دو نوع واگرایی


واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

Trade2win

دايورجنس بر دو نوع دايورجنس مثبت و منفی است. دايورجنس مثبت زماني رخ مي دهد که مارکت صعودي است و پيک دومي که ايجاد شده است از پيک قبلي بالا تر است ولي در آنسوي ماجرا يعني روي انديکاتور اتفاق ديگري روي مي دهد بطوريکه پيک دوم انديکاتور اسيلاتور که معادل پيک دوم مارکت است از پيک اول انديکاتور که معادل پيک اول مارکت است پايين تر مي افتد.
دايورجنس منفی برعکس حالت فوق است يعني مارکت نزولي مي باشد و دره اي که ايجاد مي کند از دره قبلي خود پايينتر است در حاليکه در انديکاتور دره معادل دره آخر مارکت از دره قبلي خود بالا تر است. علاوه بر انواع اشاره شده که از نوع معمولی آن می باشد دایورجنس مخفی هم رخ می دهد که در ادامه توضیح داده شده است.


دایورژنس یا واگرایی divergence

واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (regular divergence) که به rd نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (hidden divergence) که با hd نشان می دهند .

الف) واگرایی معمولی

این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

1- واگرایی مثبت (rd+)

درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف a می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف a را می شکند و کف جدید b را می سازد ، حالتی رخ دو نوع واگرایی دو نوع واگرایی می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید b ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .

مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف b توانسته کف a را سوراخ کند در macd کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.

2- واگرایی منفی (rd -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف a می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف a را می شکند و سقف جدید b را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید b ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .
در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور rsi انجام شده است.

ب) واگرایی مخفی (hd)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف دو نوع واگرایی یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .

این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (hd+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور دو نوع واگرایی دو نوع واگرایی توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود.

2-واگرایی مخفی منفی (hd-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 دو نوع واگرایی ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم hd- بوقوع پیوسته است .

ابزارهای تشخیص واگرائی divergence

سیگنال های واگرایی از جمله سیگنال های معتبر در تحلیل تکنیکال می باشند. برای تشخیص هر چه بهتر این سیگنال ها می توانید از اندیکاتورهای مهم زیر استفاده کنید: Macd , rsi و momentum

تائید سیگنال واگرائی

برای تائید سیگنال واگرائی از چند روش می توان اقدام نمود. از جمله بررسی واگرائی در اسیلاتورهای دیگر.
به عنوان مثال می توان صحت واگرائی را در اسیلاتور macd , rsi و momentum بررسی و در صورت واگرائی در هر سه اسیلاتور تائید شده بود اقدام به معامله کرد.

واگرایی معمولی و خطوط روند

یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند یا break out داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .

در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .

مثال دیگر: در شکل زیر شکسته شدن ترند لاین صعودی تائیدی بر واگرایی منفی و آغاز حرکت نزولی می باشد.


واگرایی مخفی و خطوط روند

یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین hd ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .

تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع hd+ بودیم که منجر به صعود شد .

* قال ا. تعالی :
فان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا*

« گنج بی مار و گل بی خار نیست
شادی بی غم در این بازار نیست »

× نقل قول و کپی مطالب این وبلاگ در دیگر سایتها بدون مجوز، منع شرعی و قانونی دارد.

اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

1. واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی منفی خساپا

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

واگرایی مثبت خساپا

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

دانلود اندیکاتور واگرایی: AO-Divergence indicator

واگرایی نشانه احتمالی برای بازگشت

اگر قیمت پایین تر از حد پایین (LL) باشد، اما نوسانگر پایین ترین حد (HL) را تولید می کند، این امر واگرایی صعودی است. این معمولا در پایان یک روند نزولی اتفاق می افتد. پس از به وجود آمدن.

پس از ایجاد دره دوم، اگر نوسانگر قادر به ایجاد یک حد پایین جدید نباشد، احتمال دارد که قیمت افزایش یابد، زیرا به طور معمول انتظار می رود قیمت و حرکت به صورت یکسانی حرکت کنند. در زیر تصویری از واگرایی صعودی را مشاهده می کنید.

واگرایی نشانه احتمالی برای بازگشت جذم فارکس بهترین بروکر برای ایرانیان

واگرایی نزولی

در حال حاضر، اگر قیمت (HH) را تشکیل می دهد، اما نوسانگر پایین تر (LH) است، پس شما واگرای نزولی دارید. این نوع واگرایی در روند صعودی یافت می شود. پس از اینکه قیمت به قله دوم می رسد، می توانید انتظار داشته باشید که نوسانگر به lower high برسد. در تصویر زیر، می بینیم که قیمت پس از ساختن دومین سطح بالا روند بازگشتی پیدا می کند.

