سیگنال های تقاطع


بخش دوم:مبانی پردازش بلادرنگ سیگنال های دیجیتال :

اگر یک ‌مبدل ADC، دارای رزولوشن B‌ بیت باشد$^>$ مقدار متمایز برای نمایش نمونه‌های دیجیتال$x(n)$ وجود دارد. حال اگر مقدار$x(nT)$ بین دو سطح کوانتیزاسیون قرار داشته باشد،‌ برای دست‌یابی به$x(n)$، باید یا به سطح بالایی یا به سطح پایینی رُند گردد. به این فرایند که در آن سیگنال پیوسته مقدار$x(nT)$ به نزدیک‌ترین مقدار دیجیتال (بر اساس سطوح متناسب با مبدل ADC) روند می‌شود، کوانتیزاسیون گفته می‌شود. فرض کنید یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 2 بیتی داریم. در این صورت همان‌طور که در شکل زیر مشاهده‌ می‌کنید، چهار سطح هم فاصله‌ی 00، 01، 10 و 11 ایجاد می‌شود که می‌توان به کمک آن، هر سیگنالی را در چهار زیررده‌ی جداگانه، دسته‌بندی نمود.

در این شکل دایره‌های سفید سیگنال‌ پیوسته مقدار گسسته زمانِ$x(nT)$، و دایره‌های پررنگ مقادیر دیجیتال شده‌ی متناظر یعنی سیگنال‌‌ دیجیتال$x(n)$ را نمایش می‌دهند.

فاصله‌ی بین دو سطح کوانتیزاسیون پشت سر هم را اصطلاحاً “رزولشون” می‌نامند.

در کوانتیزاسیون یکنواخت که فاصله‌ی بین تمام سطوح کوانتیزاسیون یکسان است، رزلوشن از تقسیم تمام رنج مقیاس شده بر تعداد کل سطوح یعنی$^>$ به دست می‌آید. یک مقدار بسیار مهم دیگر، خطای کوانتیزاسیون است که از در واقع اختلاف بین اصلی با عدد کوانتزه شده می‌باشد. این پارامتر به صورت نویز مبدل در خروجی خود را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل به آن نویز کوانتیزاسیون هم گفته می‌شود. رابطه‌ی سیگنال به نویز مربوط به نویز کوانتیزاسیون یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ‌B بیتی، بر اساس فرمول زیر و بر حسب دسی‌بل محاسبه می‌شود.

$SQNR\approx 6B dB$

البته باید توجه داشت مقدار 6 برابر بیت بر حسب دسی‌بل یک مقدار تئوری است و در عمل نسبت سیگنال به نویز یک مبدل آنالوگ به دیجیتال از این هم کمتر می‌باشد.به عنوان مثال اگر سیگنال آنالوگ ورودی در رنج 0 تا 5 ولت تغییر کند، اگر ADC به ترتیب 8، 12 و 16 بیتی باشد، رزولوشن به ترتیب 19.5 میلی‌ولت، 1.22میلی‌ولت و 76.294میکروولت و همین‌طور نسبت سیگنال به نویز کوانتیزاسیون به ترتیب 48، 72 و 96 دسی‌بل می‌باشد.

یک نکته‌ی کاربردی‌ای که در این‌جا می‌توان به آن اشاره‌ای داشت،‌ رنج دینامیکی است. به عنوان مثال رنج دینامیکی سیگنال‌های گفتار بسیار وسیع است. از این رو چنا‌چه مثلاً از کوانتیزاسیون یکنواخت برای صداهای بلند استفاده شود، سایر صداهای آرام تا سطوح بسیار کوچک فشرده شده و عملاً غیر قابل تشخیص می‌شوند. یکی از راه‌های حل این مشکل، استفاده از کوانتیزرهایی است که متناسب با دامنه‌ی سیگنال‌ ورودی از سطوح کوانتیزاسیون متغیر بهره می‌جویند.

مثلاً فرض کنید سیگنال‌ ورودی به صورت لگاریتمی فشرده شده باشد، در این صورت می‌توان با استفاده از یک کوانتیزر با سطوح کوانتیزاسیون یکسان برای پیاده‌سازی یک کوانتیزاسیون غیر یکنواخت برای آن سیگنال لگاریتمی شده، استفاده کرد. در انتها برای بازسازی سیگنال اصلی کافی است سیگنال فشرده شده را اکسپند کنیم.

