبت های عملیاتی شرکت های پتروشیمی در ایران می پردازیم.

نسبت‌های سودآوری:
در جدول زیر نسبت‌های سودآوری شرکت‌ها منتخب ارائه شده است که این نسبت‌ها عملکرد کلی شرکت را ارزیابی کرده و میزان سودآوری شرکت را تحلیل می‌کند. در سال ۹۹ پتروشیمی‌های امیرکبیر، نوری، پارس، تندگویان، اصفهان و بوعلی سینا دارای نسبت بهای تمام شده بالای هفتاد درصد می‌باشند، در حالیکه متوسط صنعت ۶۰ درصد است که نسبت به سال ۹۸ کمتر شده است. متوسط نسبت سود عملیاتی صنعت در سال ۹۸ حدود ۲۶.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۹۹ به ۳۸ درصد رسیده است. بالاترین حاشیه سود عملیاتی در سال ۹۹ مربوط به پتروشیمی‌های خارک، خراسان و کرمانشاه با ۶۲ درصد است. در نهایت متوسط حاشیه سود خالص صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ تقریبا ۴۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. بیشترین نسبت سودخالص در سال ۹۹ مربوط به پتروشیمی‌های فنآوران (۱۱۱%)، شیران (۹۹%)، و شپدیس (۷۳%) می‌باشد. همچنین متوسط بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ حدود ۸۱ درصد بوده به عبارت دیگر، میزان سود خالص ایجاد شده، ۸۱ درصد آورده صاحبان سهام می‌باشد. این نسبت مقدار قابل قبولی برای سرمایه گذاری صاحبان سهام نسبت های اهرمی محسوب می شود.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

نسبت های ساختاری:

این نسبت طرز ترکیب سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. نسبت بدهی کل که نشان می‌دهد چه نسبتی از کل دارایی‌های شرکت (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها مانند سرقفلی) مربوط به بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) می‌باشد. متوسط این نسبت برای صنعت در سال ۹۹، ۳۵ درصد بوده است. بیشترین نسبت بدهی کل را پتروشیمی اصفهان با ۹۶ درصد و پتروشیمی بوعلی با ۷۸ درصد دارند.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

_________________________________________________

بخش قبلی این گزارش را اینجا بخوانید

_________________________________________________

نسبت‌های نقدینگی:
بطور کلی نسبت‌های نقدینگی از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می‌آید. متوسط نسبت جاری برای ۲۰ شرکت منتخب در سال ۹۹، ۲۲۹ درصد می‌‎باشد. این بدان معناست که از نظر نقدینگی، پتروشیمی هت شرایط خوبی را دارند. به بیان دیگر این شرکت‌ها در پرداخت بدهی‌های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت. نسبت آنی برای پتروشیمی‌های اروند، بندرامام، تندگویان و بوعلی سینا کمتر از یک می‌باشد. تقریبا ۷۶ درصد، دارایی‌های صنعت پتروشیمی، مربوط به دارایی‌های جاری می‎باشد.

تحلیل صنعت پتروشیمی

تحلیل صنعت پتروشیمی

نسبت‌های عملیاتی:
نسبت‌های فعالیت میزان استفاده شرکت از دارائی‌ها برای تولید و فروش را اندازه گیری می‌کند این نسبت‌ها نشان می‌دهند که آیا دارائی‌های جاری و بلند مدت بطور مناسب سرمایه گذاری شده است و یا از ظرفیت‌های موجود بطور مناسب بهره‌برداری شده است یا خیر؟ نسبت دوره وصول مطالبات که زمان یا تعداد روز‌هایی که طول می‌کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند را مشخص کرد. این نسبت برای صنعت در سال ۹۹ برابر ۱۰۰ روز می‌باشد. نسبت گردش دارایی که از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی‌ها بدست می‌آید میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد.