واگرایی نشانه احتمالی برای بازگشت آموزش فارکس و سهام فارکس

همانطور که در تصویر می بینید بهترین زمان استفاده از واگرایی وقتی است که سعی در گرفتن حد بالا و پایین داریم. شما دنبال منطقه ای می گردید که قیمت متوقف و معکوس می شود. نوسانگرها به ما نشان می دهند که این momentum شروع به تغییر و یا رد شدن از قیمتی می کند که یک HH یا یک LL را می سازد.

مطالعه میدانی زمینه ها و ابعاد همگرایی و واگرایی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فاصله زمانی سال های 2019-2000

در صحنه و گستره سیاست جهانی بازیگران متفاوتی حضور دارند که کشورها اصلی­ترین آن­ها می­باشند. این بازیگران همیشه درحال عمل و عکس العمل، واکنش و برقراری ارتباط با یکدیگر هستند. عمل و عکس العمل بازیگران در قبال یکدیگر متفاوت می­باشد. گاهی همگرا و گاهی واگرا می­باشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با برخورداری از توانایی­های عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هرکدام سعی می­کنند بر حسب توانایی­های خود به ایفای نقشی متناسب با جایگاه و قدرت خود در نظام بین­الملل بپردازند. بنابراین توجه به روابط این دو بازیگر و بررسی مواضع آن­ها نسبت به موضوعات مختلف لازم و ضروری است. در این راستا دو نوع واگرایی نتایج نشان می دهد که اولا در رابطه با همسویی یا ناهمسویی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا دو نوع نگاه محوری وجود دارد. نگاه فرهنگ محور و نگاه سیاست محور. ثانیا ابعاد همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا بستگی به حوزه منافع آن­ها دارد. در حوزه­هایی که منافع مشترک و موازی وجود دارد همگرایی و همکاری و در حوزه­هایی که منافعی متعارض وجود دارد، بیشتر واگرایی و رقابت تحقق یافته است.

بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک‌های رسی

با توجه به پیشرفت‌های حاصل در تهیه و کاربرد نانومواد، استفاده از این نوع مواد در علوم مختلف به‌ویژه مهندسی ژئوتکنیک موردتوجه قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر افزودن مقادیر مختلف نانورس بر روی پتانسیل واگرایی دو نوع خاک رسی با خاصیت خمیری کم و زیاد بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا آزمایش‌های شناسایی بر روی دو نوع خاک رس و نانورس و سپس آزمایش‌های پین هول بر روی نمونه‌های خاک با مقادیر مختلفی نانورس شامل؛ صفر (خاک طبیعی)، 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 درصد وزنی خاک با در نظر گرفتن سنین عمل‌آوری 1، 3 و 7 روز انجام گردید. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نشان دادند که افزودن نانورس به خاک رس واگرا به‌طور کلی موجب کاهش پتانسیل واگرایی خاک می‌گردد. در بررسی تأثیر این ذرات بر روی دو نوع خاک با خمیرایی مختلف نتیجه گردید که تأثیر آن بر هر دو نوع خاک یکسان بوده و خمیرایی خاک نقش مهمی در تأثیر این ذرات بر پتانسیل واگرایی ندارند. همچنین مشخص گردید زمان عمل‌آوری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در تثبیت خاک با نانوذرات رس داشته و برای انجام فعل انفعالات شیمیایی موردنیاز برای تثبیت حدود سه روز زمان لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Nano-clay particles دو نوع واگرایی for stabilization of dispersive clayey soils

نویسندگان [English]

  • Nader Abbasi 1
  • Arash Farjad 2

Recently, due to improvements and progresses in nanotechnology, application of Nano particles in different sciences especially geotechnical engineering have been widely considered. In this research, the effect of different amounts of Nano clay on dispersivity potential of two clayey soils with low and high plasticity has been studied. For this purpose, first identification tests were implemented on clayey soils and Nano clay and then pinhole tests conducted on specimens of soils with different amounts of Nano clay particles including ; 0, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 percent by weight for evaluation of their dispersivity potential. The specimens were cured for 1, 3 and 7 days. The results indicated that that the addition of Nano clay particles could reduce dispersive potential of clayey soil considerably. It is also found that the effect of Nano particles on two clayey soils with different plasticity is the same and the plasticity characteristics have no important role in chemical reaction between Nano clay particles and clay minerals. Furthermore, curing time was found to be as a main factor in stabilization of clayey soils with Nano particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinhole
  • ُخهم Stabilization
  • Dispersivity
  • Nanoclay

مراجع

Abbasi, N. (2011). The role of anions in dispersion potential of clayey soil. Journal of Agricultural Engineering Research, 12(3), IAERI, pp. 15-30 (In Farsi)

Abbasi, N. and Nazifi, M.H., (2013), “Assessment and modification of Sherard chemical method for evaluation of dispersion potential of soils”, Journal of Geotechnical and Geological Engineering, 31(1), 337-346.

