تاریخچه بورس تهران


تاریخچه بورس

حدود ۵۰۰سال پیش در یکی ازشهرهای بلژیک درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گردهم آمده اوراق بهادار داد و ستد میکردند.از آن پس هرمکانی راکه درآن، اوراق بهادارمورد معامله قرارمی گرفت بورس نامیدند.

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای خرید و فروش کتابهای بورس و ترفندهای افزایش سرمایه

آیا میخواهید محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنید؟ در ePishro.ir آگهی ستاره دار درج نمایید.

اولین بورس دنیا درشهرآنورس بلژیک ایجاد شد. درحال حاضر دراغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس

وجود داردو فدراسیون بورسهای جهان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به

همکاری و تشریک مساعی بین بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید.

برخی از بورسهای مهم دنیا عبارتند از بورس نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال وبورس توکیو.

سابقه ایجاد بورس در ایران

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال ۱۳۱۵برمیگردد. دراین سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر برفعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲، مجدداً در سال ۱۳۳۳ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول تاریخچه بورس تهران گردید. این گروه پس از ۱۲سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه، ولایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ۱۳۴۵تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود.

مزایای سرمایه گذاری در بورس

حال باید دید که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به این بازار اظهار تمایل می نماینـد . درایـن قـسمت تنهـا بـه ذکـر چکیده ای از عوامل موثر در این امر خواهیم پرداخت :

نبود حد سرمایه مجاز به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بـازار را خواهـد داشـت . بـه عنوان مثال دربازار سرمایه شما به راحتی می توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت بزرگ ومعتبـر را خریداری نمائید . اما اگر بازار بورسی وجود نمی داشت ، به سختی می توانـستید درشـرایط عـادی بـا ایـن مبلـغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام دهید .

قابلیت نقد شوندگى بالا که موجب گردیده تا درشرایط عادی ورود و خروج شما به ایـن بـازار در کمتـر از چنـد روز فراهم گردد . که یقینا با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می توانـد حتـی بـه چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریبا چنین وضعیت مشابهای به ندرت درسایر رویههای سرمایه گذاری یافت میشود

بازده بالاتر از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه ، بادرنظر گرفتن ریسک بهینه .

تب گسترش این بازار که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام های بسیار بزرگی را در پیش روخواهد داشت . علی رغم عدم تنوع دربازار بورس ایران ، درعین حال منابع کسب سود دراین بازار بسیار متنوع است ، به نحوی که یک سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن ، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله می توان به انواع افزایش سرمایه ، ما به التفات قیمت خرید با قیمت روز ، سود نقدی و … اشاره داشت .

ظرفیت های باز موجود به نحوی که علیرغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیتهای رشد فوق العاده بکر و دست نخوردهای وجود دارد ،که سیاستهای خصوصیسازی دولت نیز بعنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویتکننده این موضوع می باشد .

دانلود مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار

دانلود مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .تاریخچه بورس تهران جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال تاریخچه بورس تهران 57 افزايش يافت.

همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال1357افزايش يافت. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.1 - شركت هاي توليدي 2 - شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند .

اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است.

کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد

در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.

کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .
آيين‌نامة شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار
متن مصوب جلسات مورخ
3/10/80، 10/10/80، 17/10/80، 1/11/80، 15/11/80
و 29/11/80 و 17/5/84 شوراي بورس

مادة 1 در اجراي مواد 4 و 6 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345، سهام شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار براساس شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه در سه تابلو به شرح زير پذيرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندي خواهند شد.
مادة 2 ضوابط پذيرش سهام تاریخچه بورس تهران شركت‌ها در تابلو دوم تالار اصلي
1 – شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.
2- شركت بايد سهامي عام باشد.
3 – شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده‌باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد.
تبصره: شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأييد هيئت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل‌پذيرش خواهد بود.
4 – حداقل، دو سال از تاريخ بهره‌برداري شركت گذشته باشد.
5 – حداقل سرماية شركت ده ميليارد ريال باشد.

6 – در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به 75 درصد كاهش يابد. به‌علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي‌باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
تبصره: در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي‌سازي، سهام آن‌ها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.
7 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از 49 درصد سهام شركت بيشتر باشد.

تبصره: شركت‌هاي دولتي مذكور در اين بند موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق‌الذكر تطبيق دهند.
8 – شركت بايد در دو دورة متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.
9 – نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارايي‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتي‌كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيئت پذيرش از حدمطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي‌هاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.