به فرایند فشرده‌سازی و اکسپند کردن یک سیگنال را در اصطلاح companding گفته می‌شود. به طور مثال استاندارد ITU-T G.711 یکی از استانداردهای مورد استفاده در تکنولوژی‌های companding می‌باشد.از مفاهیم بسیار پرکاربرد دیگر در پردازش سیگنال تکنیک‌های به ترتیب interpolation و decimation به منظور افزایش و کاهش نرخ نمونه‌برداری سیگنال‌های موجود است. اهمیت کاربردی و عملی این دو تکنیک در سیستم‌های DSP چند نرخی (multi-rate) مثلاً یک سیستم پردازش صوت شامل دو نوع سیگنال ِ باریک باند با نرخ نمونه‌برداری 8 کیلوهرتز و پهن‌باند با نرخ نمونه‌برداری 16 کیلیو هرتز، بیشتر احساس می‌شود.

سیگنالینگ راه آهن سوئد - Swedish railway signalling - Wikipedia

سیستم سیگنالینگ مورد استفاده در استاندارد شبکه راه آهن در سوئد بر اساس سنتی است سیگنال های سمافر مکانیکی. در حال حاضر فقط از سیگنال های نور رنگ همراه با Ansaldo L10000 کنترل خودکار قطار سیستم.

فهرست

سیگنال های اصلی

سیگنالهای اصلی (huvudsignaler) جنبه های زیر را نمایش می دهد:

جنبه ها ممکن است کمی معکوس به نظر برسند ، زیرا یک چراغ سبز واحد به معنای آن است 80، دو چراغ سبز با احتیاط 40 پیش بروید و سه چراغ سبز مخفف 40 ، مسیر کوتاه را ادامه دهید. به عبارت دیگر: سبز تر یعنی محتاط تر. محدودیت سرعت برای قطارهای فاقد سرعت اعمال می شود کنترل خودکار سیگنال های تقاطع قطار تجهیزات (ATC) سیگنالینگ ATC به طور معمول سرعت های بالاتر را امکان پذیر می کند.

دو سیگنالینگ نور (تونل های شهر مالمو و استکهلم)

در برخی از خطوط شهری ، مانند تونل شهر در مالمو و خط شهر استکهلم ، یک سیستم سیگنال ساده تر در حال استفاده است تا ERTMS کاملاً اجرا شده است. تفسیر سیگنال ها از استاندارد ERTMS پیروی می کند ، اما ظاهر واقعی آن ملی است.
این سیستم از دو سیگنال نوری با علائم عدد آبی استفاده می کند (در سیگنالینگ عادی به جای زرد / سفید) و می تواند جنبه های زیر را نشان دهد:

علامتمعنی
متوقف کردنسیگنال نباید بدون اجازه از کنترل ترافیک منتقل شود. در حین انجام عملیات شنت ، اجازه عبور از یک سیگنال خانگی که نمایش توقف ممکن است با رادیو یا سیگنال کوتوله داده شود. [6]
پاک کردن 40
40
به راننده اجازه می دهد تا سیگنال را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت (25 مایل در ساعت) یا با سرعت بیشتری که توسط سیستم ATC یا ERTMS داده می شود ، منتقل کند.
سیگنال بعدی نمایش a است 40 جنبه. [6]
پاک کردن 40
احتیاط
به راننده اجازه می دهد تا سیگنال را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت (25 مایل در ساعت) یا با سرعت بیشتری که توسط سیستم ATC یا ERTMS داده می شود ، منتقل کند.
سیگنال بعدی "توقف" را نشان می دهد [6] و نزدیکتر از 450 متر (1480 فوت) است.

این سیگنالها را نباید با سیگنالهای اصلی اصلی با دو چراغ اشتباه گرفت. آنها علائم عددی زرد دارند ، در حالی که "دو سیگنال نوری" که در اینجا نشان داده شده دارای نشانه های آبی است. [6]

سیگنال های دور

سیگنال های دور (försignaler) سیگنالهای اطلاعاتی هستند که برای هشدار قبلی در مورد سیگنال خانگی بعدی استفاده می شوند. سیگنال های دوردست معمولاً 800 تا 1200 متر (2،600 تا 3900 فوت) پیش از سیگنال خانگی مورد نظر قرار دارند. [7]
جنبه هایی که سیگنال دوردست مستقل می تواند نمایش دهد عبارتند از:

علامتمعنی
انتظار توقفسیگنال بعدی در حال نمایش است متوقف کردن، بنابراین راننده باید سرعت را کاهش دهد و به سیگنال بعدی آماده شده برای کوتاه شدن از آن نزدیک شود. [8]
انتظار
ادامه 80
سیگنال بعدی در حال نمایش است ادامه 80. [8]
انتظار
ادامه 40
سیگنال بعدی در حال نمایش است 40, [8] بنابراین راننده باید سرعت را کاهش داده و به سیگنال بعدی که برای عبور آن با سرعتی بیش از 40 کیلومتر در ساعت (25 مایل در ساعت) یا سرعت نشان داده شده روی صفحه راننده ATC آماده شده نزدیک شود.