Askari, F. and Fakher, A. (1993). Swelling and dispersivity of soils: from geotechnical engineer point of view. University of Tehran Press. (In Farsi)

Hieu, P. and Nguyen, Q. P., (2014). Effect of silica nanoparticles on clay swelling and aqueous stability of nanoparticle dispersions. Journal of Nanoparticle Research. 16(1).

Goodarzi, A.R. and Salimi, M. (2015). Stabilization treatment of a dispersive clayey soil using granulated blast furnace slag and basic oxygen furnace slag. Journal of Applied Clay Science, Vol. 108, دو نوع واگرایی 61-69.

Majeed, Z.H. and Taha, M.R. (2012). Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a penang soil. Journal of Asian Scientific Research, 2(11), 587-592.

Majeed, Z.H. and Taha, M.R. (2013). A review of stabilization of soils by using nanomaterials. Australian. Journal of Basic and Applied Sciences, 7(2), 576-581.

Majeed, Z.H., Taha, M.R. and Jawad, I.T. (2014). Stabilization of soft soil using nanomaterials. Research Journal of Applied Sciences, 8(4), 503-509.

Makusa, G. P. (2013). Soil Stabilization methods and materials in engineering practice. Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Lulea University of Technology.

Middleton, H.E. (1930). Properties of soils which influence دو نوع واگرایی soil erosion. United States Department of Agriculture. Bulletin. 178.

Mohammadi, M. and Niazian, M. (2013). Investigation of nano-clay effect on geotechnical properties of rasht clay. International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 3(3). 37-46.

Movahedan, M., Abbasi, N., and M. Keramati. 2011. Experimental investigation of polyvinyl acetate polymer application for wind erosion control of soils. Journal of Water and soil (Agricultural Science and Technology) , 25( 2), 606-616.

Movahedan, M., Abbasi, N., and M. Keramati. 2012. Wind erosion control of soils using polymeric materials. Eurasian Journal of Soil Science. 1(2), 81 –86.

Neethu, S.V. and Remya, S. (2013). Engineering behaviour of nanoclays stabilized soil. In: Proceedings of Indian Geotechnical Conference, 22-24 December, Roorkee University, 17 4 TH-13.

Ouhadi, V.R. and Amiri, M. (2011). Geo-environmental behavior of nanoclays in interaction with heavy metal contaminants. Journal of Civil and Environmental Engineering, 42(3), 29-36.

Ouhadi, V.R. and Goodarzi, A.R. (2006). Assessment of the stability of a dispersive soil treated by alum. Journal of Engineering Geology, Vol. 85, 91-101.

Rahimi H., N. Abbasi. (2008). Failure of Concrete Canal Lining on Fine Sandy Soils (A case study for Saveh Project). J Irrig Drain Eng. 57, 83-92

Rahimi, H. and Abbasi, N. (2015). Geotechnical engineering: problematic soils. University of Tehran Press. (In Farsi)

Rahimi, H. and Delfi, M. (1993). New chemical method for valuation of soil dispersivity. 2nd. Int. Conf. of soil Mech. and Found. Eng., Tehran, Iran.

Richards, K.S. (2012). Internal erosion-potential failure modes. Federal Energy Regulatory Commission Report, Feb., No. 31.

Sherard, J.L., Dunnigan, L.P. and Decker, R.S. (1976). Identification and nature of dispersive soils. Journal of Geotechnical Division, Proceeding ASCE, 102, 287-301.

Taha, M.R. and Taha, O.M.E. (2012). Influence of nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior. Journal of Nanopart Res, 14(10), 1190.

Turkoz, M., Savas, H., Acaz, A. and Tosum, H. (2014). The effect of magnesium chloride solution on the engineering properties of clay soil with expansive and dispersive characteristics. Applied Clay Science, 101, 1-9.

Volk, G.M. (1937). Method of Determination of Degree of Dispersion of the Clay Fraction of Soils. In: Proceedings of Soil Science Society of America, 2, 561-567.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.