تحلیل صنعت پتروشیمی

جمع بندی
همانطور که گفته شد، جایگاه صنعت پتروشیمی در ایران به خاطر اهمیت اقتصادی آن بسیار مهم بوده، بطوریکه بیشترین ارزش بازاری را در بورس ایران نسبت به سایر گروه‌ها دارد و این صنعت باعث می‌شود خام فروشی نفت خام کمتر شده و محصولات متنوعی با ارزش افزوده بسیار زیاد تولید گردند. تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل نماید و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالا‌های مصرفی و رفع نیاز‌های صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی خواهد داشت.
یکی از مزیت‌های بسیار مهم این صنعت، منابع عظیم نفت و گاز و فراوانی مواد اولیه در ایران می‌باشد و البته عواملی، چون تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک گاز، تغییرات قیمت نفت، تورم، نقدینگی و تحریم‌های هسته‌ای منجر به افزایش ریسک این صنعت می‌شود.
در گام اول می‌توان بر روی استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره برداری برنامه ریزی کرد. در گام دوم افزایش ظرفیت‌ها باید متناسب با زنجیره ارزش با سرمایه گذاری در صنعت پایین دستی و پتروشیمی تکمیل شود. نسبت‌های سودآوری در مجموع گویای سوددهی مناسب و معقول بخش پتروشیمی می‌باشد. از این رو با سرمایه گذاری در این بخش می‌توان اشتغال، درآمد و GDP را افزایش داد.
بازده مناسب سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و مزیت‌های نسبی زیاد این صنعت در کشور نسبت به بسیاری از کشور‌های جهان سبب شده است تا چشم انداز مناسبی را بتوان برای این صنعت در کشور ترسیم نمود؛ لذا انتظار می‌رود صنعت پتروشیمی به عنوان موتور پیش برنده صنعت و اقتصاد کشور باشد، زیرا هم دانش فنی را وارد کشور می‌کند و هم منابع ارزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را باعث می‌شود.

کاری از فاطمه گرامی نیا، زینب سرایی شاد؛ تحلیلگران شرکت پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان

نسبت‌های مهم در تحلیل بنیادی سهام

دنیای اقتصاد : گروه بورس- در دنیای مجازی، مطالب زیادی پیرامون دو روش معروف تحلیل در بازار سهام یعنی «تکنیکی» و «بنیادی» منتشر شده است. در همین راستا، در «گشتی در وب» امروز به تارنمای پاپیروس رفتیم که محمد آیتی‌گاراز در یکی از مطالب آن به تشریح نسبت‌های مهم در تحلیل بنیادی پرداخته است:

پری کوفمان تحلیلگر معروف بازار سرمایه در سال 1966 میلادی در مقابل صدها نفر که برای شنیدن سخنرانی او در مورد روش‌های تحلیل بازار سرمایه گردآمده بودند، گفت: «اگر یک دقیقه وقت داشته باشید، به شما خواهم آموخت که چگونه در بازار سهام پول درآورید: سهم را پایین بخرید و بالا بفروشید! … حالا اگر 5 یا 10 سال وقت دارید، به شما یاد خواهم داد که یک سهم، چه موقع بالا و چه موقع پایین است.»تجزیه و تحلیل بنیادی از طریق مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی، صنعت و وضعیت شرکت صورت نسبت های اهرمی می پذیرد. هدف اصلی از انجام این گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام و ارزش ذاتی شرکت‌هاست. این تحلیل معمولا بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌کند تا مشخص کند که آیا قیمت سهام ارزان یا گران است.
بخش قابل ملاحظه‏ای از اطلاعات بنیادی، بر اقتصاد کلان، وضعیت صنعت و شرکت تمرکز دارد. رویکرد معمول در تحلیل شرکت، در برگیرنده چهار مرحله اساسی است:
1) تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور
2) تعیین وضعیت صنعت
3) تعیین وضعیت شرکت
4) تعیین ارزش سهام شرکت
وضعیت اقتصاد ملی از آن جهت مطالعه و بررسی می‏شود که مشخص کند آیا شرایط کلی برای بازار سهام مناسب است یا نه؟ تورم در چه وضعی قرار دارد؟ نرخ‌های بهره در حال افزایش است یا کاهش؟
آیا مصرف‏کنندگان کالاها را مصرف می‏کنند؟ تراز تجاری مطلوب است؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که تحلیلگر بنیادی برای تعیین کردن تاثیرات شرایط اقتصادی بر بازار سهام با آنها مواجه است.
در مرحله دوم، وضعیت صنعتی که شرکت در آن قرار دارد بررسی می‌شود که تاثیر قابل توجهی بر نحوه فعالیت شرکت می‌گذارد. اگر وضعیت صنعت مطلوب نباشد، بهترین سهام موجود در یک صنعت نیز نمی‏تواند بازده مناسبی داشته باشد. به قول معروف سهام ضعیف در صنعت قوی، بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است.
بعد از تعیین وضعیت اقتصاد و صنعت، خود شرکت نیز باید تجزیه و تحلیل شود تا از سلامت مالی آن اطمینان حاصل گردد. این تحلیل معمولا از طریق بررسی صورت‌های مالی شرکت انجام می‏شود. از روی این صورت‌ها می‏توان نسبت‌های مالی سودمندی را محاسبه کرد. نسبت‌های مالی به پنج دسته اصلی تقسیم می‏‌شوند:‌
1) نسبت‌های‏ سودآوری
2) نسبت‌های قیمتی
3) نسبت‌های نقدینگی
4) نسبت‌های اهرمی
5) نسبت‌های کارآیی (فعالیت)
هنگام تحلیل نسبت‌های مالی شرکت نتایج حاصل باید با سایر شرکت‌های موجود در آن صنعت مقایسه شود تا عملکرد شرکت، ارزیابی گردد. در ادامه از هر یک از نسبت‌های مزبور یک نسبت انتخاب و در مورد آن توضیحات مختصری ارائه شده است.

حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت، یکی از نسبت‌های سودآوری است که از تقسیم کردن سود خالص به کل فروش محاسبه می‏شود. این نسبت نشان می‏دهد که از یک تومان فروش شرکت، چه مقدار آن به سود خالص تبدیل شده است. به عنوان مثال، حاشیه سود خالص 30 درصد نشان می ‏دهد که از یک تومان فروش محصولات شرکت، 3 ریال سود خالص به‌دست آمده است.

نسبت P/E
نسبت P/E (نسبت قیمت سهام به عایدی هر سهم) از طریق تقسیم کردن قیمت جاری سهام به عایدی هر سهم (EPS) در طول سال به دست می‏آید. این نسبت نشان می‏‌دهد که سرمایه‏‌گذار برای خریدن یک تومان از عواید شرکت، چقدر باید بپردازد. به عنوان مثال، اگر قیمت جاری سهام، 20 تومان و عایدی هر سهم در چهار فصل گذشته، 2 تومان باشد، آنگاه نسبت P/E، 10 به‌دست می آید. به عبارت دیگر برای خرید یک تومان از عواید شرکت باید 10 تومان بپردازیم. البته انتظارات سرمایه‏‌گذاران از عملکرد آتی شرکت، نقش بسیار مهمی در تعیین نسبت P/E ایفا می‏کند. رویکرد متداول در تحلیل‏های مالی این است که نسبت‌های P/E شرکت‌های موجود را در یک صنعت با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تمام شرایط دیگر یکسان باشد، شرکتی که P/E آن کمتر است، ارزش بهتری برای خرید دارد.

ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری هر سهم شرکت، یکی از نسبت‌های قیمتی است که از تقسیم کردن کل دارایی‌های خالص شرکت (دارایی‎ها منهای بدهی‏ها) به کل سهام موجود آن به‌دست می‏آید. ارزش دفتری هر سهم می‏تواند در تعیین این موضوع کمک کند که آیا سهام شرکت، کمتر یا بیشتر از حد قیمت‏گذاری شده است. اگر سهامی به قیمتی بسیار پایین‏تر از ارزش دفتری آن به فروش رود، می‏تواند نشانگر این باشد که این سهام، کمتر از ارزش واقعی خود، قیمت‏گذاری شده و احتمالا برای خرید مناسب است.

نسبت جاری
نسبت جاری یکی از نسبت‌های نقدینگی است که از تقسیم کردن دارایی‏های جاری به بدهی‏های جاری شرکت محاسبه می‏شود. این نسبت توانایی شرکت را برای پرداخت بدهی‏ها و تعهدات جاری آن نشان می‏دهد. هر قدر این نسبت بالاتر باشد، قدرت نقدینگی شرکت نیز بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر این نسبت 3 باشد، بیانگر آن است که دارایی‏های جاری نسبت های اهرمی شرکت، برای پرداخت سه برابر بدهی‏های جاری آن، کفایت می‏‌کند.