نشانه سیگنال همان جنبه های ترکیبی در سیگنال های اصلی است.

سیگنال های کوتوله

سیگنال های کوتوله (dvärgsignaler) به عنوان سیگنال های شنت استفاده می شود و می تواند جنبه های زیر را نشان دهد:

علامتمعنی
متوقف کردنسیگنال نباید بدون اجازه از کنترل ترافیک منتقل شود. [9]
حرکت مجاز استشانت مجاز است.
امتیازات و خطوط ریلی در موقعیت مناسب قرار دارند. آهنگ رایگان است. [9]
حرکت مجاز است
مسیر روشن نیست
شانت مجاز است
امتیازات و خطوط ریلی در موقعیت مناسب قرار دارند. مسیر رایگان نیست ، یا احتیاط لازم است. [9]
حرکت مجاز است
نقاط و ترخیص را بررسی کنید
شانت مجاز است
راننده باید به صورت دستی موقعیت نقاط و دیلرها و فاصله مسیر را بررسی کند. امتیازها و دیلرها اغلب دستی هستند یا در حالت شنت قرار می گیرند. [9]

انواع سیگنال های کوتوله نیز وجود دارد که "سیگنال های اصلی کوتوله" نامیده می شوند (Huvuddvärgsignal) به عنوان stand-in برای سیگنالهای خانگی در ایستگاههای دارای شنت زیاد یا سوئیچهای زیادی که به سیگنال نیاز دارند استفاده می شود. علاوه بر جنبه های سیگنال کوتوله که در بالا ذکر شد ، این سیگنال ها همچنین دارای یک چراغ قرمز و دو چراغ سبز هستند (یکی برای "ادامه 40" ، دیگری برای "ادامه 80"). [10]

سیگنال های عبور از جاده

سیگنال های عبور از جاده (Vägkorsningssignaler (علامت V)) در تقاطع جاده ها استفاده می شود. آنها به راننده می گویند اگر گذرگاه روشن است (چراغ چشمک می زند ، زنگ ها به صدا در می آیند یا در صورت وجود دروازه ها بسته است) می توانند جنبه های زیر را نشان دهند

علامتمعنی
قبل از عبور متوقف شوید
(عبور مشخص نیست)
عبور از جاده ایمن نیست. در صورت امکان قطار باید قبل از عبور متوقف شود. [11]
عبور
(عبور از مسیر واضح)
عبور از جاده ایمن است. [11]

از همین جنبه ها در پل های متحرک نیز استفاده می شود ، اما با علامت دیگری در زیر سیگنال قرار دارد. [12]

سیگنال عبور از راه دور

برخی از سیگنال های عبور از جاده دارای یک سیگنال دور هستند (Vägkorsningsförsignal (V-försignal)) ، در فاصله (معمولاً عدم شکستن فاصله) از سیگنال عبور جاده قرار می گیرد.

علامتمعنی
قبل از عبور انتظار توقف را داشته باشید
(عبور مشخص نیست)
عبور از جاده ایمن نیست. در صورت امکان قطار باید قبل از عبور متوقف شود. [13]
انتظار عبور
(عبور از مسیر واضح)
عبور از جاده ایمن است. [13]

سیگنال عبور از جاده دور با نام مستعار "جمجمه" (döskalle).

شکست ایمن

از آنجا که جنبه های معکوس با چراغ های سبز بیشتر به معنی کندتر جنبه ها نیستند شکست ایمن ، بنابراین اثبات لامپ برای جلوگیری از خرابی لامپ وجهه سریعتر مورد نیاز است.

سیگنال های تک و دو سبز برعکس کار می کنند سیگنالینگ راه آهن نروژ و سیگنالینگ راه آهن دانمارک [دا ] و عبور از مرز برای رانندگان ایمن نخواهد بود ، مگر اینکه ATP نصب شده بودند رانندگی سوئدی مجاز نیست که به داخل نروژ و در نقطه مقابل که ATC وجود ندارد ، رانندگی کند ، مگر اینکه آموزش اضافی انجام شود (و قبل از اینکه ATC در سایر کشورها به جز چند کیلومتری مرز که ایستگاه های تعویض خدمه در آن قرار داشت ، معرفی شود) . این بدان معنی است که باری اسلو را آموزش سیگنال های تقاطع می دهد -نارویک گذشت هالزبرگ جنوب شرقی اسلو تا میانبر کیل – استولدالن در سال 2017 به ATC ارتقا یافت.