تاریخچه بورس تهران

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / تاریخچه پیدایش بورس در ایران و تحلیل بازار بورس ایران

تاریخچه پیدایش بورس در ایران و تحلیل بازار بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (مخفف انگلیسی: بورس اوراق بهادار تهران) بزرگترین بورس کالای ایران است که برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ افتتاح شد. سازمان بورس اوراق بهادار در تهران مستقر است. از ۱۳۹۰، ۳۳۹ شرکت با سرمایه در بازار ترکیبی ۱۰۴.۲۱ میلیارد دلار آمریکا در بورس اوراق بهادار قرار گرفتند.

بورس اوراق بهادار تهران یکی از بنیانگذاران فدراسیون بورس اوراق بهادار یورو آسیا است، یکی از بهترین بورس های عملکردی جهان در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ بوده است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار نوظهور یا “مرزی” است.

تاریخچه پیدایش و مزیت بازار بورس ایران

مهمترین مزیتی که بازار بورس ایران نسبت به سایر بازارهای منطقه ای دارد این است که ۳۷ صنعت به طور مستقیم در آن مشارکت دارند. صنایعی مانند تجارت خودرو، ارتباطات از راه دور، کشاورزی، پتروشیمی، معدن، آهن، فلز، مس، بانکداری و بیمه، واسطه گری مالی و سایر سهام در بازار بورس، که همین امر بازار بورس در ایران را در خاورمیانه بی نظیر می کند.

مزیت دوم این است که اکثر بنگاه های دولتی تحت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران خصوصی سازی می شوند. در چنین شرایطی، افراد مجاز به خرید سهام شرکتهای تازه خصوصی شده هستند.

تاریخچه بورس در ایران-سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخچه صنعتی سازی سهام در بازار بورس ایران

مفهوم صنعتی سازی سهام به سال ۱۳۱۴ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) برمی گردد، زمانی که بانک ملی به همراه کارشناسان بلژیکی گزارشی را منتشر کردند که جزئیات برنامه ای برای بورس اوراق بهادار عملیاتی در ایران است.

با این حال، این طرح قبل از شروع جنگ جهانی دوم عملی نشده بود و تا سال ۱۳۴۵، هنگامی که دولت مجدداً موضوع را مورد بررسی قرار داد و تصویب “قانون بورس اوراق بهادار، تأیید نشد.

در ابتدا محدود به اندازه و دامنه، بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز کرد و فقط در اوراق بهادار شرکت ها و دولت ها تجارت می کرد.

گسترش سریع اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۸ همراه با تمایل مردمی برای مشارکت در رشد اقتصادی کشور از طریق بازارهای مالی، منجر به تقاضای سهام عدالت شد. دولت با اعطای سهام به کارمندان شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی، درگیر این روند شد. فعالیت بازار به میزان قابل توجهی افزایش یافت زیرا هم شرکت ها و هم افراد با ارزش خالص در ثروت تازه کشف شده مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران شرکت کردند.

همه چیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در منع فعالیت های مبتنی بر بهره و ملی شدن بانک های بزرگ و غول های صنعتی متوقف شد. بسیج کلیه منابع به سمت تلاش جنگی در طول جنگ ۸ ساله ایران و عراق را متوقف کرد.

پس از پایان جنگ، قانون بودجه سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را در بورس اوراق بهادار مجدداً برقرار کرد و طی ۸ سال این صرافی باعث افزایش تعداد آن به ۲۴۹ شرکت ذکر شده رسید.

دولت در سال ۱۳۶۷ با افزایش فعالیت در فعالیت سهم بسیاری از شرکتهای دولتی از طریق اهداف مشخص شده در اولین “اصلاحات اقتصادی پنج ساله” که دولت به همراه پارلمان اقتصادی را تعریف کردند، کاملاً پذیرای اصلاحات اقتصادی و ابتکار خصوصی سازی در سال ۱۳۶۸ بود. چشم انداز کشور برای پنج سال آینده توجه به ارتقاء بخش خصوصی و علاقه جدید به بورس اوراق بهادار، زندگی را به بازار بازگرداند.

با این وجود، عدم تنظیم مقررات و چارچوب قانونی منسوخ شده، منجر به بروز بحران در بازار شده و منجر به برخی “ذوب املاک” شده است. طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، یک سیستم تجارت خودکار ارائه شد و تعدادی از مکانیسم های مهم نظارتی تقویت شدند.

بازار سهام در سالهای گذشته اوج و فرود خود را تجربه کرده است، از جمله صدر جدول فهرست فدراسیون جهانی از نظر عملکرد در سال ۱۳۸۲. در سال ۱۳۹۲، پس از رسیدن به اوج تاریخی، بورس اوراق بهادار یک چهارم کل سرمایه بازار خود را به دلیل سقوط ریال ایران و رکود قیمت نفت از دست داد. همچنین در سال ۱۳۹۲ مقرر شد برخی از بانک ها و موسسات مالی متصل به دولت از طریق صندوق موسوم به صندوق توسعه بازار که به منظور ایجاد بازار و کاهش نوسانات در بورس سهام است، پول را به بورس تزریق کنند.

