صندوق شاخصی چیست؟


صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری مشترک نهادی مالی است. از تجمیع پول سرمایه گذاران خرد به منظور سرمایه گذاری در انواع سهام در بازار بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دیگر ، گواهی سپرده بانکی و کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، صکوک و سایر اوراق بهادار استفاده می کند.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک درجهت کسب بازده برای سرمایه گذاران صندوق توسط مدیران سرمایه گذاری خبره اداره می شود.
استراتژی تشکیل سبد سرمایه گذاری هر صندوق بر اساس آنچه در اساسنامه و امیدنامه تاسیس صندوق آمده است انتخاب می شود. اساسنامه و امید نامه از سایت صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل دریافت است.

انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سرمایه گذاران خرد امکان دسترسی به خدمات حرفه ای مدیریت سبد، سهام و اوراق را می دهند. بنابراین هر سرمایه گذار به نسبت آورده خود در ضرر و یا سود صندوق سهیم می شود.

صندوق های سرمایه گذاری در تعداد زیادی از اوراق و سهام سرمایه گذاری میکنند. عملکرد صندوق معمولا بر اساس ارزش بازار صندوق که از تجمیع عملکرد سرمایه گذاری های صندوق محاسبه می شود دنبال می شود.
زمانی که شما یک واحد یا سهم از صندوق سرمایه گذاری را خریداری میکنید، شما در حقیقت عملکرد و یا به عبارتی بخشی از ارزش سبد صندوق را خریداری میکنید.

به همین خاطر قیمت هر واحد صندوق سرمایه گذاری به خالص ارزش دارایی یا NAV و گاها خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری یا NAVPS است شناخته می شود.

خالص ارزش دارایی های صندوق حاصل تقسیم کل ارزش روز سبد سهام صندوق منهای بدهی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران است.

برخلاف اینکه شما سهام یک شرکت را خریداری میکنید و به نسبت حق رای در زمان مجامع را دارید، خرید واحد های صندوق هیچ حق رایی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند.
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری هر زمانی میتوانند بر اساس خالص ارزش دارایی های صندوق صادر یا ابطال شوند. بر خلاف قیمت سهام که در طول روز نوسان دارند، عمدتا صندوق ها در ساعات معاملاتی نوسان قیمتی زیادی ندارند و در پایان روز معاملاتی تسویه می شوند.

دسته بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

1. صندوق سرمایه گذاری در سهام

همانطور که از اسم این دسته از صندوق های مشخص است، این صندوق های عمدتا در سهام سرمایه گذاری می کنند.

صندوق ها بر اساس سرمایه گذاری که در شرکت های مختلف شامل شرکت های با ارزش بازار بزرگ، متوسط و کوچک انجام می دهند میتوانند دسته بندی شوند.

همچنین ممکن است بر اساس رویکرد سرمایه گذاری خودشان بر اساس چشم انداز رشد شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند در دسته رشد تهاجمی (Aggressive Growth)، درآمد محور (Income Oriented)، ارزشی(Value) و … طبقه بندی شوند.

صندوق سرمایه گذاری در سهام

2. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

• این دسته از صندوق ها کمترین ریسک را برای سرمایه گذاران دارند. زیرا عمدتا تا 90 درصد منابع و دارایی های صندوق در قالب سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت سرمایه گذاری می شود.
• اکثر این صندوق ها سود را به صورت ماهانه و گاها سه ماهه برای سرمایه گذاران واریز می کنند. همچنین یکی از مزیت های این صندوق ها این است که چنانچه سرمایه گذار به پول خود قبل از موعد پرداخت سود نیاز داشته باشید این کار امکان پذیر است و میتواند نسبت به ابطلال واحد های صندوق خود اقدام کند.

3. صندوق سرمایه گذاری مختلط

این صندوق ها معمولا حدود 40 تا 60 درصد دارایی های خود را در بازار سهام و بقیه دارایی هایشان را در اوراق بهادار با ریسک کمتر همچون سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، اوراق خرانه اسلامی و … سرمایه گذاری می کنند. پس این صندوق ها حد واسط بین صندوق های سهامی و درآمد ثابت هستند.

بنابراین عمدتا برای سرمایه گذاران با ریسک پذیری متوسط مناسب می باشد.

4. صندوق سرمایه گذاری شاخصی

یکی از صندوق هایی که در سال های اخیر در بین سرمایه گذاران در جهان مورد توجه قرار گرفته است، صندوق های شاخصی هستند.