سیگنال های تقاطع

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه

رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی

تامین مالی آسان و ارزان

برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان

مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد

ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه

رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی

تامین مالی آسان و ارزان

برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان

مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد

ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها

صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد

دارای تقسیم سود ماهیانه

سبدگردان شخصیت حقوقی است که به وکالت از سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی؛ تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجاام هرگونه سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار شرایط سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان سیگنال های تقاطع آرمان اقتصاد: مبلغ سرمایه گذاری در این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان و از ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است و افرادی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، می بایست در ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمایند و پس از امضای قرارداد و تحویل آن به شرکت ۱۵ روز زمان نیاز است تا مدرک ارسال شده و حساب جدید افتتاح و کد پی آر ایکس prx برای سرمایه گذار صادر شود.

سبدگردان آرمان اقتصاد

تأمین مالی شرکت‌ ها در واقع یکی از اصول مهم برای جذب سرمایه در جهت گردش چرخه اقتصادی شرکت ها محسوب میگردد. درواقع شرکت ها در جهت تداوم فعالیت اقتصادی و سودآوری خویش از طریق روش‌های گوناگون، سرمایه مضاعفی وارد مرحله تولیدی یا خدماتی خود مینمایند. تأمین مالی عبارت است از فرایندی که طی آن سرمایه ‌مورد نیاز جهت فعالیت شرکت، کسب و کار نوین و. کسب میگردد . هدف از تأمین مالی در اصل در هر نظام اقتصادی به معنای حیات بخشیدن به یک کارگاه تولیدی یا شرکت ارائه دهنده خدمات و محصولات برای خریداری و تأمین هزینه‌ها و مایحتاجی است که در فرایند تولید به آن‌ها نیاز دارند. از این جهت که یکی از راهکارهای سودآور برای شرکت ها است در بازار بورس و اوراق بهادار نیز مهم به شمار می‌رود. به عبارت دیگر تأمین مالی نوعی استفاده از ارزش زمانی پول (TVM) است. در جهت این‌که پولی که در آینده برای غلتیدن چرخه اقتصادی امروز مورد نیاز است را پدید آورد.

صندوق سرمايه گذاري اتحاد آرمان اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، بخش زیادی از منابع مالی سرمایه گذاران را در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی و بخش اندکی را نیز در بورس سرمایه گذاری می کند. اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین، بخش ثابت سود سرمایه گذاران را تامین می کند. بازار سهام نیز، درصد متغیر سود سرمایه گذاران را فراهم می کند. با توجه به ویژگی های صندوق درآمد ثابت مانند پرداخت سود ماهانه و ریسک بسیار پایین، می توان این صندوق را به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری مناسب، به افراد کم ریسک تا ریسک متوسط پیشنهاد نمود.

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری آرمان اقتصاد طیف وسیعی از خدمات در حوزه سرمایه گذاری با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان حقیقی و حقوقی را ارائه می دهد. برخی از این خدمات عبارتند از : 1)مشاوره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بهترین راهکارهای مدیریت کسب و کار و تشکیل سبد سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اعم از املاک،بازار سهام ،اوراق بدهی ، طلا و . با هدف کسب بالاترین بازدهی ممکن متناسب با سطح ریسک پذیری 2)مشاوره علمی در زمینه زمانسنجی ( market timing)ورود و خروج بهینه به بازارهای مختلف 3)مشاوره اختصاصی و ارائه سیگنالهای خرید و فروش در بازارهای مختلف به ویژه بازار سهام 4)ارزشگذاری رسمی شرکتها با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با ترکیبی از علمی ترین و بهترین متدهای ارزشگذاری 5)مشاوره تامین مالی و انجام کلیه فرآیندهای تامین مالی جهت تامین منابع با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان ممکن از بازار پول و سرمایه با لحاظ اصول matching و Debt maturity 6)تهیه برنامه ریزی ثروت برای اشخاص با رویکرد Personal finance برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مشاغل اعم از پزشکی ،مهندسی ،بازارگانی و. و ارائه برنامه ریزی یک، سه ،پنج و ده ساله جهت خلق بیشترین ثروت در هر کسب و کار 7) تهیه برنامه استراتژیک، امیدنامه ، برنامه کسب و کار ( BP) و طرح توجیهی ( FS) برای انواع ایده ها و طرحهای سرمایه گذاری با آخرین استانداردها و به روز ترین برنامه های نرم افزاری روز دنیا 8) مشاوره به ایده های سرمایه گذاری ، کارآفرینان و ایده های استارتاپی و کمک به رشد این نوع کسب و کارها با انواع خدمات در حوزه مالی ،برنامه های بازاریابی،تدوین برنامه استراتژیک و . … 9)مشاوره و انجام کلیه امور اعم از تهیه طرح توجیهی و . جهت اخذ مجوز انواع نهادهای مالی از سازمان بورس و بانک مرکزی 10)مشاوره در زمینه انواع روشهای تجدید ساختارشرکتها ( CORPORATE RESTRUCTURING) اعم از ادغام و اکتساب و اسپین آف و .… 11) مشاوره عرضه و پذیرش انواع اوراق بهادار از جمله انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی و نیز ورود به بازار بورس و فرابورس( IPO) انواع شرکتهای واجد شرایط 12)تهیه برنامه استراتژیک برای انواع شرکتهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی بر اساس ارزیابی سلامت مالی و آنالیز بازار محصولات ( PRODUCT MARKET) 13)ارائه انواع برنامه های آموزشی جهت ارتقا دانش و کارایی مدیران و کارمندان شرکتها