وابستگی های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران

از سال ۱۳۷۴ بورس اوراق بهادار تهران، عضو کامل در فدراسیون جهانی بورس و اوراق بهادار (FIBV) و عضو مؤسس فدراسیون بورس اوراق بهادار یورو آسیا (FEAS) است. از سال ۱۳۷۸ بورس اوراق بهادار تهران، عضو انجمن بین المللی گزینه های بازار است.

لوگو بورس اوراق بهادار تهران

نماد بورس اوراق بهادار تهران، نمایانگر بسیار سبک و سیاقی است از یک سلسله اشیای هخامنشی (۵۵۰-۳۳۰ قبل از میلاد) مصنوعی تسکین دهنده فلز، که در استان لرستان یافت شد. این اثر هنری دارای چهار مرد است که دست به دست هم می دهند و نشان از وحدت و همکاری دارد. آنها نشان داده شده اند که در داخل دایره های جهان ایستاده اند، که به نوبه خود مطابق اسطوره ایران باستان، پشتی های دو گاو، نمادی از شعور و سعادت پشتیبانی می شود.

لوگو بورس اوراق بهادار تهران

ساختار دولت ایران و بانکداری اسلامی در بورس اوراق بهادار تهران

شورای بورس و اوراق بهادار بالاترین مقام است و مسئولیت کلیه سیاست های مرتبط، استراتژی های بازار و نظارت بر بازار بورس ایران را بر عهده دارد. رئیس شورای بورس اوراق بهادار تهران وزیر اقتصاد خواهد بود.

اعضای دیگر عبارتند از: وزیر تجارت، استاندار بانک مرکزی ایران، مدیرعامل اتاق بازرگانی، دادستان کل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان انجمن های فعال بازار، سه کارشناس مالی درخواست شده توسط وزیر اقتصاد و به تصویب شورای وزیران و یک نماینده برای هر بورس کالا در بورس اوراق بهادار حضور دارند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولیت وظایف اداری و نظارتی را بر عهده دارد که توسط هیئت مدیره اداره می شود. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شورای بورس و اوراق بهادار انتخاب می شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به طور جدی نوآوری در محصولات اسلامی را ارتقا می بخشد و “کمیته شرع” خاصی را برای ارزیابی سازگاری محصولات جدید با قوانین اسلامی تشکیل داده است. سازمان بورس تنها نهاد نظارتی برای تنظیم و توسعه بازار سرمایه در ایران است.

عملیات شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران

تحت ساختار جدید خود، بورس اوراق بهادار دارای تجارت آنلاین، هیئت داوری، امضای دیجیتال، محافظت از سرمایه گذاران، مکانیسم های نظارت و همچنین سیستم های پس از تجارت است. ب

ورس اوراق بهادار تهران به استثنای تعطیلات عمومی پنج روز در هفته از روز شنبه تا چهارشنبه برای تجارت آزاد است. معاملات از طریق سیستم اجرای تجارت خودکار از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر انجام می شود که با یک سیستم ترخیص، تسویه حساب، سپرده گذاری و رجیستری یکپارچه شده است. بورس اوراق بهادار تهران صرفاً یک بازار مستقر است و کلیه معاملات به روشی و طبق اصول حراج آزاد انجام می شود.

سکوی معاملاتی ارتباطات در ایران

بورس اوراق بهادار تهران یک برنامه بلند پروازانه نوسازی را با هدف افزایش شفافیت بازار و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی آغاز کرده است. اقدامات مشخصی که در برنامه ریزی و عملکرد بورس کالا از قبیل سیستم تسویه حساب، گسترش جغرافیایی، قوانین جدید بورس به منظور جذب سرمایه محلی و خارجی انجام شده است. بورس تهران سیستم تجاری جدیدی را که از (Atos Euronext Market Solutions (AEMS در سال ۱۳۸۵ خریداری شده است، نصب کرده است.

سیستم جدید امکان خرید و فروش سهام را در همان روز امکان پذیر می کند. این سیستم همچنین امکان ایجاد ۲۰۰۰ کارگاه کارگزاری را امکان پذیر کرده است، در حالی که این تعداد در گذشته تقریباً ۴۸۰ عدد بود. افزایش معاملات الکترونیکی، ورودی بدون توقف و داده های به روز شده در سفارشات، معاملات و شاخص ها از دیگر ویژگی های سیستم جدید است. سیستم جدید باعث شده است که بازار بورس به بورس های بین المللی پیوند یابد. این بورس هم اکنون می تواند ۷۰۰ معاملات در هر ثانیه و ۱۵۰،۰۰۰ معاملات در روز را انجام دهد.