استراتژی سرمایه گذاری این صندوق ها :

مدیر صندوق، ترکیبی از سهامی را انتخاب میکند که بازدهی این سهام مشابه بازدهی یکی از انواع شاخص بورس مانند شاخص کل بورس در بازار می شود.

بنابراین صندوقی که شاخص کل بورس را به عنوان شاخص انتخاب می کند ترکیب دارایی عمدتا 80 درصد در سهام شاخص ساز که عمدتا شرکت های بزرگ بورس هستند و 20 درصد هم در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند.
با توجه به اینکه انتظار سرمایه گذاران این است که با سرمایه گذاری در این صندوق های بازدهی مشابه با انواع شاخص مثل شاخص کل را داشته باشند، بنابراین هزینه های مدیریت صندوق و بازارگردانی به نسبت سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمتر است.

5. صندوق قابل معامله (ETF)

این دسته از صندوق ها می توانند استراتژی سرمایه گذاری مشابه سایر صندوق های داشته باشند.

در سهام، مختلط یا درآمد ثابت باشند. اما در حقیقت این مزیت را به سرمایه گذار میدهند که همانند سهام قابلیت معامله روزانه در بازار را دارند.

سرمایه گذار در هر زمانی میتواند از طریق سامانه های معاملات آنلاین اقدام به خرید یا فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری کند.

مزایای صندوق سرمایه گذاری مشترک

1. متنوع سازی

متنوع سازی عبارت از انتخاب ترکیبی از دارایی های سرمایه ای به گونه ای که ریسک سبد دارایی ها کاهش پیدا کند. مهمترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده از متنوع سازی در سبد دارایی ها است.

البته مدیران سرمایه گذاری خبره به گونه ای متنوع سازی را انجام می دهند که تناسب خوبی بین بازدهی و ریسک برقرار شود.
بنابراین سرمایه گذار به جای اینکه خود ترکیبی از دارایی ها را به منظور متنوع سازی خریداری کند که مدیریت پیچیده ای دارد، با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک از این مزیت استفاده می کند.

2. صرفه جویی ناشی از مقیاس

تجمیع سرمایه های خرد در صندوق مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی دارد.

مثلا هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش بهینه سبدی از اوراق بهادار بین تمام سرمایه گذاران تقسیم می شود. در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.
صندوق از جانب سرمایه گذاران خرد، کلیه حقوق اجرایی مربوطه به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد. در نتیجه مجددا سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

3. شفافیت

صندوق های سرمایه گذاری مشترک توسط نهادهایی همچون سازمان بورس مورد بررسی و تایید قرار میگیرند. حتی موظفند صورت های مالی خود را به صورت دوره ای در سایت خود منتشر کنند. بنابراین سرمایه گذاران می توانند مطمئن باشند که این صندوق ها دارای شفافیت در عملکردشان هستند.

معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک

1.بازدهی متغیر

همانند بسیاری از سایر سرمایه گذاری ها، عمدتا انواع صندوق های سرمایه گذاری بازدهی تضمین شده ای ندارند. و به شرایط بازار بورس و یا دارایی های که صندوق در آن سرمایه گذاری کرده است دارد. بنابراین حتی ممکن است سرمایه گذار بازدهی منفی کسب کند.

2. نقد بودن دارایی

از آنجایی که روزانه بسیاری از سرمایه گذاران در خواست ابطال واحد های صندوق خود را می دهند و در مقابل بسیاری از سرمایه گذاران درخواست صدور واحد صندوق را دارند، بنابراین مدیریت صندوق باید همیشه بخش عمده ای از دارایی های خود را در قالب پول نقد در حساب داشته باشد تا بتوانند پاسخگوی این درخواست ها باشد.

در صورت عدم توازن بین این دو گروه و در شرایطی که دارایی های سرمایه گذاری شده نقدشوندگی مناسبی ندارند، نقدشوندگی صندوق با مشکل مواجه نشود.

بنابراین به نسبت سرمایه گذار شخصی ممکن است بخش بیشتری از پول خود را در قالب وجه نقد نگهداری کرده باشند.

شما میتوانید با مراجعه به قسمت صندوق های سرمایه گذاری در سایت سهمیو به بررسی و آنالیز انواع صندوق های سرمایه گذاری و بازدهی آنها بپردازید. و نسبت به انتخاب بهترین صندوق به منظور سرمایه گذاری اقدام کنید.