نسبت بدهی
نسبت بدهی شرکت، یکی از نسبت‌های «اهرمی» است که از تقسیم کردن کل بدهی‏ها به کل دارایی‏های شرکت محاسبه می‏شود. این نسبت نشان می‏دهد که کل دارایی‏های شرکت تا چه حد از طریق بدهی‏ها تامین شده است.
به عنوان مثال، اگر نسبت بدهی
40 درصد باشد، بیانگر آن است که 40 درصد از دارایی‏های شرکت از طریق ایجاد بدهی یا قرض گرفتن تامین شده است. بدهی‏‌ها همانند تیغ دولبه عمل می‏کنند، اگر شرایط کلی اقتصاد نامناسب و روند حرکت نرخ‏های بهره، فزاینده باشد، آنگاه شرکت‌هایی که نسبت بدهی بالایی دارند، با مشکلات مالی عدیده‏ای مواجه خواهند بود. اما اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد، بدهی می‏‌تواند از طریق تامین مالی شرکت با هزینه‏های پایین‏تر، سودآوری را افزایش دهد.

خرید شیرآلات اهرمی استاندارد بهداشتی با کیفیت و قیمت مناسب

شیرآلات چشمی ارزان درجه یک جدید

وجود شیرآلات برای تمامی خانه ها لازم می باشد امروزه همه جا به شیرآلات با کیفیت و عالی نیاز دارد شیرآلات اهرمی یکی از بهترین زیباترین و جذاب ترین شیرآلات می باشد که شما می توانید به خوبی از آن استفاده نمایید.

در واقع این شیرآلات اهرمی به صورت استاندارد به تولید می‌رسند و در رنگ‌های سفید و به صورت فانتزی خریداری می‌شوند کیفیت این محصولات بسیار بالا بوده و می‌تواند برای شما فرصتی باشد تا بهترین ها را برای خود تهیه کنید شیرآلات اهرمی استاندارد امروزه در مراکز معتبر به فروش می رسد.

خرید شیرآلات اهرمی

اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که قصد تهیه و خرید شیرآلات را به همراه دارید ما به شما پیشنهاد می کنیم که حتماً از شیرآلات اهرمی استفاده کنید.

این مدل از شیرآلات اهرمی با کیفیت بالا می باشد دوام و ماندگاری خوبی را به همراه دارد و در مصرف انرژی و آب صرفه جویی بسیار زیادی می‌کند دیگر مثل قدیم افراد از شیر های پیچی استفاده نمی کنند.

شیر های اهرمی جایگزین خوبی برای شیرآلات قدیمی می باشد یکی از ویژگی ها و خصوصیات نسبت های اهرمی نسبت های اهرمی این شیرآلات کیفیت و دوام بسیار بالا می باشد تولید کننده آن را از بهترین قطعات و آلیاژ به تولید رسانده است به همین دلیل کیفیت بالایی را دارا می باشد و در صورت خراب شدن و یا شکستن در این شیرآلات بسیار کم است.

دوام و کیفیت این شیرآلات به گونه ای است که شما می توانید به راحتی آنها را تمیز و پاکیزه کنید جرم را به خود نمی‌گیرد و روش پاکیزه کردن آن بسیار راحت است و کاملاً براق می باشد.

امروزه برخی از این شیرآلات رنگ مات و براق از جنس استیل و کاملا ضد زنگ به تولید می رسند و برخی از آنها نیز به رنگ سفید می باشند همه آنها جنس خوبی را به همراه دارند و دارای کیفیت کاملاً خوبی هستند.

شیرآلات اهرمی تبریز

به صورت حتم شما دوست دارید بهترین شیرآلات را برای خود خریداری کنید ما به شما واحدی که در تبریز واقع شده است را معرفی می کنیم در آنجا بهترین شیرآلات اهرمی در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد که کیفیت بسیار بالایی را به همراه دارد.

در تبریز واحد فروش و کارخانه های بسیار بزرگی وجود دارند در تبریز افراد ماهر در تلاش هستند تا بتوانند بهترین محصولات را تولید و ارائه دهند به همین دلیل شما می توانید به راحتی بین واحد فروشی که در تبریز می باشد مراجعه کرده و بهترین ها را برای خود خریداری کنید.

تنوع در جنس ها و مدل های مختلفی در این واحد فروش وجود دارد این می‌تواند عاملی بسیار خوب برای شما باشد تا این گونه شما بتوانید محصولات بسیار خوبی را برای خود تهیه نمایید.