سیستم تجارت یک سیستم سفارش محور است که با خرید و فروش سفارشات سرمایه گذاران مطابقت دارد. سرمایه گذاران می توانند سفارشات خود را با کارگزاران معتبر بورس اوراق بهادار، که این سفارشات را وارد سیستم معاملاتی می کنند، قرار دهند. سپس، سیستم براساس قیمت و مقدار مورد نیاز، بصورت خودکار سفارشات امنیتی خاص را می بخشد و می فروشد.

مکانیسم تعیین قیمت سهام به شرح زیر است:

  • بهترین قیمت (اولویت قیمت)
  • اولویت زمان سفارش

طبق قانون اولویت قیمت، سفارش فروش (خرید) با کمترین (بالاترین) قیمت برتری دارد. طبق قانون اولویت زمانی، سفارش قبلی بر همان قیمت بر دیگران مقدم است. بنابراین ، هنگامی که کمترین میزان فروش و بالاترین سفارشات خرید با قیمت مطابقت دارند، معامله با قیمت انجام می شود. به طور کلی، بازار بورس اوراق بهادار تهران یک بازار محور خالص است.

امیدواریم آشنایی با تاریخچه پیدایش بورس در ایران و اطلاعاتی که درباره سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیمتان گردید برای شما مفید بوده باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in تاریخچه بورس تهران voluptate.

تاریخچه پیدایش بورس در جهان و تهران

تاریخچه پیدایش بورس در جهان به قرن پانزدهم میلادی بر می گردد. جایی که بازرگانان و تجار در یکی از شهرهای کشور بلژیک، در میدانی به نام TerBeurze در جلوی خانه فردی به نام "واندر بورس" جمع می شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می پرداختند. از آن روز به بعد این مکان ها به تدریج شکل توسعه یافته تر و مسقف به خود گرفت و مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می کردند. این مکان ها به "بورس" شهرت یافت.

با توجه به مبادرت کالا، برخی بازرگانان خطر می کردند و بعضی موارد ضرر می کردند. تاجران به دنبال ساز و کاری بودند تا ضرر و خسارت هایی که گاه و بی گاه به آنها وارد می شد را مدیریت و کاهش دهند. فرمولی که آنان کشف کردند این بود که چند نفر را با خود شریک کنند که در سود و زیان شریک شوند. کم کم با پیشرفت بشر، شرکت های سهامی ایجاد شد که در آن چند نفر شریک و مسئولیتی در حدود سرمایه پرداخت شده یا سهام خریداری شده را دارا بودند.

اولین بورس اوراق بهادار در آمستردام

در قرن هفدهم میلادی اولین بورس اوراق بهادار جهان، در شهر "آمستردام" هلند تشکیل شد. کمپانی هند شرقی، اولین شرکتی بود که سهام خود را در آن عرضه کرد. در ادامه بورس لندن در قرن هجدهم میلادی فعالیت خود را در قهوه خانه ها شروع کرد. اما بازار بورس نیویورک، بزرگترین بازار بورس جهان در حال حاضر، فعالیت خود را در سال ۱۷۹۲ آغاز کرد و در سال ۱۸۱۷ بورس نیویورک بصورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

سابقه بورس اوراق بهادار تهران

راه اندازی بورس در ایران، با تحقیقات و بررسی کارشناسان هلندی و بلژیکی در سال 1315 کلید خورد ولی مطالعات آنها با توجه به آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد.

پس از سی سال با بررسی و تحقیق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه شد. پس از تصویب لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی و ایجاد زیر ساخت ها، در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار کرد.

پس از تشکلیل بورس اوراق بهادار تهران و تا قبل از انقلاب اسلامی، در طول یازده سال فعالیت بورس، تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت هاي بیمه پذیرفته شده در بورس، 105 بنگاه با سرمایه اي بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 رسید.

اما در سال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی تحولات زیادی در کشور بوجود آمد. تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها، ملی شدن شرکت هاي بیمه، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع، تملک بسیاري از بنگاه هاي اقتصادي کشور توسط دولت، جنگ هشت ساله از جمله این تحولات بود. با این تغییرات تعداد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت در سال 1357، به 56 شرکت کاهش یافت و تا سال 1367 به دوران رکود بورس بود.