صندوق شاخصی «آرام» مفید پذیره‌نویسی می‌شود

صندوق شاخصی «آرام» مفید پذیره‌نویسی می‌شود

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی «آرام» قابل معامله‌ ETF سبدگردان مفید آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام کارگزاری مفید، طبق مجوز پذیره ­نویسی شماره ۱۲۲/۱۰۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید با نماد «آرام» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جهت پذیره‌نویسی ۹۹ میلیون واحد در نظر گرفته­ شده و با قیمت پایه ۱۰هزار ریال از امروز عرضه می‌شود. در هر سفارش امکان خرید ۵۰ هزار واحد وجود دارد و محدودیتی در تعداد سفارش برای هر فرد وجود ندارد و از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی‌ کارگزاری‌ها قابل انجام است.

سبدگردان مفید ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی (Index fund) این مجموعه خواهد بود که جهت توسعه تنوع سبد محصول صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید وارد بازار خواهد شد.

میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»

صندوق‌های شاخصی در بورس بسیاری از کشورها فعالیت می‌کنند و جذابیت خاص خود را دارند. در بازار سرمایه ایران هر چند صندوق‌های شاخصی بسیار معدود است ولی می‌توان گفت فعالیت در بورس ایران همگام با شاخص برای معامله‌گران حرفه‌ای نیز عملکرد مطلوبی به حساب می‌آید. ضمن اینکه بازدهی شاخص بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و… بالاتر بوده است.

هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد. و پیش بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس بازدهی داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرمایه‌گذاری می‌توانید به مطلب مربوط به صندوق شاخصی آرام در سامانه آموزش مفید مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

· صندوق سرمایه گذاری شاخصی مناسب چه افرادی است؟. ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق های شاخصی از ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی کمتر است و نسبت به دیگر انواع صندوق‌ها میزان مشارکت بیشتری در خرید سهام دارد. برای همین این نوع صندوق‌ها بیشتر مورد توجه افرادی قرار می‌گیرد که : 6 s

گروه مالی کارآفرین بانک کارآفرین.

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری; بازاریابی برای فروش اوراق بهادار; سبدگردانی اوراق بهادار

سرمایه گذاری بانک کارآفرین.

آیا برای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین محدودیتی هم وجود دارد؟. شاید بتوان دو محدودیت برای سرمایه‌گذاری در این صندوق نام برد. حداقل مبلغ سرمایه گذاری هر شخص حقیقی یا حقوقی 10 انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت کدامند و شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح آنها چیست؟حساب‌های سپرده مدت دار سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار. سپرده‌ای است که مشتری با افتتاح آن. وجوه خود را به قصد سرمایه‌گذاری به آن حساب واریز می‌کند و بهاطلاع‌رسانی در زمینه افزایش سرمایه به چه صورت انجام می‌شود؟گواهینامه حق تقدم سهام جهت شرکت در افزایش سرمایه به آدرس پستی اعلام شده توسط سهامداران ارسال می‌شود و همچنین از طریق پیامک (در صورتی که اطلاعات سهاآیا می‌توان برای افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند. گواهی سرمایه‌گذاری خرید؟بله. ولی یا قیم افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند. می‌توانند با ارائه مدارک معتبر نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق برای افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.بانک کارآفرین در زمینه سرمایه‌گذاری و مشاوره. چه خدماتی به مشتریان حقیقی ارائه می‌نماید؟مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری از طریق انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک. از خدمات مشاوره‌ای بانک کارآفرین برای بازده بهتر و بیشآیا برای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین محدودیتی هم وجود دارد؟شاید بتوان دو محدودیت برای سرمایه‌گذاری در این صندوق نام برد. حداقل مبلغ سرمایه گذاری هر شخص حقیقی یا حقوقی 10 میلیون ریال و حداکثر آن 50 میلیارد رآیا می‌توان برای سایرین نیز در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد؟کلیه عملیات مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین از طریق یکی از انواع حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران نزد بانک کارآفرین انجام می‌شود. سودهای حاصل از سرمایبانک کارآفرین در زمینه سرمایه‌گذاری و مشاوره. چه خدماتی به مشتریان حقوقی ارائه می‌نماید؟مشتریان حقوقی می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌های خود از خدمات سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای بانک کارآفرین استفاده نمایند.وضعیت کسانی که نتوانند در افزایش سرمایه شرکت نمایند به چه صندوق شاخصی چیست؟ صورت خواهد بود؟چنانچه سهامداران به هر دلیلی در افزایش سرمایه شرکت نکرده باشند. طبق قانون. بانک حق تقدم متعلقه را به فروش رسانده و پس از کسر هزینه‌ها. مابه‌التفاوتآیا در بانک کارآفرین امکان واگذاری سپرده به سایر افراد وجود دارد؟بله. در بانک کارآفرین امکان انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت به بستگان درجه یک وجود دارد.مدت زمان لازم برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری و دریافت وجوه چقدر است؟عدم اخذ نرخ ابطال در صورت نگهداری بیش از 10 روز واریز وجوه پس از ابطال بعد از 2 روز کاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین رده Rade.