جنس ها و کیفیت های متنوع در این شیرآلات بسیار فراوان است و شما حتماً باید با توجه به این و آگاهی کامل و با کیفیت های متفاوت این محصولات را برای خود سفارش بدهید.

همان طور که شما اطلاع دارید یکی از ویژگی های بسیار خوب این شیرآلات آن است که تولید کننده برای این که بتواند این محصول را به تولید برساند از بهترین و درجه یک ترین قطعات و تجهیزات استفاده کرده است.

تمامی آلیاژهای به کار رفته در تولید این محصول کاملاً درجه یک می باشد به خوبی در بهترین شرایط توسط دستگاه های فوق حرفه ای و تمام اتوماتیک به تولید رسیده است که ثابت می باشد و تغییر رنگ در آن ایجاد نمی‌شود.

جنس و کیفیت این شیرآلات به گونه ای است که شما حتی می‌توانید برای محیط های نسبت های اهرمی باز که در معرض آفتاب قرار دارد از آن استفاده کنید و تحت هیچ شرایطی نگران رنگ پریدگی و خرابی این شیرآلات نباشید.

شیرآلات اهرمی سفید

همانطور که شما اطلاع دارید امروزه در بازار شیرآلات در رنگ های متنوع به تولید می‌رسند برخی از آنها از جنس استیل می باشند برخی از آنها از آلیاژ بسیارخوبی تولید شدند که در رنگ‌های سفید نیز می‌تواند وجود داشته باشند.

شیرآلات اهرمی سفید یکی از زیباترین و جدیدترین و بهترین شیرآلات ای می باشد که شما می توانید از آن استفاده کنید در واقع این مدل از شیرآلات جنس و کیفیت بسیار خوبی را برای شما عزیزان به همراه خواهد داشت.

تولیدکنندگان ایرانی در کارخانه ها توانستند با کمک بهترین تجهیزات این شیرآلات بادوام نسبت های اهرمی و با کیفیت را به تولید برسانند تمامی این شیرآلات در بهترین شرایط ممکن تولید و به بازار عرضه شده است.

شما نیز می‌توانید به راحتی این محصولات را به صورت عمده خریداری کنید و سرمایه‌گذاری هنگفتی را بر روی آن انجام دهید ما به شما مرکزی را معرفی می‌کنیم که می توانید به راحتی با تولید کننده آن ارتباط برقرار کنید و تمامی محصولات را خریداری کنید.

زمانی که شما تمامی واسطه ها و دلالان و حذف می کنید می توانید به راحتی این محصولات را به صورت مستقیم خریداری نمایید این گونه سود بسیار زیادی را می توانید به دست آورید که برای شما بسیار مفید و با ارزش می باشد.

شیرآلات اهرمی برنجی

شیرآلات اهرمی برنجی یکی از بهترین جدیدترین و عالی ترین شیرآلات برنجی می باشد که امروزه تولید شده است در واقع جذابیت در این شیرآلات حرف اول را می زند زیرا رنگبندی بسیار خوبی را دارا است و همین یک عامل می باشد تا شما نسبت های اهرمی بتوانید به خوبی بهترین ها را برای خود خریداری کنید.

همانطور که شما اطلاع دارید خرید این شیرآلات اهرمی کار راحت و آسان می تواند باشد چرا که این محصولات می تواند در دسته ها و کیفیت های مختلف در بازار به فروش برسند.

به همین دلیل شما باید مطمئن شوید که در حال خرید و استفاده از بهترین نوع شیرآلات می باشید تا مشکلی برای شما ایجاد نشود همچنین شما می توانید برای آگاهی از قیمت این محصولات با کیفیت و همچنین آشنایی با مراکز فروش آن به سایت ما سری زده و از قسمت فروش سایت بهترین شیرآلات اهرمی برنجی مورد نیاز خود را سفارش دهید.

انتخاب مجموعه ما نسبت به اینکه شما به مراکز دیگر مراجعه کنید بسیار به صرفه تر است زیرا اولاً بهترین انواع محصولات در این کارخانه تولید می‌شود و همچنین قیمت تمام شده آن برای شما نسبت به دیگر محصولات که در این زمینه تولید می شود ارزان تر و مناسب تر می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.