سال 1368 در جهت اجراي خصوصی سازي، جذب و جمع آوری پس اندازها و در چهار چوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادي، سرمایه گذاری در بورس وارد دوران جدیدی شد. طی سالهاي پس از تجدید حیات بورس تاکنون، فعالیت بورس فراز و نشیب هاي زیادی داشته است و مسائل سیاسی، رکودهای مختلفی را بر بازار سرمایه تحمیل کرده است.

از ابتداي سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران با بازسازي ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیري نوآوري هاي فنی و تخصصی، اصلاح قوانین مقرراتی و نظارتی گام های موثری را در رشد بورس داشته است. ولی گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شوراي اسلامی، برداشته شد.

تالار بورس چیست و چه کاری انجام می دهد ؟ + نکات مهمی که باید بدانید

با سلام خدمت شما عزیزان امروز می خواهیم با شما در رابطه با تالار بورس و یک سری از قوانین و مقررات آن با شما صحبت کنیم و نیز اندکی از تاریخچه تالار بورس برای شما بگوییم.

تالار بورس چیست؟

شاید در نگاه اول با دیدن اسم تالار شما به یاد تالار عروسی در ذهن شما جرقه بخورد. ولی باید در این جا خدمت شما عرض کنیم که در این ساختمان محلی است برای انجام معاملات بورس که تمام کار ها به صورت آنلاین انجام می شود.

قبل از این که وارد مباحث تالار بورس شویم لازم است در رابطه با تاریخچه تالار بورس تهران (ایران) با شما صحبت کنیم. و بگوییم شروع این داستان از کجا بوده است.

تاریخچه تالار بورس

فکر راه اندازی تالار بورس در ایران توسط دو کارشناس هلندی و بلژیکی در سال 1315 این دو کارشناس این مسولیت را قبول کرده بودند که زمینه ایجاد و امکانات لازم و همچنین پیدا کردن زمینه مناسب برای این کار را پیدا کنند که در همان سال ها با به راه افتادن جنگ جهانی دوم این تحقیقات متوقف شد.

تا اینکه در سال 1333 این پروژه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تاریخچه بورس تهران ، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این تمام تلاش خود را برای راه اندازی تالار بورس ایران انجام دادند و پس از 12 سال تحقیق در سال 1345 برنامه تکمیلی و جامع آن به مجلس فرستاده شد. و با تصویب آن در 15 بهمن ماه سال 1346 با سهام بانک صنعت معدن و نفت پارس رسما تالار بورس ایران شروع به کار کرد.

تالار بورس و کارگزاری ها چه کار انجام می دهند ؟

همان طور گفتیم تالار بورس ایران تهران محلی انجام معاملات به صورت آنلاین می باشد. حال سوال می شود که پس نقش کارگزاری ها در این بین چه می شود؟

کارگزاری ها در تالار بورس بدون این که بخواهیم به اسم خاصی اشاره کنیم باید بگوییم که کار آن ها دقیقا مانند یک دفتر فروش می باشد. با این تفاوت که برای آن ها فرقی ندارد که معامله شما در چه صنعت و دسته ای است. ولی در بنگاه های معاملاتی افراد با دسته ای خاص از سرمایه ها معامله انجام می دهند.

می خواهیم نکته بالا را در قالب یک مثال برای شما باز کنیم. شما یک بنگاه معاملاتی املاک و رهن و اجاره را در نظر بگیرید. فرض کنید کسی به این بنگاه می آید و می گوید من 100 راس گوسفند دارم و می خواهم آن ها را در ازای قیمت شان با شتر معامله کنم.

مطمعنا یک بنگاه املاک توانایی چنین کاری را ندارد (البته در ایران هیچ کاری نشدنی نیست. ) و نمی تواند چنین معامله ای را انجام دهد. بلکه باید به جایی رجوع کند که در آن جا معامله احشام زنده صورت می گیرد.

در وحله اول شاید این مثال برای شما مسخره به نظر برسد ولی شما با اندکی تامل می توانید به درک این مسئله برسید که فرق یک کارگزاری که با به تالار بورس کار می کند با یک بنگاه معمولی چیست. حال بیاییم در این مثال ریز شویم.

دیدیم که آن بنگاه املاک از پس آن معامله بر نیامد ولی این اتفاق به راحتی در یک کارگزاری به وقوع می پیوندد. حال نه اینکه فرد به کارگزاری گوسفند تحویل داده و شتر تحویل بگیرد. منظور این است که معاملاتی که در حال انجام است هیچ یک به دیگری در ارتباط نیست.

یعنی به طور مثال یک فرد 1000 واحد سهام شپلی در تالار بورس را خریداری کرده است که این سهم متعلق به شرکت پلی اکریل ایران می باشد که در گروه محصولات شیمیایی قرار گرفته است را می خواهد بفروشد و سهم فاهواز در تالار بورس را خریداری کند.