· بررسی نرخ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین بانک کارآفرین و شرایط صدور. ابطال و آخرین سود پرداختی در این صندوق را در «رده بخوانید

این مطلب در سایت دکتر حمیدی نوشته شده است.

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران.

اطلاعات صندوق‌ها; فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری; نقشه صندوق‌های سرمایه‌گذاری; میانگین بازده; گزارشات ماهانه صندوق‌ها; درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها; انواع صندوق‌ها; در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت بروزترین اطلاعات مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

بهترین صندوق‌ های بورسی کدامند؟.

· این درحالی است که صندوق سپر سرمایه برتر یکی از صندوق‌های موفق در ماه‌های گذشته به حساب می‌آمد. صندوق سپر سرمایه بیدار با توجه به اینکه بتای بالاتری نسبت به صندوق‌های دیگر دارد. پر‌ریسک‌ترین صندوق .

ثبت افزایش سرمایه کارگزاری بانک کارآفرین – صدای بورس.

همچنین اولین صندوق شاخصی در بازار سرمایه با نام صندوق شاخصی کارآفرین متعلق به این شرکت است که در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بازدهی ۶/۱۳ درصد بازدهی داشته است این در حالی است که بازده شاخص کل در خرداد ماه ۱۴۰۰ پنج درصد بوده است .

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص – بآشگاه مشتریان کارگزاری .

همان‌طور که اشاره کردیم. رکن اصلی در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری. شاخص مبنایی است که امور صندوق بر اساس آن. برنامه‌ریزی می‌شود. این شاخص می‌تواند شاخص طلا. مسکن یا هر شاخص دیگری باشد اما این صندوق‌ها در بازار بورس بیشتر مبتنی بر شاخص اصلی بازار یعنی شاخص سهام هستند

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

لیست صندوق های سرمایه گذاری – دیتابورس.

· صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم; صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه; صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید; صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد; صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صندوق‎ های سرمایه‎ گذاری نیک وست.

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین: کارگزاری بانک کارآفرین: بانک کارآفرین: موسسه حسابرسی فریوران: رشد سامان: کارگزاری بانک سامان: بانک سامان: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین: بورسیران

صدر نشینی «مشترک ارزش کاوان آینده – صدای بورس.

بعد از رشد سریع شاخص بورس در چند هفته اخیر. شدت روند صعودی آن با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است. البته در این هفته مقدار حساس 2 میلیون رو لمس کرد ولی نتوانست بالای این مقدار خود را تثبیت کند. شاخص کل بورس در طول هفته. از .

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی – دیتابورس.

· نام صندوق: ارزش آفرینان دی. مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی. متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی. ضامن نقد شوندگی: بانک دی. مدیران سرمایه گذاری: پژمان کیا. بابک زمانی. فرشید زارعی. حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار. آدرس سایت: afdayfund. نوع صندوق/اندازه: درآمد ثابت

مقایسه صندوق شاخصی چیست؟ صندوق های سرمایه گذاری.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود. درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد

بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های .

تحلیل پوششی داده­ها [4] (DEA) سنجش جایگزینی برای محاسبه عملکرد پرتفوی است و می‌تواند برای رفع برخی مشکلات سنجه­های سنتی کارایی استفاده شود. DEA روش تحلیل ناپارامتریک مبتنی بر برنامه ریزی خطی است و برای تجزیه و تحلیل توابع تولید از طریق ایجاد مرز کارایی بکار می‌رود

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سال 99.