دهه هشتادی ها در خیابان چه می‌خواهند؟

روزنامه اعتماد نوشت: «رویارویی روایت‌ها»؛ ترکیب‌بند مناسبی است که برای تحلیل بخشی از رخدادهای روزهای اخیر می‌توان از آن بهره برد. روایت‌هایی متفاوت و متناقضی که از جانب کنشگران دو سوی معادله مطرح و هر کدام تلاش می‌کنند این روایت‌ها را به عنوان واقعیت محض در ناخودآگاه جمعی جامعه ثبت و ضبط کنند.

دهه هشتادی‌ها دقیقا از خیابان‌های وطن چه می‌خواهند؟

از یک طرف برخی افراد و جریانات با انتشار برخی برخوردهای خشن پلیس و لباس شخصی‌ها و… به دنبال رسوب این طرز فکر در فضای عمومی هستند که سیاستگذاران حاضر به شنیدن صدای اعتراض مردم نیستند و از سوی دیگر نیز نهادهای رسمی و دولتی و رسانه‌های همسوی قرار دارند که با اشاره به برخی رفتار‌های خشن در میان مردم اعلام می‌کنند که نمی‌توانند نسبت به این تحرکات بی‌تفاوت باشند. تصاویری که این روزها در صدا و سیما، خبرگزاری فارس و تسنیم و بسیاری دیگر از رسانه‌های اصولگرا در خصوص آتش زدن بانک‌ها، اتوبوس‌ها، آمبولانس و… منتشر می‌شود در تلاش برای القای چنین طرز تفکری است.

این روایت‌ها اما گاهی فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند و انگار از دو جهان موازی و توسط نسل‌های مختلف تعریف می‌شوند. در یک بخش از این معادله، مردم، جوانان و معترضان رخدادهای اخیر به خصوص منتقدان برخوردهای گشت ارشاد قرار گرفته‌اند که خواستار تغییر، تحول و تغییر وضع موجود و بازخوانی دوباره مطالبات‌شان توسط سیاستگذاران هستند.

در نقطه مقابل نیز طیف‌ها و جریانات نزدیک به حاکمیت قرار گرفته‌اند که خواستار تداوم وضع موجود هستند و منتقدان وضع موجود را با صفت خشن معرفی می‌کنند. رویارویی این دو طرز تفکر طی یک هفته گذشته در بسیاری از استان‌های سیگنال های تقاطع کشور جریان داشته و بر اساس برخی آمارها باعث کشته شدن تعدادی از ایرانیان و دستگیری صدها تن دیگر شده است . اما به نظر می‌رسد، روایت میانه‌ای نیز وجود داشته باشد که دو طرف چندان اعتنایی به آن ندارند. طبیعی است که در هر جریان اعتراضی ممکن است برخی افراد و جریانات به دنبال سوءاستفاده باشند، اما اطلاق اغتشاشگر به مجموعه افرادی که به دنبال استیفای مطالبات خود هستند، فایده‌ای جز افزودن بر مشکلات نخواهد داشت.

دهه هشتادی‌ها دقیقا از خیابان‌های وطن چه می‌خواهند؟

از سوی دیگر نیز هر دو طرف باید قبول کنند که ارتکاب رفتارهای خشن و تند با هر عنوان و دلیلی، نه نسبتی با «دفاع از ارزش‌ها» دارد و نه ارتباطی با تحقق «آزادی»های بیشتر ذیل قانون اساسی کشور می‌تواند پیدا کند.