سهم فاهواز متعلق به شرکت نورد و لوله اهواز است که در گروه فلزات اساسی قرار گرفته است. می بینید که این دو سهم شپلی و فاهواز هیچ کدام هیچ ربطی به هم ندارند ولی این معامله و هزاران معامله دیگر به راحتی در این کارگزاری ها انجام می شود حال متوجه این مثال شدید.

بحث دیگر این است که کارگزاری ها تقریبا مثل بانک ها نقش تبادل پول را نیز بر عهده دارند با این تفاوت که در هر معامله به جای واریز کل پول به حساب افراد مقداری از آن پول را به عنوان حق کارگزاری برداشت می کنند و آن مبلغ از حساب شما کم می شود.

عرضه اولیه در بورس

هر شرکتی که برای اولین بار بخواهد وارد بازار سرمایه شود و سهام خود را به فروش بگذارد به اولین سهام های آن شرکت که می خواهد وارد تالار بورس بشود عرضه اولیه آن شرکت می گویند. البته وارد شدن یک شرکت به بازار سرمایه کار ساده ای نبوده و مراحل پیچیده ای باید طی شود تا یک سهم وارد بورس شود.

بحث عرضه های اولیه همیشه داغ بوده است و مردم کم و بیش از سود های ایجاد شده از آن صحبت می کردند ولی در سال های گذشته مردم استقبال زیادی از عرضه های اولیه نمی کردند تا اینکه در اواسط سال 1398 که ورود عرضه های اولیه زیاد بود و رسانه ها هم کم کم داشتند تبلیغ بازار بورس را می کردند.

  • پیشنهاد می کنیم مقاله مدیریت ریسک در بورس را نیز مطالعه کنید.

مردم با یک شیب ملایم وارد بازار بورس شدند تا اینکه عرضا سهام شستا در تاریخ 27 فروردین 1399 با متغیر قیمتی 850 تا 860 تومان و نهایت 10000 سهم برای هر کد توانست ثبت رکورد تاریخی را در بورس ایران بزند. که سقف قیمتی این سهم برابر 8 میلیون تومان بود زمانی این سهم برای عرضه معرفی شد.

افراد تنها یک روز زمان داشتند تا حداکثر مبلغ مورد نظر را در پورتفوی خود واریز کنند از آن جایی که افراد معمولا با کل سرمایه خود سهام خریداری می کنند. افراد برای این که بتوانند مبلغ مورد نظر را در کارگزاری برای روز عرضه شستا ایجاد کنند.

مجبور شدند سهام های خود را برای روز بعد به پول نقد تبدیل کنند که همین موضوع باعث ریزش بازار در آن روز بود. و به گفته خیلی ها سهام شستا به تالار بورس نیامده چه خاکی به پا کرده بود.

چند وقتی بود که دولت هر هفته سهام یک شرکت را به عنوان عرضه اولیه منتشر می کرد. اما مدتی است که این روند متوقف شده و البته زمزمه هایی برای از سرگیری آن دوباره بر سرزبان ها افتاده است. اما عرضه های اولیه همیشه سودآور نمی باشند. به عنوان مثال می توان به نماد برکت اشاره کرد که درست پس از عرضه با کاهش عجیب قیمت مواجه شد که حدود 50 درصد بود. شاید این را بدترین خاطره سهامداران از عرضه های اولیه باشد اما به شما اطمینان می دهیم که همه عرضه های اولیه اینطوری نیست. بیشتر سهامداران اینطور عرضه را از دست نمی دهند و حساب ویژه ای روی آنها باز می کنند.

همانطور که می دانید به دو روش می توان عرضه اولیه ها را خریداری کرد. یکی روش بوک بیلدینگ است که به ثبت سفارش معروف شده است. در این روش نیازی نیست که تمام افراد در یک ساعت وارد سیستم شوند و می توانند با آرامش کامل قیمت مورد نظر خود را وارد کنند. اما روش دیگری وجود دارد که به آن روش حراج می گویند که در آن زمان دارای اولویت می باشد. سازمان بورس اعلام می کند که خریداران از چه ساعتی می توانند آنها را خریداری کنند.

سایت تالار بورس

شما به راحتی می توانید با یک جستجو ساده سایت تالار بورس را پیدا کنید. در این سایت اطلاعات جامعی در رابطه با سهام های مختلف گزاشته شده است. اطلاعاتی مانند اعضای هیئت رییسه، گردش مالی شرکت ها، درصد شناور هر سهم و …

شما در این سایت تالار بورس حتی می توانید فیلتر نویسی انجام دهید کسی که فیلتر نویسی انجام می دهد باید از مهارت خاصی بر خوردار باشد. در این فیلتر ها شما می توانید بیشترین خرید فروش ها در سهام ها، بیشترین تقاضا نسبت به کدام سهام ها، بیش ترین فروش در کدام سهام ها و … فیلتر های زیادی وجود دارد که در مقاله های دیگر به آن می پردازیم.