آشنایی با انواع صندوق سرمایه‌گذاریبهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سال ۹۹ چیست؟لیست صندوق‌های سرمایه گذاریمقایسه صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری. بهترین صندوق سرمایه گذاری را بشناسیدبررسی لیست صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مختلطمقایسه صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری بورس که بهترین عملکرد را داشته‌اند!در کدام صندوق سرمایه گذاری کنیم؟ بگذارید آمار پاسخ بدهد!بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس و سایر انواع صندوق هادر بالا کمی با کار کلی صندوق سرمایه‌گذاری آشنا شدیم. این صندوق‌ها درواقع به‌عنوان یک واسط بین سرمایه‌گذار و محل سرمایه‌گذاری وارد عمل می‌شوند و شروع به معامله و سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً شفاف است و هرکسی می‌تواند محل سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را به‌خوبی رصد کند. درواقع کار اصلی صندوق سرمایه‌گذاری این است که با استفاده از متخصصین حرفه‌ای این حوزه می‌توانند معاملاتی منطقی و پرسود داشته باشند و درنهایت سود حاصله از این معامله به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. روند کلی سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری درست مانند خرید یک سهام بورسی است. شما در خرید یک سه. midassarmaye

صندوق شاخصی «آرام» مفید فردا پذیره نویسی می شود

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی «آرام» قابل معامله‌ ETF سبدگردان مفید فردا آغاز می‌شود.

صندوق شاخصی «آرام» مفید فردا پذیره نویسی می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ طبق مجوز پذیره ­نویسی شماره ۱۲۲/۱۰۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید با نماد «آرام» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جهت پذیره‌نویسی ۹۹ میلیون واحد در نظر گرفته­ شده و با قیمت پایه ۱۰هزار‌ ریال از فردا 15 اسفند 1400 عرضه می‌شود. در هر سفارش امکان خرید 50 هزار واحد وجود دارد و محدودیتی در تعداد سفارش برای هر فرد وجود ندارد و از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی‌ کارگزاری‌ها قابل انجام است.

سبدگردان مفید 11 صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی (Index fund) این مجموعه خواهد بود که جهت توسعه تنوع سبد محصول صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید وارد بازار خواهد شد.

میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»

صندوق‌های شاخصی در بورس بسیاری از کشورها فعالیت می‌کنند و جذابیت خاص خود را دارند. در بازار سرمایه ایران هر چند صندوق‌های شاخصی بسیار معدود است ولی می‌توان گفت فعالیت در بورس ایران همگام با شاخص برای معامله‌گران حرفه‌ای نیز عملکرد مطلوبی به حساب می‌آید. ضمن اینکه بازدهی شاخص بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و… بالاتر بوده است.

هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد. و پیش بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس بازدهی داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرمایه‌گذاری می‌توانید به مطلب مربوط به صندوق شاخصی آرام در سامانه آموزش مفید مراجعه کنید.

پذیره نویسی صندوق شاخصی مفید با نماد «آرام»

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «آرام»، جهت توسعه سبد محصول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید هفته آینده انجام خواهد شد.

image.png

سبدگردان مفید ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی ( Index fund ) این مجموعه خواهد بود که جهت افزایش تنوع سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید برای کاربران بازار سرمایه وارد بازار خواهد شد.

شروع به کار صندوق شاخصی آرام از اوایل هفته آینده خواهد بود و با حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

متقاضیان برای مطلع شدن از اطلاعات بیشتر درباره این پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به مطلب "صندوق شاخصی آرام" در سامانه آموزش مفید از جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق مطلع شوند.

میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»

هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی‌ای متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد. و پیش بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس یا حتی بالاتر بازدهی داشته باشد.

علاوه بر این، صندوق شاخصی آرام از نظر نحوه سرمایه‌گذاری، صندوق ETF یا قابل معامله است و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای فعالیت غیرمستقیم در بورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه بازار سرمایه مدیریت می‌شوند. تحلیلگران این صندوق‌ها به طور پیوسته بازار سرمایه را زیر نظر گرفته و متناسب با نوعی که آن صندوق دارد، وجوه تحت مدیریت خود را در ترکیبی از دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق درآمد ثابت و . سرمایه گذاری می‌کنند. از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم نیاز به صرف زمان و داشتن دانش تخصصی بازار، امکان سرمایه‌گذاری با مبلغ کم و مدیریت ریسک مناسب اشاره کرد.

صندوق‌های سرمایه گذاری صندوق شاخصی چیست؟ را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم‌بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه‌گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق‌ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی و طلا تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق‌ها ETF یا Exchange Traded Fund می‌گویند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.