در مسیر یافتن حقیقت

اما خبرنگار «اعتماد» با حضور میدانی در صحنه تجمعات مردمی به دنبال ارایه تصویری بی‌طرفانه، شفاف و واقعی از زیر پوست رخدادهای اخیر در روزهای پایانی هفته گذشته است. از عصر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته نیز بسیاری از معترضان و جوانان با حضور در خیابان‌های مرکزی و جنوب و شرق و غرب و شمال تلاش می‌کردند تا به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را به گوش متولیان امر برسانند.

در این میان هر اندازه معترضان در خیابان‌هایی همچون نازی‌آباد، ستارخان، میدان و چهارراه ولیعصر، محله تهرانپارس، خیابان فاطمی، چهارراه پارک‌وی، میدان تجریش و تقاطع زعفرانیه و ولیعصر شعارهایی در مخالفت با رفتارهای تند پلیس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها سر می‌دادند، رفتارهای مقابله‌ای نیروهای دولتی هم تندتر و خشن‌تر می‌شد.

در شرایطی که بسیاری از مردم معترض تلاش می‌کردند از طریق روش‌های مدنی و غیر خشونت‌آمیز مطالبات خود را پیگیری کنند، اما به نظر می‌رسد، جریانی در کشور وجود دارد که در بزنگاه‌ها به دنبال افزایش رفتارهای رادیکال در چنین تجمعاتی است.

رفتارهایی که نه تنها کمکی به تحقق مطالبات مردم نمی‌کند، بلکه این فضا را در اختیار پلیس قرار می‌دهد که با برخوردهای تند، مردم را به عقب براند. پیدا کردن این جریانات فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌چی در چنین تجمعاتی برای نیروهای انتظامی و اطلاعاتی کشور نباید کار سختی باشد. خبرنگار «اعتماد» در جریان گفت‌وگو با یکی از جوانان دهه هشتادی حاضر در تجمعات تلاش می‌کند درباره بروز برخی رفتارهای خشن در تجمعات گفت‌وگو کند.

میترا 19 ساله که دانشجوی سال دوم مهندسی صنایع دانشگاه شریف است در پاسخ به این پرسش که آیا موافق رفتارهای خشن در پیگیری مطالبات مدنی است به «اعتماد» می‌گوید: «من همراه با دوستان و همکلاسی‌هایم از ابتدای رخداد در تجمعات اعتراضی حاضر بودم. مطمئن باشید که مردم از خشونت بیزارند و رفتارهای خشن از سوی مطالبه‌کنندگان واقعی نیست. اصلا مگر می‌شود که برای نفی خشونت از رفتارهای خشن استفاده کرد. ما به خیابان آمده‌ایم که جلوی رفتار خشن را سد کنیم، چطور ممکن است با خشونت بشود خشونت را کنار زد.»

او در ادامه گفت: «پلیس و نیروهای اطلاعاتی به راحتی می‌توانند مسببان رفتارهای خشن مثل آتش زدن آمبولانس، بانک و… را شناسایی کرده و از صفوف معترضان واقعی جدا کند. بدون شک این افراد ربطی به مردم ندارند. هر زمان که جوانان به پیگیری مطالبات خود نزدیک‌تر می‌شوند، این رفتارهای خشونت‌آمیز مانند مانعی فرصت را در اختیار خشونت‌طلبان قرار می‌دهد که اصل مطالبات و اعتراضات مدنی را به انحراف بکشانند.» از میترا جدا می‌شوم و خود را به مناطق جنوبی‌تر شهر می‌رسانم.

طبق مشاهده «اعتماد» از تقاطع خیابان آزادی – نواب، علاوه بر تعداد بی‌شمار ماموران ضربت که مجهز به باتوم، سلاح گرم و سپر بودند اضافه می‌شد، در برخی مناطق پلیس از معترضان می‌خواهد که از ارتکاب رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند و به خانه‌های خود بازگردند. یکی از نیروهای انتظامی که در میان جمعیت تلاش می‌کند مردم را به آرامش دعوت کند، سروان نیروی انتظامی است که بعد از اصرار دامنه‌دار من برای گفت‌وگو چند کلام درباره نحوه تجمعات اخیر صحبت می‌کند.