در بازار های خارج از کشور نیز ما بحث سایت ها را داریم مثلا در تالار بورس نزدک که بورس سهام در آمریکا می باشد. و یکی از قوی ترین بازار های مالی جهان است که در این بازار هیچ گونه معاملات فیزیکی انجام نمی شود و همه معاملات به صورت آنلاین صورت می گیرد.

در اینجا باید اشاره کنیم که در شبکه های اجتماعی نیز مطالبی قرار می گیرد که با عنوان تالار بورس تلگرام در حال دنبال شدن است. و در این سایت ها و کانال های تلگرامی و حتی پیج های اینستاگرام در حال فعالیت در این زمینه می باشند.

کلمه دیگری که از نظر ما به اشتباه در گوگل سرچ می شود جمله آموزشگاه تالار بورس است که باید در این جا عرض کنیم تالار بورس تهران هیچ گونه آموزشی در زمینه بورس و تحلیل تکنیکال ندارد. و کار تالار بورس همان طور که به شما گفتیم ثبت معاملات و ارائه اطلاعات درست و کافی در رابطه با سهام های مختلف است.

برای اینکه شما بخواهید به تالار بورس ورود پیدا کنید نمی خواهد کار سختی بکنید زیرا ساختمان اصلی ان در تهران و در بیشتر استان ها نیز تالار شیشه ای قرار داده شده است تا افراد از جزئیات سهام های مختلف با خبر شوند. ولی باید در این جا بگوییم این کار بیهوده ای می باشد.

زیرا شما با زدن چند دکمه کامپیوتر و حتی با موبایل نیز میتوان از بروز ترین قیمت های سهام ها به صورت آنلاین با خبر شد. پس احتیاجی نیست که شما بخواهید وقت و هزینه خود را برای رفتن به تالار بورس تلف کنید.

بررسی اطلاعات در چند سهم

در اینجا می خواهیم بگوییم چه اطلاعاتی را می توان در سایت به تالار بورس بدست آورد. همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله نماد بورس را برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

نماد خصدرا تالار بورس

این سهام در دسته فرا بورس می باشد و همچنین در دسته پیمانکاری صنعتی قرار دارد. اسم این شرکت صنعتی دریایی ایران است. شرکت صنعتی دریایی ایران که با اختصاری صدرا فعالیت می کند، یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری می باشد. این شرکت در زمینه طرح های نفت و گاز در داخل کشور فعالیت می کند و هدف اولیه آن پس از تاسیس در سال 1347 ساخت و تعمیر کشتی در شهر بوشهر بود و انواع شناورهای دریایی را تولید و تعمیر می کرد. این شرکت تا کنون با این استراتژی توانسته است فعالیت های خود را در زمینه های مختلف گسترش دهد که گفته می شود یکی از امیدهای صنعتی کشور به شمار می رود. یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مورد این سهم چنین تحلیل می کند که با افزایش سرمایه 1000 میلیارد ریالی این شرکت، میزان دارایی آن حدود 2 هزار و 400 میلیارد ریال و نیز حقوق صاحبان سهام آن نیز از -700 میلیارد ریال به 1850 میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.

تعداد سهام26.221 B
حجم مبنا10.488 M
سهام شناور%
میانگین حجم ماه125.753 M

نماد وساپا تالار بورس

این سهم که جز بازار دوم بورس بوده و در دسته سرمایه گزاری ها می باشد. این هلدینگ با نام سرمایه گزاری سایپا می باشد.

عداد سهام10.675 B
حجم مبنا4.27 M
سهام شناور27%
میانگین حجم ماه63.824 M

نماد شپلی تالار بورس

این سهم جز بازار فرا بورس بوده و در دسته محصولات شیمیایی قرار می گیرد. نام این شرکت پلی اکریل ایران می باشد.

تعداد سهام3.571 B
حجم مبنا2.762 M
سهام شناور%
میانگین حجم ماه0

نماد چکاپا تالار بورس

این سهم که جز بازار فرا بورس بوده و در دسته محصولات کاغذی قرار می گیرد. نام این شرکت صنایع کاغذ پارس می باشد

تعداد سهام9.358 B
حجم مبنا3.934 M
سهام شناور%
میانگین حجم ماه159.799 M

نماد شلرد تالار بورس

این سهم جز بازار فرا بورس بوده و در دسته محصولات شیمیایی قرار می گیرد. نام این شرکت کود شیمیایی اوره لردگان می باشد.