او در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ می‌دهد که یک تجمع آرام مردمی برای پیگیری مطالبات، بدل به یک صحنه رفتارهای خشن می‌شود؟ می‌گوید: «به هر حال برای پلیس خطوط قرمزی وجود دارد که تخطی از آنها منجر به برخورد می‌شود. شما این روزها صحنه‌هایی را دیده‌اید که در آن پلیس در میان جماعت کتک می‌خورد. یا بانوی قمی که چادر از سرش برداشته شد و سرباز مشهدی که سوزانده شد.

دهه هشتادی‌ها دقیقا از خیابان‌های وطن چه می‌خواهند؟

طبیعی است در برابر این نوع رفتارهای خشن، پلیس باید برخوردهای مقابله‌ای داشته باشد.» این سروان نیروی انتظامی در ادامه در این خصوص که آیا فکر نمی‌کنید، این نوع برخوردها برآمده از رفتارهای غلط قبلی و راهبردهای اشتباه باشد؟ گفت: «همیشه پلیس قربانی این تصمیمات اشتباه است. تصمیم اشتباه را دستگاه دیگری می‌گیرد، کتکش را پلیس باید بخورد.

اما اون آقا و خانومی که تصمیمات اشتباه را می‌گیرند، هیچ‌ وقت پاسخگوی اشتباهات خود نیستند. گشت ارشاد اشتباه است، من خودم دختر جوان دارم، نمی‌توانم تصور کنم که کسی به او تعدی کند و به زور در ون سوارش کند. ولی وقتی دستگاه‌های مسوول تصمیمی را می‌گیرند، پلیس چاره‌ای جز اجرا ندارد.» برخی دیگر نیز بودند که با کوبیدن باتوم بر کاپوت خودروها، کوبیدن باتوم بر شیشه‌های بغل و جلوی خودروها و لگد زدن به در خودروها رانندگان و سرنشینان خودروها را تهدید می‌کردند و با الفاظ زشت و ناشایست از آنها می‌خواستند بوق زدن را متوقف کنند.

در پایان یک روز دشوار در جمع مردم و ماموران انتظامی به نظر می‌رسد، امروز بیش از هر زمانی به یکی شدن روایت‌ها و درک مشترک برای افزایش اعتماد عمومی نیازمندیم، هم مردمی که در خیابان‌ها فریاد اعتراض و تغییر سر می‌دهند و هم ماموران نیروی انتظامی که تلاش می‌کنند از قانون و نظم و هنجارها حفاظت کنند، معتقدند که ایرادات فراوانی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد که باعث بروز تکانه‌های اعتراضی فراوانی در فضای عمومی شهر می‌شود. قوانین و رویکردهایی که هر چه سریع‌تر باید زمینه اصلاح آنها را فراهم کرد تا دیگر شاهد تکرار فاجعه رخ‌داده برای مهسا و سایر جوانان ایران از یک سو و فشار زیاد بر نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی میدانی نشویم… .

عباس عبدی در این باره نوشت: اولین پرسشی که برای هر ناظر امور ایران مطرح می‌شود، این است که با ادامه این وضعیت آینده چه خواهد شد؟ آیا سیاست‌های رسمی در مواجهه با اعتراضات موثر است؟ اگر بلی چرا ماجرا در حال تکرار است؟ و اگر نه، چرا به راه‌حل موثری فکر نمی‌شود؟ یک تعبیر از سیاست، حل پایدار و نسبی منازعات یا حداقل کنترل کردن آن بدون خشونت است. شاید در برخی موارد زور و قوه قهریه پاسخ دهد، ولی این پاسخ قطعا کوتاه‌مدت است و اگر اقدامات تکمیلی برای حل منازعه در نظر گرفته نشود، به‌طور قطع در فرصتی مناسب و با شدتی بیشتر تجدید نزاع خواهد شد.

دهه هشتادی‌ها دقیقا از خیابان‌های وطن چه می‌خواهند؟

نمونه روشن آن در تجربه مردم ایران، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است که هیچ‌گاه مساله سیاست در ایران را حل نکرد که پیچیده‌تر کرد و در نهایت همراه با منازعات دیگر در سال۱۳۵۷ به انقلاب منجر شد. آیا اعتراضات سال۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ و بسیاری دیگر از اعتراضات کم‌دامنه‌تر در این فاصله حل شده است؟ اعتراضاتی که می‌تواند از یک مساله محدود آغاز و سپس فراگیر شود. در بیشتر موارد با تقابل و تشدید خشونت میان طرفین این اعتراضات کنترل ولی حل نمی‌شود، البته تکرار آن‌ها نه فقط هزینه‌های سیاسی و اقتصادی جدی دارد، بلکه می‌تواند به نتایج ناخواسته‌تری هم منجر شود.