تعداد سهام9 B
حجم مبنا3.6 M
سهام شناور%
میانگین حجم ماه23.313 M

تالار بورس ایران

همانطور که گفته شد مکانی که در آن سهام شرکت های مختلف خرید و فروش می شود را تالار بورس می نامند. بورس اوراق بهادار نام رسمی آن می باشد که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکت ها است. بورس در واقع مکانی مناسب است که در سال های اخیر امکان سرمایه گذاری مردم برای سود بیشتر را فراهم کرده است. خریداران و فروشندگان محصولات و سهام شرکت های مختلف را در آن خرید و فروش می کنند تا سودی کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از کامپیوترها موجب شده تا نیازی به حضور فیزیکی نباشد.

تالار بورس تهران

هسته مرکزی بورس ایران در تهران دایر است و علاقمندان می توانند در صورت تمایل به آن سر بزنند. آدرس آن در خیابان حافظ، تقاطع جمهوری است. در صورتی که می خواهید به صورت زنده و حضوری از نحوه داد و ستد در سالن این تالار آگاهی یابید، می توانید به آنجا مراجعه کنید. بورس بستری برای خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت می باشد که می توانید با دانش و اطلاعات خود از آنها سود ببرید. برای ورود به بورس باید شرایط آن را فراهم کنید که در ابتدا باید کد بورسی داشته باشید. آموزش نیز یکی از مولفه های اصلی آن محسوب می شود تا بتوانید داده های هر نماد را تجزیه و تحلیل کنید. اما اگر شرکت دارید و جزء افراد حقوقی محسوب می شوید، باید مدارک کامل را ارائه دهید و از سازمان درخواست کد بورسی نمایید. در صورت دریافت کد بورسی می توانید فعالیت خود در بازار بورس را شروع کنید.

تالار بورس مجازی

یکی از کارهایی که اخیرا سازمان بورس در راستای پیشرفت و استفاده بهینه از تکنولوژی کرده است، فرهنگ سازی درباره استفاده از تالار مجازی می باشد. هدف از راه اندازی این تالار آموزش عملی به دانشجویان علاقمند به سرمایه گذاری در بورس با شبیه سازی خرید و فروش سهام می باشد. همه افراد می توانند با داشتن شرایط لازم در این خرید و فروش شرکت کنند. البته باید گفت که در این تالار کاربران به پولی نیاز ندارند و نیز ضرر هم نخواهند کرد. همچنین فرد مورد نظر می تواند به صورت لحظه ای میزان بازدهی سرمایه گذاری خود را ببیند. تمام قیمت ها، شاخص ها و اطلاعات موجود در این تالار واقعی می باشد که با شرایط واقعی بازار نیز منطبق است.

تالار بورس فارکس

در فارکس ارزهای خارجی مبادله می شود تاریخچه بورس تهران و به صورت جفت ارز می باشد. به این معنی که شما یک ارزی را می خرید و از طرف دیگر ارز دیگری را می فروشید. با این روش سرمایه شما در حال گردش می باشد و به اصطلاح شما در حال آربیتراژ می باشید. همانطور که می دانید وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها رابطه مستقیمی روی نرخ جفت ارزها می گذارد. در این بازار نیز تحلیل بنیادی و تکنیکال تاریخچه بورس تهران تاثیر بسزایی دارد که در صورت فراگیری و استفاده بهینه از آنها می توانید سود خوبی را کسب کنید. گفته میشود که برای اینکه بتوانیم یک جفت ارز را تحلیل کنیم، باید در ابتدا درک کاملی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد نظر داشته باشیم. البته این کار بسیار تخصصی می باشد که بعضا پیچیده هم است.

تمام افراد کشورهای مختلف می توانند در این بازار حضور داشته باشند و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، بسیاری از معامله گرانی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند، به دلیل اینکه حجم نقدینگی در این بازار بسیار بالا می باشد، حضور فعالی در این بازار دارند. همچنین یکی دیگر از دلایل حضور حداکثری معامله گران در این بازار باز و یا بسته کردن معاملات در 24 ساعت شبانه روز می باشد.

در مقاله های بعدی حتما در رابطه با این اطلاعات که در سایت تالار بورس قرار دارد صحبت خواهیم کرد.

موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول

مکانی برای داد و ستد نمادهای مختلف بورسی می باشد که معامله گران می توانند به آنجا مراجعه کنند.

این مکان نیز دقیقا همان امکانات تالار واقعی را دارد با این تفاوت که در آن لازم نیست هزینه ای صورت گیرد و ضرر هم نمی کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.