اتفاقات ناگواری که این روز‌ها و در پی فوت خانم مهسا امینی و عملکرد گشت ارشاد رخ داده است و در حال دگردیسی نسبی نیز هست، نتیجه بی‌توجهی حکومت به اتفاقات دو دهه اخیر است. آنان توجه نکردند که سیگنال های تقاطع با از میان رفتن انحصار تبلیغی و رسانه‌ای، باید سیاست‌های کلی و جاری خود را تغییر می‌دادند. ما نمی‌توانیم یک نوع لباس و پوشش را در هوای ۲۰ درجه زیر صفر و ۴۵ درجه بالای صفر بپوشیم.

آن زمانی که انحصار مطلق رسانه‌ای برقرار بود، تا سیگنال های تقاطع حدی امکان پیشبرد برخی سیاست‌ها ممکن بود، هر چند آن سیاست‌ها در همان شرایط هم اخلاقی و درست نبود، ولی حداقل عملی بود. در حالی که در شرایط تنوع رسانه‌ای عملی بودن آن‌ها نیز غیرممکن می‌نماید. راه‌حل چه بود تا به اینجا نرسیم؟

بسط پایه‌های سیاسی و مدیریتی از دو گروه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان با همه شاخه‌هایش، به سوی گروه‌های دیگر و نیز نزدیکی بیشتر به نیرو‌های حرفه‌ای و کارشناسی راه‌حل واقعی بود. ولی در نهایت تعجب شاهد بودیم که عکس این روند رخ داد و در مرحله اول اصلاح‌طلبان منتقد حذف شدند و در مرحله بعد نیرو‌های اصولگرا نیز دو شعبه شدند و یک گروه از آنان حذف شد. پس حذف سیاسی و کاهش مشارکت دو مولفه اصلی شکل‌گیری این بحران هستند. البته آثار این رفتار را در رشد فساد، ناکارآمدی فزاینده، اجرای سیاست‌های نامعقول در حوزه‌های فرهنگ و اجتماع و اقتصاد به علاوه تنش در سیاست خارجی می‌توان دید.

یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیاست‌هایی است که موجب تحقیر شهروندان می‌شود. این سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها بیشتر مشهود است. عموما در فرهنگ و مساله زنان و فشار به نهاد‌های مدنی و حرفه‌ای دیده می‌شود. حذف عناصر حرفه‌ای از مشارکت در سرنوشت خود، احساس بد تحقیرشدگی ایجاد می‌کند.

پزشکان، معلمان، فعالان هنری و نویسندگان جملگی با این تحقیر مواجه هستند. ولی بدترین تحقیر که تعداد زیادی از زنان را درگیر کرده، بی‌توجهی به حقوق زنان و عملکرد گشت ارشاد است. گشتی که ابتدا ترس‌آور و تحقیرآمیز بود، ولی زنان به عنوان یک سازوکار دفاعی آن را تبدیل به میدان مبارزه کردند و در نتیجه در برابر وضع موجود مقاومت کردند. این تحقیر چنان نفرت و کینه‌ای را ایجاد کرد که عوارض آن بسیار جدی است.

در این میان اتفاق مهمی در نسل جدید دهه هشتادی‌ها رخ داده است. به دلیل ضعف شدید نظام آموزشی و به علت دسترسی آزاد به رسانه‌هایی غیر از رسانه رسمی، این نسل عموما بیگانه با ارزش‌های رسمی هستند و نه فقط بیگانه، بلکه منزجر هم هستند و از آنجا که نتوانستند از طریق سازوکار‌های مدنی مثل انتخابات در فرآیند ادغام اجتماعی شرکت کنند و نظام آموزشی هم ویران‌تر از آن بود که چنین نقشی را ایفا کند، لذا اکنون با نسلی مواجه هستیم که حکومت قادر نیست آن را کنترل کند و طرفداران حکومت با نادیده گرفتن واقعیت خود را با ساختن سرود سرگرم کرده‌اند گویی سرود جای واقعیت می‌نشیند.

در هر حال یک احتمال دارد که دیر یا زود این آتش نیز خاموش شود و زیر خاکستر برود و در زمانی دیگر و مکانی مناسب دوباره سربرآورد و قطعا زمانی خواهد رسید که خاموش نشود، ولی در هر صورت هزینه‌های آن گریبان همه را خواهد گرفت. آیا باز هم پشت گوش خواهید انداخت یا این بار برای اصلاحات اساسی‌تر آماده می‌شوید؟ آینده نشان خواهد داد که کدام راه را برمی‌گزیند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.